Trung tâm tư vấn và xúc tiến đầu tư tỉnh Hà Giang

Đồng hành cùng doanh nghiệp

Với phương châm “đồng hành” cùng doanh nghiệp, thời gian qua, tỉnh ta đã tập trung cải cách hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục; tổ chức gặp mặt, đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp, kịp thời nắm bắt và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Qua đó, cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, khuyến khích phát triển các thành phần kinh tế.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham quan sản phẩm của HTX dịch vụ nông nghiệp Tả Lủng (Mèo Vạc).           Ảnh: TƯ LIỆU
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham quan sản phẩm của HTX dịch vụ nông nghiệp Tả Lủng (Mèo Vạc). Ảnh: TƯ LIỆU

Nhận diện rõ vai trò của kinh tế tư nhân, tỉnh ta đã tập trung chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp cận chính sách hỗ trợ về đất đai, tài chính, tín dụng, nông nghiệp nông thôn, công nghiệp, khoa học công nghệ. UBND tỉnh tổ chức ký cam kết với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh về công tác phát triển kinh tế tư nhân, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và khởi nghiệp; ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16.5.2019 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và các nghị quyết của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia.

Có thể nhìn thấy sự gắn kết, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của chính quyền tỉnh, huyện với doanh nghiệp được cải thiện rõ rệt thông qua các hoạt động gặp mặt, đối thoại, như: Chương trình Cà phê doanh nhân; hội nghị gặp mặt, đối thoại với doanh nghiệp hàng năm; gặp mặt kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam… Từ 2015 đến nay, toàn tỉnh có 686 doanh nghiệp và 337 đơn vị trực thuộc thành lập mới; lũy kế toàn tỉnh có 1.959 doanh nghiệp và 620 đơn vị trực thuộc, với tổng số vốn đăng ký gần 31 nghìn tỷ đồng; khoảng 70% có doanh thu và nộp ngân sách. Các doanh nghiệp nhà nước đã huy động thêm nhiều nguồn vốn, thay đổi phương thức đầu tư, tổ chức quản lý, giúp đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động và tháo gỡ gánh nặng cho ngân sách. Bên cạnh đó, tỉnh ta đã triển khai quyết liệt công tác thoái vốn nhà nước tại các công ty cổ phần thuộc quản lý của tỉnh; đến nay, trên địa bàn tỉnh có 1 Công ty TNHH MTV 100% vốn nhà nước và 4 công ty cổ phần có vốn nhà nước.

Song hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp, kinh tế tập thể từng bước đổi mới phương thức quản lý theo hướng đẩy mạnh liên doanh, liên kết, xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho thành viên, người lao động. Đồng chí Nguyễn Tiến Hưng, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh cho biết: Sau khi hướng dẫn các HTX hoàn thành việc chuyển đổi và đăng ký theo Luật HTX năm 2012 hoặc giải thể theo quy định của pháp luật, các HTX đã củng cố, kiện toàn, tích cực đầu tư cơ sở vật chất, đổi mới công nghệ, phát triển theo chiều sâu; một số HTX trong lĩnh vực nông nghiệp sạch đã tập trung vào các sản phẩm có thế mạnh của tỉnh như: Sản xuất cam Sành theo tiêu chuẩn VietGap, mật ong Bạc hà, chè, nghệ, lợn sạch… Từ năm 2015 đến nay, toàn tỉnh thành lập mới 425 HTX, lũy kế đến nay có 702 HTX với trên 22.300 thành viên, tổng vốn gần 1.460 tỷ đồng; có trên 600 HTX đang duy trì hoạt động.

Trước tình hình nền kinh tế chịu tác động mạnh mẽ bởi bối cảnh quốc tế cũng như dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tỉnh ta cam kết tiếp tục “đồng hành” cùng doanh nghiệp thông qua việc đổi mới nội dung, hình thức đối thoại, gặp gỡ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Mặt khác, áp dụng công nghệ thông tin, xây dựng các quy trình liên thông để rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ; công khai quy trình và cán bộ có trách nhiệm xử lý hồ sơ; kiên quyết xử lý các cán bộ gây phiền hà cho doanh nghiệp. Tỉnh tiếp tục nỗ lực tạo môi trường thuận lợi và bình đẳng phát triển các thành phần kinh tế; tiếp tục cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước; chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp đủ điều kiện thành công ty cổ phần. Thúc đẩy phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể, HTX gắn với phát huy vai trò làm chủ, tăng cường lợi ích của các thành viên. Tạo mọi điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển nhanh, bền vững, đa dạng cả về quy mô, chất lượng; hỗ trợ mạnh mẽ doanh nghiệp vừa và nhỏ; hỗ trợ chuyển đổi hộ sản xuất, kinh doanh thành doanh nghiệp.

Nguồn: baohagiang.vn