Trung tâm tư vấn và xúc tiến đầu tư tỉnh Hà Giang

Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai nhiệm vụ năm 2023

Sáng 4.1, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự tại điểm cầu Hà Nội có đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành.

Năm 2022, Bộ KH&ĐT đã hoàn thành 565/565 nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp, cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng các kịch bản tăng trưởng, tranh thủ thời cơ phục hồi và tạo động lực mới cho phát triển kinh tế đất nước. Kịp thời theo dõi, đánh giá và dự báo sát tình hình, tích cực tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các kịch bản chỉ đạo, điều hành phát triển phù hợp, kịp thời ứng phó, giảm thiểu tác động tiêu cực, thu hút dòng vốn FDI chất lượng, thúc đẩy cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cụ thể hóa các chính sách phát huy mô hình kinh tế mới và yêu cầu phát triển bền vững hậu Covid – 19, góp phần giúp đất nước đạt được mục tiêu kép trong phát triển KT-XH, như: GDP tăng 8,02%; chỉ số giá tiêu dùng tăng 3,15%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 11,2%; vốn FDI thực hiện đạt 22,4 tỷ USD, tăng 13,5%; trên 208 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và hoạt động trở lại, tăng 30,3% và gấp 1,45 lần số doanh nghiệp rút khỏi thị trường… Bộ KH&ĐT quyết tâm phát huy các mặt tích cực đạt được trong năm 2022, quyết tâm nỗ lực hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu năm 2023, khẳng định và nâng cao vị thế trong công tác tham mưu, tổng hợp với 16 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể được xác định.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn và Giám đốc Sở KH&ĐT Lương Văn Đoàn dự và chủ trì tại điểm cầu tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn và Giám đốc Sở KH&ĐT Lương Văn Đoàn dự và chủ trì tại điểm cầu tỉnh

Tại tỉnh ta, năm 2022, dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, song với tinh thần “Đoàn kết, kỷ cương, chủ động thích ứng an toàn, hiệu quả, phục hồi, phát triển”, tỉnh ta đã thực hiện khá toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ KT-XH: Tổng sản phẩm trên địa bàn tăng 7,8% so với năm 2021; tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 13.790 tỷ đồng, tăng 18,5% so với năm 2021; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn dự kiến đạt 2.565 tỷ đồng, đạt 132,7% dự toán T.Ư giao; tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 34,3 triệu đồng/người, tăng 12,2% so với năm 2021.

Hội nghị được nghe lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư và địa phương thảo luận về công tác phối hợp với Bộ KH&ĐT, triển khai nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao nhằm ổn định nền kinh tế vĩ mô, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tái cơ cấu nền kinh tế, thực hiện quy hoạch, xây dựng chính sách phát triển các vùng kinh tế, phát triển văn hóa, chuyển đổi số… Đồng thời đề xuất Bộ KH&ĐT tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh các chính sách kinh tế vĩ mô phù hợp điều kiện thực tiễn phát triển KT-XH trong tình hình mới nhằm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển năm 2023.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương những kết quả Bộ KH&ĐT đạt được trong năm qua. Đồng thời nhấn mạnh trong thành tích chung của đất nước năm 2022 có sự đóng góp quan trọng của Bộ KH&ĐT; dù công việc nhiều, yêu cầu cao, thời gian có hạn nhưng Bộ KH&ĐT đã tích cực, chủ động, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo các cân đối lớn, giữ vững quốc phòng – an ninh, hoạt động đối ngoại tích cực…

Trong năm 2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu: Để giữ vững kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn… Bộ KH&ĐT tiếp tục đoàn kết, đổi mới, nắm chắc diễn biến tình hình trong nước và ngoài nước, trên cơ sở nguồn lực của đất nước và ngoài nước tiếp tục làm tốt hơn công tác tham mưu chiến lược, đề ra những cơ chế, chính sách hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023 và nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tiếp tục tham mưu xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa độc lập, tự chủ, gắn với tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng và hiệu quả theo đúng quan điểm, chủ trương, định hướng, mục tiêu của Đảng, Nhà nước. Tham mưu thể chế hóa các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước song song với phát hiện, tháo gỡ những vướng mắc. Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng KHCN phù hợp với xu thế mới, nâng cao năng suất, chất lượng. Tạo môi trường kinh doanh thông thoáng để huy động nội lực đất nước, ngoại lực bên ngoài và hợp tác công – tư. Phân bổ nguồn lực Nhà nước phù hợp, hiệu quả, tránh dàn trải, tập trung cho đầu tư phát triển. Tích cực chuyển đổi số, gắn với công tác thống kê “đúng – đủ - sống – sạch”. Làm tốt công tác truyền thông, tạo sự đồng thuận trong thực hiện chủ trương, chính sách. Mạnh dạn tham mưu tháo gỡ những nút thắt trong quy hoạch, đầu tư. Làm tốt công tác cơ quan đầu mối tham mưu đối ngoại với nước bạn Lào, Campuchia. Tiếp tục phối hợp tốt với các bộ, ngành, địa phương theo hướng chặt chẽ, hiệu quả, nhịp nhàng. Tăng cường phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực, tăng năng lực quản lý các cấp. Tiếp tục đoàn kết trong nội bộ, tinh giản bộ máy, cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả hoạt động, xây dựng đội ngũ cán bộ liêm chính, phòng chống tham nhũng, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm...

Nguồn: baohagiang.vn