Trung tâm tư vấn và xúc tiến đầu tư tỉnh Hà Giang

Kết quả phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Giang tháng 01/2022

Kết quả phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Giang tháng 01/2022

Hoạt động thương mại, dịch vụ có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt là hoạt động thương mại, du lịch diễn ra sôi động và khởi sắc

Về thương mại, dịch vụ: Công tác xúc tiến thương mại được triển khai tích cực; tham gia Diễn đàn trực tuyến kết nối nông sản, góp phần kết nối các sản phẩm nông sản của tỉnh đến người tiêu dùng trên cả nước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trong tháng đạt 1.100 tỷ đồng, tăng 11,6% so với tháng trước, giảm 9,5% so với cùng kỳ. Giá cả các loại hàng hóa có mức tăng nhẹ, tăng 0,06% so với tháng trước, tăng 1,43% so với cùng kỳ. Lực lượng chức năng thực hiện kiểm tra 55 vụ về đảm bảo an toàn thực phẩm, thực hiện các quy định về giá, nhãn hàng hoá… Đã xử lý vi phạm hành chính và thu nộp ngân sách nhà nước 202,3 triệu đồng. Hoạt động vận tải tăng trưởng so với tháng trước nhưng vẫn giảm so với cùng kỳ; doanh thu vận tải trong tháng ước đạt 55,3 tỷ đồng, tăng 8,5% so với tháng trước, giảm 18,5% so với cùng kỳ. Hoạt động xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu tiếp tục gặp khó khăn, ước đạt 0,92 triệu USD.

Về hoạt động du lịch: Tổ chức tốt chương trình đón những vị khách đầu tiên đến Hà Giang năm 2022. Tham gia Không gian văn hóa du lịch tại Ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ III tại tỉnh Lai Châu; Đoàn Hà Giang đã đạt giải Ba về Không gian trưng bày văn hóa ẩm thực. Chủ động xây dựng kế hoạch và quy trình đón khách quốc tế quay trở lại Hà Giang trong điều kiện dịch bệnh được kiểm soát. Lượng khách du lịch đến Hà Giang trong tháng đạt 177.188 lượt người, chỉ tính riêng trong dịp Tết Dương lịch đạt 62.000 lượt. Tổng doanh thu đạt 354 tỷ đồng.

Sản xuất nông, lâm nghiệp tập trung thu hoạch cây vụ Đông và triển khai sản xuất vụ Xuân; thu hoạch vụ cam, quýt chính vụ; tăng cường kiểm soát giết mổ, vận chuyển gia súc, gia cầm; chuẩn bị cho trồng rừng vụ Xuân và Tết trồng cây

Về trồng trọt: Tổng diện tích gieo trồng cây vụ Đông ước đạt 12.788,5 ha, tăng 10,6% so với kế hoạch. Toàn tỉnh đã thu hoạch được 982 ha ngô (đạt khoảng 70% diện tích) và 2.050 ha cây rau, đậu trong vụ. Diện tích và năng suất các loại cây trồng vụ Đông đều tăng so với năm trước nhưng tiến độ thu hoạch chậm hơn do thời tiết mưa, rét kéo dài. Công tác triển khai sản xuất vụ Xuân được triển khai tích cực, tổng diện tích mạ đã gieo là 220 tấn, tương đương với 9.250 ha diện tích lúa cấy. Tập trung thu hoạch và tiêu thụ cam, quýt chính vụ, sản lượng tiêu thụ được khoảng 43.560 tấn (khoảng 55% sản lượng); trong đó đã tiêu thụ qua các sàn thương mại điện tử khoảng 120 tấn.

Về chăn nuôi: Dịch tả lợn Châu phi trong tháng không phát sinh, dịch bệnh cơ bản được khống chế; có 10/11 huyện đã công bố hết dịch. Tăng cường kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y với số lượt đã kiểm tra là 1.421 con gia súc, gia cầm. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng trong tháng tăng so với cùng kỳ, trong đó trâu hơi xuất chuồng đạt 450 tấn, tăng 1,12%; bò hơi xuất chuồng 333 tấn, tăng 11%; lợn hơi xuất chuồng đạt 3.542 tấn, tăng 2,65%; gia cầm hơi xuất chuồng 1.850 tấn, tăng 5,84%. Chỉ đạo các địa phương đảm bảo dự trữ đủ thức ăn cho gia súc, gia cầm; đến nay chưa có gia súc bị thiệt hại do đói rét.

Về lâm nghiệp: Tập trung phát dọn thực bì phòng chống cháy rừng; gieo ươm và chăm sóc cây giống, chuẩn bị đất trồng rừng vụ Xuân và Tết trồng cây năm 2022; đã chuẩn bị được 10.020 cây giống các loại. Phát hiện 22 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp; đã xử lý hành chính 19 vụ; tổng số tiền thu nộp ngân sách Nhà nước là 177,5 triệu đồng.

Sản xuất công nghiệp duy trì ổn định, đạt mức tăng trưởng khá so với tháng trước và cùng kỳ

Hoạt động của các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và sản xuất phân phối điện, khí đốt ổn định. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 01 tăng 12,4% so với tháng trước và tăng 7,3% so với tháng cùng kỳ. Trong đó: Ngành công nghiệp khai khoáng tăng 574,2% so với tháng trước, giảm 18,5% so với cùng kỳ; công nghiệp chế biến giảm 3,5% so với tháng trước, tăng 15,4% so với cùng kỳ; sản xuất và phân phối điện, khí đốt giảm 1,4% so với tháng trước, tăng 15,6% so với cùng kỳ; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 1,7% so với tháng trước, tăng 3,8% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá hiện hành ước đạt 437,6 tỷ đồng, tăng 18,7% so với tháng trước và tăng 11,5% so với cùng kỳ.

Tài chính, tín dụng và đầu tư phát triển

a) Về thu, chi ngân sách: Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 01 ước đạt 204,3 tỷ đồng, đạt 10,6% KH TW giao, đạt 7,3% KH Tỉnh giao (tăng 34 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2020). Trong đó, thu nội địa 199,6 tỷ đồng, đạt 10,8% KH TW giao, đạt 7,5% KH Tỉnh giao; thu xuất nhập khẩu đạt 4,7 tỷ đồng, đạt 5,3% KH TW giao, đạt 4,9% KH Tỉnh giao. Tập trung chỉ đạo các đơn vị dự toán, các chủ đầu tư thực hiện việc tra soát, thanh toán khối lượng phát sinh trong năm 2021, đảm bảo đến 31/01 kết thúc nhiệm vụ chi năm 2021 không để tồn dư nguồn vốn. Chi ngân sách địa phương tháng 01 ước đạt 1.155 tỷ đồng, đạt 8% KH năm.

Về tín dụng: Doanh số cho vay ước đạt 2.966 tỷ đồng (tăng 142 tỷ đồng so với tháng trước); tổng dư nợ ước đạt 26.029 tỷ đồng (tăng 199 tỷ đồng so với 31/12/2021), tập trung vào một số chương trình chính như: Cho vay nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP tăng 72 tỷ đồng; cho vay hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng 25 tỷ đồng; cho vay khởi nghiệp tăng 02 tỷ đồng. Ngân hàng chính sách xã hội tiếp tục thực hiện các chương trình tín dụng chính sách, doanh số cho vay trong tháng đạt 70 tỷ đồng, tổng dư nợ ước đạt 3.638 tỷ đồng. Ngoài ra, thực hiện cho vay ủy thác qua các tổ chức chính trị - xã hội với tổng dư nợ ước đạt 3.624,4 tỷ đồng/85.886 hộ, tăng 28 tỷ đồng so với tháng trước.

c) Về đầu tư phát triển: Tập trung đôn đốc các chủ đầu tư hoàn thành giải ngân, thanh toán các nguồn vốn năm 2021. Tổ chức khởi công dự án cải tạo, nâng cấp đường Bắc Quang - Xín Mần (ĐT.177). Đến hết ngày 28/01/2022, giải ngân các nguồn vốn được 3.471,75 tỷ đồng, đạt 98,4% kế hoạch (không tính nguồn thu sử dụng đất và nguồn vốn ODA xin điều chỉnh giảm). Kế hoạch vốn còn tồn đến 31/12/2021 là 667,55 tỷ đồng; đến ngày 28/01/2022 đã giải ngân được 488,3 tỷ đồng, số vốn còn tồn là 168,35 tỷ đồng. Trong đó: Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương giải ngân được 489,65 tỷ đồng, số vốn còn tồn là 135,64 tỷ đồng (trong đó nguồn thu sử dụng đất còn tồn là 130,62 tỷ đồng); Nguồn vốn ngân sách Trung ương giải ngân được 156,69 tỷ đồng, số vốn còn tồn là 149 triệu đồng…

Đối với nguồn vốn năm 2022, đã giải ngân được 143/4.000 tỷ đồng; trong đó: vốn đầu tư trong cân đối giải ngân được 96/1.611 tỷ đồng; vốn ngân sách trung ương giải ngân được 46/2.388 tỷ đồng.

Hoạt động thu hút đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã: Tập trung xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp quốc gia năm 2022. Tư vấn, hướng dẫn thủ tục đầu tư và giải quyết khó khăn vướng mắc cho 08 doanh nghiệp. Tích cực chia sẻ các ý tưởng khởi nghiệp, tài liệu hỗ trợ khởi nghiệp và các cơ chế, chính sách mới về hỗ trợ khởi nghiệp trên nhóm facebook cộng đồng khởi nghiệp với 1.113 thành viên, nhóm zalo hỗ trợ khởi nghiệp Hà Giang với 117 thành viên. Trong tháng, có 01 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư về lĩnh vực du lịch – thương mại với vốn đăng ký là 36,611 tỷ đồng, thực hiện điều chỉnh 02 dự án.

Trong tháng, có 13 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký 355,68 tỷ đồng; 57 doanh nghiệp hoạt động trở lại; 55 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động và 13 doanh nghiệp giải thể. Về phát triển hợp tác xã, có 03 HTX thành lập mới, tuy nhiên có 17 HTX ngừng hoạt động; luỹ kế toàn tỉnh hiện có 753 HTX.

Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường: Triển khai Chỉ thị số 2908/CT-UBND  ngày 31/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh. Kiểm tra nghiệm thu xác định ranh giới, cắm mốc giới đất có nguồn gốc từ nông lâm trường theo Nghị quyết số 112/2018/QH13 của Quốc hội tại 08 Ban quản lý. Kiểm tra việc chấp hành thực hiện nghĩa vụ đóng cửa mỏ theo quy định đối với 02 đơn vị; đôn đốc 03 đơn vị lập và hoàn thành thi công đề án đóng cửa mỏ theo quy định. Kiểm tra đột xuất về lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với 01 doanh nghiệp, đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt với số tiền 300 triệu đồng. Kiểm tra, chấn chỉnh việc khai thác cát sỏi phục vụ nông thôn mới không đúng quy định, đã yêu cầu chấm dứt việc hoạt động khai thác cát sỏi tại thôn Tân Trang, xã Tân Trịnh, huyện Quang Bình.

Công tác quy hoạch và triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

Công tác quy hoạch

Về lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030: Tập trung tiếp thu ý kiến tham gia  của các Bộ, ngành Trung ương và các tỉnh trong Vùng Trung du và Miền núi phía Bắc; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư; và ý kiến tham gia của nhà khoa học. Tổ chức làm việc với Vụ Quản lý Quy hoạch – Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tổ chức Hội thảo xin ý kiến các Bộ, ngành Trung ương, nhà khoa học đối với nội dung Quy hoạch tỉnh.

Hoàn thành phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu khảo sát và tư vấn lập quy hoạch các phân khu 4, 5, 6, 9 và gói thầu khảo sát phân khu 7, 8 của Đồ án quy hoạch phân khu thành phố Hà Giang. Các Đồ án quy hoạch xây dựng khác đang được triển khai theo kế hoạch, đảm bảo tiến độ.

Hoàn thành thẩm định và phê duyệt quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030 đối với 11/11 huyện, thành phố. Tổ chức thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của 11/11 huyện, thành phố. Tiếp tục xây dựng kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Thực hiện các chương trình MTQG

Trình Tỉnh ủy cho ý kiến về việc thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh giai đoạn 2021-2025 và dự thảo quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo.  

Tổ chức Lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới đối với xã Yên Thành, huyện Quang Bình và xã Liên Hiệp, huyện Bắc Quang. Xây dựng kế hoạch cụ thể hóa các mục tiêu năm 2022. Tổ chức kiểm tra, khảo sát tại xã Phương Thiện, thành phố Hà Giang về đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Thực hiện phân bổ, giao chi tiết nguồn kinh phí mua xi măng với tổng vốn 50 tỷ đồng để hỗ trợ các huyện, thành phố thực hiện bê tông hóa đường giao thông nông thôn tại các xã.

Triển khai Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, tham mưu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết về tăng cường lãnh đạo thực hiện Chương trình giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2021 - 2025.

Triển khai thực hiện một số Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy

- Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 01/12/2020 của Ban Chấp hành Tỉnh ủy về cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ: Lũy kế đến thời điểm hiện tại có 2.477 hộ đã thực hiện cải tạo vườn tạp, trong đó có 1.220 hộ được thụ hưởng chính sách (đã có 1.032 hộ được giải ngân). Tổng kinh phí (bao gồm cả ngân sách tỉnh và kinh phí xã hội hoá) hỗ trợ cải tạo vườn tạp là 36.892 triệu đồng. Đến nay có 808 vườn đạt từ 03 tiêu chí trở lên và đạt chất lượng. Các vườn đã bắt đầu cho sản phẩm như bắp cải, su hào, các loại rau màu… Trong đó, có 629 vườn đã bắt đầu cho thu nhập với tổng thu nhập ước đạt 24.066 triệu đồng, gấp 2-3 lần so với thời điểm chưa thực hiện cải tạo vườn tạp.

- Nghị quyết số 04-NQ/TU của BTV Tỉnh ủy về phát triển bền vững cây cam sành: Lũy kế có 104 hộ đã được giải ngân với số tiền 11.987 triệu đồng. Ngoài ra, các tổ chức, cá nhân đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để nhận hỗ trợ theo quy định; trong đó: Trung tâm KHKT giống cây trồng Đạo Đức được hỗ trợ cho 640 cây cam với tổng kinh phí 320 triệu đồng; các doanh nghiệp, HTX được nhận hỗ trợ cước phí vận chuyển cho 3.765 tấn cam với kinh phí 376,5 triệu đồng.

- Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 29/10/2021 của BCH Tỉnh ủy về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh: Tổ chức khảo sát hiện trạng và đăng ký nhu cầu bổ sung hạ tầng, trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Thực hiện nâng cấp phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc (Vnptioffice), hệ thống một cửa điện tử, dịch vụ công trực tuyến; kết nối chia sẻ thông tin giám sát tới Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia. Phát sóng trực tiếp Triển lãm ảnh, tư liệu tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo trên fanpage Facebook Thông tin Hà Giang với trên 9.000 người tiếp cận. Tổ chức Hội nghị chuyển đổi số doanh nghiệp với chủ đề “Chìa khoá để tăng trưởng và phát triển bền vững” với gần 200 đại biểu tham dự đến từ UBND các huyện, thành phố và các doanh nghiệp, HTX trên địa bàn tỉnh; sau hội nghị đã hỗ trợ Công ty Base - Tập đoàn FPT kết nối với 04 doanh nghiệp và HTX có nhu cầu thực hiện chuyển đổi số doanh nghiệp.

Về việc ứng dụng chữ ký số, các cơ quan đơn vị và UBND các huyện, thành phố đã triển khai rất tích cực. Cơ bản duy trì ổn định tỷ lệ văn bản ký số của tổ chức trên 80%. Đối với chữ ký số cá nhân, có 02 đơn vị vẫn đạt thấp dưới 50% là UBND thành phố Hà Giang (40,04%) và UBND huyện Yên Minh (14,07%).

Công tác cải cách hành chính

Ban hành Kế hoạch thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử bằng phương tiện điện tử thông qua các dịch vụ công trực tuyến năm 2022. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chuẩn hoá dữ liệu thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến; đã ban hành 02 quyết định công bố thủ tục hành chính. Trong tháng, đã tiếp nhận 18.900 hồ sơ, trong đó tỷ lệ tiếp nhận trực tuyến là 40,97%. Tỷ lệ hồ sơ đã giải quyết trước và đúng hạn là 96,3%; quá hạn là 3,7%. Số lượng hồ sơ đang giải quyết là 7.913 hồ sơ; trong hạn là 6.973 hồ sơ (88,12%); quá hạn 940 hồ sơ (11,88%).