Trung tâm tư vấn và xúc tiến đầu tư tỉnh Hà Giang

Hà Giang

Điểm đến hứa hẹn của các nhà đầu tư, Với phương châm “các nhà đầu tư ở Hà Giang là công dân của Hà Giang, thành công của doanh nghiệp chính là thành công của tỉnh”, tỉnh Hà Giang hoan nghênh chào đón các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến đầu tư tại Hà Giang, cùng chung sức xây dựng tỉnh Hà Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Thông điệp đầu tư

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVI, đã đề ra “2 đột phá” và “5 chương trình trọng tâm” phát triển trong giai đoạn 2015-2020. Tỉnh Hà Giang mong muốn rằng các nhà đầu tư, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh, kinh doanh phát đạt để Hà giang cùng phát triển trên mọi lĩnh vực

Nhận xét của nhà đầu tư

Với rất nhiều dự án đầu tư thành công. Các nhà đầu tư lớn đã có những chia sẻ trong quá trình đầu tư tại Hà Giang

Khu kinh tế

Sức hấp dẫn của các KCN, KKT ở Hà Giang ngày càng tăng phần lớn nhờ vào các hoạt động đồng hành cùng doanh nghiệp từ giai đoạn ban đầu tới quá trình xây dựng và hoạt động sản xuất.

Kết cấu hạ tầng

Hệ thống hạ tầng của Hà Giang đã được chú trọng nâng cấp và phát triển, rất thuận lợi cho các dự án đầu tư về đường, điện, nước, …

Kinh tế xã hội

Thực trạng kinh tế và xã hội của Hà Giang hàng tháng và kết quả phát triển kinh tế xã hội Hà Giang theo từng năm. phản ánh rõ thu nhập và cơ hội đầu tư của nhà đầu tư

Điều kiện tự nhiên, dân số

Điều kiện tự nhiên dân số là một điều kiện rất quan trọng trong hoạt động đầu tư, với điều kiện dân số mở và rất nhiều thuận lợi thiên nhiên ban tặng. Hà Giang đang là một điểm đến đầu tư ở khu vực miền Bắc Việt Nam