Trung tâm tư vấn và xúc tiến đầu tư tỉnh Hà Giang

Contact

Trung tâm tư vấn và xúc tiến đầu tư

Địa chỉ: Số 188, đường Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang
Điện thoại: 0219.3866.256; Di động: 0949.538558
Fax: 0219.3867.623
Email:xtdt@hagianginvest.com
Website:http://hagianginvest.com