Trung tâm tư vấn và xúc tiến đầu tư tỉnh Hà Giang

Họp Tổ công tác tháo gỡ, giải quyết thủ tục đầu tư dự án trọng điểm thu hút đầu tư ngoài ngân sách

BHG - Chiều 23.4, Tổ công tác tháo gỡ, giải quyết thủ tục đầu tư một số dự án trọng điểm thu hút đầu tư ngoài ngân sách tổ chức họp triển khai nhiệm vụ. Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác chủ trì cuộc họp. Tham dự có lãnh đạo một số sở, ngành là thành viên Tổ công tác như: Kế hoạch và đầu tư; Nông nghiệp và PTNT; Tài chính; Công thương; Xây dựng; Tài nguyên – môi trường; Văn hóa, thể thao và du lịch; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh được phân công phụ trách theo dõi các dự án.

Thực hiện Thông báo kết luận số 64/TB-UBND ngày 22.3.2018 của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi gặp mặt các nhà đầu tư tại Hà Nội, Sở Kế hoạch và đầu tư đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch tháo gỡ, giải quyết thủ tục đầu tư 7 dự án trọng điểm thu hút đầu tư ngoài ngân sách và tham mưu tỉnh bổ sung 7 dự án; trong đó phân rõ trách nhiệm chủ trì, phối hợp của các thành viên của Tổ công tác đối với từng dự án cụ thể. Đồng thời tham mưu cơ chế phối hợp, theo dõi, nắm bắt tiến độ dự án và đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc của các dự án trong quá trình thực hiện như: Sở Kế hoạch và đầu tư sẽ theo dõi tổng thể tiến độ chung các dự án, báo cáo Tổ trưởng Tổ công tác và UBND tỉnh định kỳ hàng tháng và đột xuất theo yêu cầu; các cơ quan chủ trì theo dõi dự án thực hiện nghiêm chỉ đạo của BCH Đảng bộ tỉnh về “một việc, một cơ quan chủ trì, một người phụ trách, một thời gian hoàn thành, một kết quả nhất định” và có trách nhiệm thay mặt UBND tỉnh chủ trì giải quyết, tháo gỡ triển khai các thủ tục dự án trong suốt quá trình thực hiện, vận hành, khai thác… Ngoài ra, Sở Kế hoạch và đầu tư đang xây dựng trang thông tin cơ sở dữ liệu chung cho các dự án thu hút đầu tư trọng điểm ngoài ngân sách để các đơn vị chủ trì, thực hiện cập nhật tiến độ, khó khăn, vướng mắc và tiếp nhận, giải đáp trực tuyến các ý kiến của nhà đầu tư…

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến khẳng định đây là việc khó, cần sự vào cuộc, tham gia của trực tiếp Giám đốc các Sở ngành là thành viên Tổ công tác để có sự chỉ đạo quyết liệt. Đồng thời thống nhất sử dụng hệ thống quản lý dữ liệu các dự án như Sở Kế hoạch và đầu tư đang xây dựng để giảm các thủ tục hành chính và các cuộc họp không cần thiết về các nội dung vướng mắc liên quan; các ngành thành lập Tổ công tác của ngành giúp việc cho các đồng chí thành viên Tổ công tác của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố báo cáo tỉnh về quyết định thay đổi Chủ tịch Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng các địa phương; để tháo gỡ các vướng mắc, nhất là công tác bồi thường giải phóng mặt bằng Bí thư các huyện, thành phố cần vào cuộc quyết liệt; các sở, ngành là đơn vị chủ trì có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra báo cáo tỉnh những khó khăn, vướng mắc để kịp thời tháo gỡ; các doanh nghiệp báo cáo danh sách cán bộ, chuyên môn phối hợp các sở ngành để thuận tiện trong giải quyết các vấn đề liên quan. Phó Chủ tich Thường trực UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và đầu tư họp thống nhất với các sở, ngành báo cáo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về thứ tự các Dự án ưu tiên gắn với khả năng đền bù giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng đến danh giới các dự án; rà soát khả năng đầu tư ngoài hàng rào các dự án; rà soát các quy định pháp luật, tham mưu cho tỉnh các dự án thực hiện đấu giá đất trước hoặc sau khi giải phóng mặt bằng và phương án kinh phí giải phóng mặt bằng. Ngoài ra, sớm đề xuất hướng giải quyết các vướng mắc cho Dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa…

Nguồn Báo Hà Giang