Trung tâm tư vấn và xúc tiến đầu tư tỉnh Hà Giang

HỘI THẢO TRỰC TUYẾN NÂNG CẤP CHIẾN LƯỢC THAY ĐỔI DOANH THU

HỘI THẢO TRỰC TUYẾN NÂNG CẤP CHIẾN LƯỢC THAY ĐỔI DOANH THU Hội thảo giúp bạn: Xác định lại những nhu cầu và thói quen mới của khách hàng trong mùa dịch; Nắm bắt thời điểm phát sinh nhu cầu mua hàng của khách hàng; Tìm hướng thay đổi chiến lược để tăng hiệu quả bán hàng -Học cách nắm bắt “micro moment” để tiếp cận khách hàng, tăng doanh thu trực tuyến tại bit.ly/nambatkhachhang

THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH

Workshop Nâng Cấp Chiến Lược - Tăng Trưởng Doanh Thu 📍

Thời gian: 15h00 - 16h00, ngày 12/08/2021 📍

Kênh phát sóng: https://www.youtube.com/c/VnDigital