Trung tâm tư vấn và xúc tiến đầu tư tỉnh Hà Giang

Họp bàn các giải pháp tiêu thụ cam Sành Hà Giang niên vụ 2017 – 2018

Chiều ngày 6.11, UBND tỉnh tổ chức họp bàn các giải pháp tiêu thụ cam Sành Hà Giang niên vụ 2017 – 2018. Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin - Truyền thông, Báo Hà Giang, Đài PTTH Hà Giang, Văn phòng UBND tỉnh; Thường trực UBND các huyện Bắc Quang, Vị Xuyên và huyện Quang Bình; Lãnh đạo Hiệp hội cam Sành Hà Giang.

Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận tại buổi làm việc.

Nhằm thúc đẩy tiêu thụ cho cam Sành niên vụ 2017 - 2018, Sở Công thương đã phối hợp với Trung tâm xúc tiến thương mại nông nghiệp tổ chức lồng ghép hội chợ đặc sản vùng miền, quà tặng Noel. Tuần lễ cam sành và đặc sản Hà Giang năm 2017 tại Hà Nội. Tích cực triển khai in Tem truy suất hàng hóa để hỗ trợ cho các doanh nghiệp, HTX sản xuất, kinh doanh chè, cam, mật ong có sản lượng lớn và sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Cùng với đó, Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với UBND các huyện Bắc Quang, Quang Bình và Vị Xuyên điều tra hiện trạng trồng, chăm sóc, thu hoạch bảo quản Cam. Sở KH&CN tham mưu cho UBND tỉnh đề xuất với Bộ KH&CN đầu tư dự án: Quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý Hà Giang dùng cho sản phẩm cam Sành. Đối với huyện Bắc Quang, Quang Bình và Vị Xuyên đã thành lập Tổ công tác hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, bảo quản Cam sành cho các hộ trồng cam. Vận động các hộ trồng cam tham gia Hiệp hội cam sành để có sự liên kết, hỗ trợ nhau sản xuất theo chuỗi thống nhất. Tổ chức quảng bá, tiêu thụ và tổ chức hội thi, tham gia lễ hội sản phẩm cam trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tích cực quảng bá, giới thiệu sản phẩm cam của huyện. Khảo sát tìm kiếm thị trường tại các tỉnh thành trên cả nước…

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao cho Sở Nông nghiệp và PTNT chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh về sản phẩm cam Sành; thực hiện rà soát tổng thể tình hình quảng bá, xúc tiến, tiêu thụ đối với sản phẩm cam Sành trong thời gian qua; hướng dẫn cơ chế cho các thành viên tham gia Hiệp hội cam. Đồng chí chỉ đạo: Mọi nhiệm vụ đã phân công các sở, ngành, địa phương cần tích cực tổ chức thực hiện nhằm đảm bảo kịp tiến độ và hiệu quả. Trong đó, yêu cầu Sở Công thương khẩn trương cung cấp Tem cho sản phẩm cam cho các huyện kèm theo quy định quản lý Tem nhãn cụ thể và báo cáo với UBND tỉnh trước 15.11. Đánh giá công tác chuẩn bị cho tuần lễ cam Sành gắn với các sản phẩm khác tại Hà Nội và thực hiện việc thông báo, dự báo thị trường cam hai tuần một lần bắt đầu từ ngày 15.11. Cùng với đó, Sở Thông tin - Truyền thông khẩn trương hoàn thành Trang thông tin điện tử về cam Sành Hà Giang và phối hợp với Đài PTTH tỉnh, Báo Hà Giang xây dựng kế hoạch tuyên truyền, quảng bá giới thiệu sản phẩm và tuần lễ cam Sành 2017. Sở Khoa học & Công nghệ triển khai xây dựng nhãn hàng hóa sản phẩm đối với 4 sản phẩm Cam Vinh, Cam Đường Canh, Bưởi da xanh, Bưởi Diễn. Đối với các huyện trồng cam thực hiện đánh giá hoạt động của các HTX, Hội cam trên địa bàn huyện. Lập kế hoạch tổ chức vận động, tuyên truyền đưa toàn bộ hộ trồng cam vào Hiệp hội Cam. Cấp ủy, chính quyền huyện cần vào cuộc quyết liệt hơn nữa trong việc xác định phát triển cam sành là sản phẩm chủ lực trong phát triển kinh tế của địa phương.