Trung tâm tư vấn và xúc tiến đầu tư tỉnh Hà Giang

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

1. Về kinh tế

Về mặt tổng thể các chỉ tiêu chính và theo nhóm ngành đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Tổng số có 44 chỉ tiêu, trong đó: 39/44 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra (chiếm 88,6%); 02 chỉ tiêu đạt từ 90% đến dưới 100% (chiếm 4,5%).

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) theo giá so sánh 2010 đạt 13.893,8 tỷ đồng, tăng 6,0%. Tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 28,1 triệu đồng. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội thực hiện ước đạt 11.645 tỷ đồng, tăng 29,3% so với năm 2018, tăng 14,2% so Nghị quyết năm 2019. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản, tăng khu vực công nghiệp - xây dựng và khu vực thương mại - dịch vụ. Cụ thể: Nông lâm nghiệp và thủy sản chiếm 31,8%; Công nghiệp và xây dựng chiếm 24,12%; Thương mại - dịch vụ chiếm 44,08%.

2. Lĩnh vực nông, lâm nghiệp

Sản xuất nông, lâm nghiệp phải gánh chịu thiên tai, dịch bệnh nhưng đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Giá trị sản xuất ngành nông, lâm, thủy sản (theo giá so sánh 2010) ước đạt 7.260 tỷ đồng, tăng 3,7% so với năm 2018. Tổng sản lượng lương thực có hạt thu hoạch năm 2019 đạt 406.251,6 tấn, tăng 0,2% so với kế hoạch; giá trị thu hoạch/ha đất canh tác cây hàng năm ước đạt 45,43 triệu đồng, tăng 2,3% so với năm 2018. Đã duy trì ổn định diện tích cây lương thực và đảm bảo an ninh lương thực tại chỗ. Cùng với đó đã rà soát và lựa chọn được 201 sản phẩm để triển khai thực hiện và tổ chức thi đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh. Đặc biệt, Tỉnh đã có 03 sản phẩm từ cây Trà Shan Tuyết cổ thụ Tây Côn Lĩnh đạt giải cao tại cuộc thi Quốc tế lần thứ nhất Chè thế giới năm 2019 tổ chức tại Pháp.

Để đạt được kết quả trên là do tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách của Trung ương, của tỉnh về nông nghiệp và phát triển nông thôn; cùng với đó đã sử dụng cơ cấu giống tốt; thực hiện thâm canh để nâng cao năng suất cây trồng; chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang các loại cây trồng khác có giá trị kinh tế cao hơn; đẩy mạnh thực hiện cánh đồng mẫu 5 cùng trong sản xuất, cơ giới hóa nông nghiệp, dồn điền đổi thửa, tổ chức lại sản xuất cho người dân, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, như sản xuất trong nhà lưới, các loại giống về nông lâm nghiệp, dược liệu đã được nâng cao chất lượng, có sự tham gia của doanh nghiệp và các nhà khoa học; Đồng thời, tiếp tục đổi mới, nâng cao công tác quản lý khung thời vụ sản xuất, tiêu thụ và công tác xúc tiến thương mại cho các sản phẩm chủ lực của địa phương thông qua các hoạt động kết nối cung cầu, gắn kết phát triển du lịch. Tích cực triển khai hỗ trợ áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm tiên tiến đối với các sản phẩm nông sản trên địa bàn tỉnh, đã hỗ trợ xây dựng, chứng nhận được 06 mô hình. Xây dựng phần mềm quản lý đối với 3.527,7 ha/67 vùng cam đã được chứng nhận VietGAP và thực hiện mới 741,2 ha cam VietGAP; Vùng chè hữu cơ, tiếp tục thực hiện 3.212 ha chuyển tiếp từ năm 2018 sang thực hiện năm 2019 và thực hiện mới 2.172,4 ha. Về chăn nuôi: Tiếp tục tập trung phát triển theo hướng qui mô gia trại, trang trại để trở thành hàng hóa với các giống địa phương; Đã hỗ trợ kịp thời cho các hộ chăn nuôi có lợn dịch tiêu hủy. Hiện có 211 hộ đã thực hiện chuyển đổi chăn nuôi và tái đàn được trên 13 nghìn con. Lĩnh vực lâm nghiệp được triển khai tương đối đồng bộ, tích cực; thường xuyên thực hiện công tác trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng.

3. Công tác xây dựng nông thôn mới và quy tụ dân cư

Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân quyết tâm xây dựng nông thôn mới được thực hiện tốt. Sự đồng thuận của người dân đối với chương trình ngày càng cao thông qua hoạt động đóng góp ngày công lao động và hiến đất làm đường xây dựng NTM. Cùng với đó, đã tập trung nguồn lực để nâng cao chất lượng thực hiện các tiêu chí, đặc biệt là tiêu chí thu nhập và hạ tầng giao thông. Dự kiến năm 2019 sẽ hoàn thành, công nhận 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới (Lũy kế số xã đạt chuẩn là 38 xã) và Thành phố Hà Giang được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Về công tác quy tụ dân cư: Được các địa phương tập trung triển khai quyết liệt, hoàn thành mục tiêu trước 01 năm. Đồng thời, tiếp tục bổ sung chỉ tiêu quy tụ dân cư và tổ chức thực hiện tốt.

4. Lĩnh vực công nghiệp

Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá thực tế) có mức tăng trưởng nhẹ, ước đạt 6.001,7 tỷ đồng, tăng 9,8% so với năm 2018. Đóng góp tích cực vào tăng trưởng, đó là đã đưa 02 dự án thủy điện đi vào hoạt động với tổng công suất lắp máy là 26MW; cùng với đó công tác khuyến công và xúc tiến công thương được quan tâm thực hiện với 16 đề án hỗ trợ cho các doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh, kinh phí 2,75 tỷ đồng, đã góp phần tăng giá trị sản xuất công nghiệp.

5. Lĩnh vực giao thông

Công tác phát triển kết cấu hạ tầng giao thông được đẩy mạnh, đã tích cực phối hợp Bộ Giao thông vận tải và đề nghị Chính phủ ưu tiên nguồn lực để đầu tư, nâng cấp các tuyến đường kết nối Hà Giang với Lào Cai; tuyến đường vành đai biên giới (Quốc lộ 4D); Tỉnh đã tập trung sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường tỉnh, huyện và xây dựng mới một số tuyến đường giao thông quan trọng, như: Quốc lộ 279, đường Xín Mần - Bắc Hà, đường Cán Tỷ - Lao Vần Chải; cơ bản hoàn thành mở rộng mặt đường Quốc lộ 4C và Quốc lộ 34; sửa chữa cầu yếu và xây dựng cầu trên đường tỉnh 177, 178 và 183. Ngoài ra, đã khởi công xây dựng một số tuyến đường giao thông quan trọng như: Đường Hồ Thầu - Quảng Nguyên; đường Ngọc Đường đi Tùng Bá, Tráng Kìm; Quốc lộ 4 đoạn đi xã Tân Tiến và xã Túng Sán huyện Hoàng Su Phì.  

6. Lĩnh vực xây dựng

Trong năm đã quyết liệt chỉ đạo, chấn chỉnh công tác xây dựng; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên đề về công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch, quản lý chất lượng các công trình đầu tư xây dựng; tổ chức kiểm tra, kịp thời phát hiện và chỉ đạo khắc phục các vi phạm liên quan đến công tác san ủi, đào đất đá, tạo mặt bằng trên địa bàn tỉnh; Kịp thời rà soát, đề xuất điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng 04 đô thị thuộc Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, đến năm 2030; phối hợp với Bộ Xây dựng lập quy hoạch thành phố Hà Giang phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

7. Lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch

Thị trường bán lẻ hàng hóa trên địa bàn tỉnh đa dạng và phong phú, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ước đạt 10.858 tỷ đồng, tăng 13,51% so với năm 2018. Do công tác xúc tiến thương mại được đẩy mạnh; tăng cường kết nối với các doanh nghiệp và tổ chức nhiều sự kiện nhằm mở rộng thị trường, quảng bá và xúc tiến tiêu thụ các sản phẩm chủ lực, tiêu biểu của tỉnh, như: Hội nghị kết nối - cung cầu tiêu thụ sản phẩm cam sành, sản phẩm OCOP và sản phẩm tiêu biểu của tỉnh; Hội chợ cam và các sản phẩm tiêu biểu tỉnh Hà Giang; khai trương Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Hà Giang; Đưa sản phẩm cam Hà Giang vào tiêu thụ tại hệ thống siêu thị Vinmart tại thành phố Hà Giang, cùng với đó các hoạt động tháo gỡ khó khăn cho hoạt động xuất nhập khẩu được đẩy mạnh và có nhiều khởi sắc. Công tác phát triển và quảng bá sản phẩm du lịch, bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc được phát huy giá trị; tổ chức tốt các chuỗi các sự kiện lớn của tỉnh với nhiều nội dung, hình thức đổi mới, cùng với đó với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các nhà khoa học, tập đoàn lớn. Du lịch đã có tăng trưởng cao, góp phần cải thiện đời sống của người dân tại các điểm du lịch và tăng cường tiêu thụ các sản phẩm đặc thù của tỉnh. Lượng khách du lịch ước cả năm đạt trên 1,4 triệu lượt, tăng 23,25% so với năm 2018. Tổng doanh thu từ khách du lịch ước đạt 2.000 tỷ đồng.

8. Lĩnh vực tài chính, tín dụng và đầu tư công

- Về thu, chi ngân sách: Thu ngân sách trên địa bàn mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng với quyết tâm, quyết liệt trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, cùng với đó đã thường xuyên tổ chức các hội nghị bàn, đưa ra các giải pháp tích cực về thu ngân sách; bên cạnh đó môi trường sản xuất kinh doanh có nhiều thuận lợi. Kết quả thu vượt chỉ tiêu đề ra, ước đạt trên 2.205 tỷ đồng, tăng 6,0% so với năm 2018. Công tác quản lý chi ngân sách đảm bảo đúng quy định, thực hiện đầy đủ các chính sách an sinh xã hội và đáp ứng cơ bản các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

- Về tín dụng: Tích cực thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quan hệ giữa các tổ chức tín dụng với khách hàng, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tiếp cận vốn tín dụng. Tổng đầu tư tín dụng cho nền kinh tế ước đạt 21.625 tỷ đồng. Tăng trưởng tín dụng năm 2019 đạt 12,5%, vượt kế hoạch đề ra. Nợ xấu toàn tỉnh được kiểm soát ở mức an toàn, chiếm 0,71%/tổng dư nợ.

- Về đầu tư công: Công tác giải quyết nợ đọng xây dựng cơ bản được tập trung xử lý; tiến độ, chất lượng xây dựng cơ bản từng bước nâng cao. Tổng vốn đầu tư trên địa bàn năm 2019 đạt 5.233 tỷ đồng. Các nguồn vốn được giải ngân cơ bản đảm bảo kế hoạch. Công tác vận động và sử dụng vốn ODA, vốn phi chính phủ NGO đạt kết quả tốt. Nhìn chung vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, vốn phi chính phủ, vốn ODA,.. được bố trí cho các dự án kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, các chương trình mục tiêu quan trọng, đã góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển và tạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xóa đói giảm nghèo, cải thiện đời sống nhân dân.

9. Về phát triển các thành phần kinh tế và thu hút đầu tư

Môi trường đầu tư kinh doanh dần được cải thiện, minh bạch và cạnh tranh bình đẳng hơn giữa các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp. Sự gắn kết, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của chính quyền tỉnh, huyện với doanh nghiệp được cải thiện rõ rệt thông qua các hoạt động gặp mặt, đối thoại. Công tác thu hút đầu tư được chỉ đạo quyết liệt, đạt được kết quả tích cực, cải cách hành chính được thực hiện quyết liệt đã thu hút được các tập đoàn lớn đầu tư vào địa bàn tỉnh, như: Tập đoàn TH, Vingroup và tập đoàn FLC, tạo đà tiên phong thúc đẩy các doanh nghiệp đến đầu tư tại tỉnh. Hoạt động khởi nghiệp được quan tâm triển khai, bước đầu hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp. Số lượng và chất lượng hoạt động các doanh nghiệp đã được nâng lên. Cùng với đó, đã tạo điều kiện để phát triển các hợp tác xã (đặc biệt là các hợp tác xã nông nghiệp sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn), hỗ trợ các hợp tác xã xây dựng thương hiệu, nhãn mác sản phẩm, bước đầu hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung.

10. Lĩnh vực khoa học công nghệ

Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất. Hiện đã có 03 doanh nghiệp khoa học công nghệ được thành lập và hoạt động hiệu quả. Công tác xây dựng và phát triển thương hiệu cho một số sản phẩm đặc sản của tỉnh được triển khai tốt. Lũy kế đến nay, tỉnh có 102 sản phẩm đã được cấp văn bằng bảo hộ. Đã hoàn thiện và khánh thành 03 dự án cấp nước không dùng điện tại huyện Đồng Văn, là bước đột phá về công nghệ khai thác, cấp nước sinh hoạt bền vững trên vùng Cao nguyên đá Đồng Văn.

11. Lĩnh vực quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống biến đổi khí hậu

Công tác quản lý đất đai thường xuyên được quan tâm chỉ đạo; kịp thời tổng hợp và trình HĐND tỉnh thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng. Triển khai lập kế hoạch sử dụng đất năm 2020; xây dựng bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh phù hợp với điều kiện phát triển của tỉnh. Tăng cường thanh tra các doanh nghiệp về quản lý sử dụng đất, quản lý tài nguyên khoáng sản và tài nguyên nước; xử lý nghiêm tình trạng khai thác đá trái phép trên địa bàn 04 huyện vùng cao, khai thác cát, sỏi ở các huyện vùng thấp, công tác thanh tra chuyên ngành được thực hiện có hiệu quả. Công tác bảo vệ môi trường, phòng chống biến đổi khí hậu được lồng ghép chặt chẽ với phát triển kinh tế - xã hội trong năm.