Trung tâm tư vấn và xúc tiến đầu tư tỉnh Hà Giang

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn làm việc với BCĐ Kế hoạch đột phá về KHCN

Chiều 13.9, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Ban chỉ đạo (BCĐ) Kế hoạch đột phá về khoa học công nghệ (KHCN) tỉnh nhằm nắm tình hình triển khai nội dung đột phá ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ (KHKT-CN) vào sản xuất theo Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh. Dự buổi làm việc, có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, thành viên BCĐ...


Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kết luận buổi làm việc.

Kế hoạch đột phá ứng dụng KHKT-CN vào sản xuất của tỉnh giai đoạn 2016-2020 có 3 nhiệm vụ trọng tâm gồm: Ứng dụng KHKT-CN chung toàn tỉnh - ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT); ứng dụng KHKT-CN của một số sở, ngành; ứng dụng KHKT-CN các huyện, thành phố. Đến nay, các nhiệm vụ đột phá đề ra cơ bản bám sát mục tiêu, nội dung, kế hoạch. Toàn tỉnh đã hoàn thành mục tiêu năm 2017 đối với việc ứng dụng CNTT trong quản lý trường học, bệnh viện, nhà hàng, khách sạn; triển khai 7/12 nhóm nhiệm vụ đột phá của các sở, ngành, 4/4 nhóm nhiệm vụ đột phá các huyện, thành phố với 11 nhiệm vụ cụ thể. Tuy nhiên, nhiệm vụ đột phá của các sở, ngành, huyện, thành phố vẫn chỉ là các đề tài, dự án nhỏ lẻ, manh mún, chưa giải quyết những vấn đề bức xúc tại cơ sở; chưa có nhiệm vụ xứng tầm, trọng tâm, trọng điểm, có tác động mạnh đối với nền kinh tế của địa phương và của tỉnh. Nguyên nhân của tình trạng trên do các ngành, địa phương chưa bám sát nghị quyết, chưa căn cứ vào chương trình, đề án, dự án, kế hoạch phát triển KT-XH để đề xuất nhiệm vụ đột phá; các đơn vị, cơ quan được giao chủ trì thực hiện từng nhóm nhiệm vụ chưa chủ động trọng việc xây dựng kế hoạch; chưa lựa chọn được doanh nghiệp đủ điều kiện để hỗ trợ phát triển thành doanh nghiệp KHCN theo quy định; một số nhiệm vụ đề ra tính khả thi không cao.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn yêu cầu BCĐ Kế hoạch đột phá về KHCN cần đánh giá lại kết quả thực hiện thời gian qua một cách cụ thể, xác định rõ nội dung, nhiệm vụ triển khai thời gian tới. Đồng thời, các sở, ngành, huyện, thành phố cần bám sát kế hoạch, xem xét, đề xuất những nhiệm vụ, đề tài cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, gắn chặt với sản xuất và đời sống nhân dân, nhất là các sản phẩm đặc trưng địa phương; xác định rõ nhiệm vụ cần tập trung thực hiện từ nay đến năm 2020, trên cơ sở đó có sự kết nối chặt chẽ giữa sản xuất với nhà khoa học và doanh nghiệp trong quảng bá, tiêu thụ sản phẩm; bố trí nguồn kinh phí hợp lý thực hiện các đề tài, nhiệm vụ KHCN; nâng cao nhận thức của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp về thực hiện đột phá ứng dụng KHCN vào sản xuất, đổi mới tư duy quản lý khoa học. Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan truyền thông của tỉnh đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giới thiệu sản phẩm ứng dụng KHCN, nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả của người dân... 

Nguồn: baohagiang.vn