Trung tâm tư vấn và xúc tiến đầu tư tỉnh Hà Giang

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chương trình hỗ trợ Doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 là Chương trình của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, phối hợp với Dự án USAID/LinkSME triển khai thực hiện

Chi tiết vui lòng xem tại link: https://www.facebook.com/watch/chuyendoisodn/