Trung tâm tư vấn và xúc tiến đầu tư tỉnh Hà Giang

Khu công nghiệp Bình Vàng

Khu công nghiệp Bình Vàng, tỉnh Hà Giang được Thủ Tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 tại Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2006.

Do khi lập quy hoạch định hướng các nhà máy trong khu công nghiệp có diện tích trung bình từ 1,5-2ha đến nay nhu cầu thuê đất thực tế của các nhà đầu tư lớn hơn rất nhiều so với dự kiến ban đầu làm phá vỡ quy hoạch chia lô và phân ngành công nghiệp đã được duyệt để thuận tiện cho quản lý cần thiết phải điều chỉnh quy hoạch.

Để có cơ sở sử dụng, quản lý quỹ đất, lập dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật điều chỉnh, thiết kế và thi công đảm bảo thuận tiện cho nhà đầu tư và tiết kiệm chi phi đầu tư khai thác hiệu quả quỹ đất cần thiết phải lập quy hoạch chi tiết điều chỉnh, tỷ lệ 1/2000.

Vị trí: Khu đất xây dựng nằm trên địa bàn xã Đạo Đức  huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Khu công nghiệp nằm sát quốc lộ 2 cách thị trấn Vị Xuyên – Huyện Vị Xuyên khoảng 2 km về phía Bắc và cách thành phố Hà Giang khoảng 15 km về phía Nam.

Quy mô: giai đoạn I  có quy mô 138.36 ha.

Giới hạn khu đất:

- Ranh giới Khu công nghiệp Bình Vàng đ­ược xác định:

- Phía Bắc: Giáp khu dân cư xã Đạo Đức

- Phía Nam: Giáp sông Lô

- Phía Tây: Giáp sông Lô

Phía Đông: Giáp xã Ngọc Linh

Trên cơ sở phân tích chủ trương phát triển công nghiệp của Tỉnh, khả năng cung cấp nguyên liệu và năng lượng tại chỗ cũng như nhu cầu của các nhà đầu tư, trong KCN Bình Vàng dự kiến sẽ bố trí các xí nghiệp thuộc các ngành nghề chính sau đây:

- Công nghiệp xử lý chế biến nông lâm sản

- Công nghiệp VLXD

- Chế biến khoáng sản và luyện kim

- Nhà máy gỗ ván ép

- Các loại hình công nghiệp khác

Công nghiệp chế biến khoáng sản luyện kim là ngành công nghiệp mà tỉnh đang có thế mạnh có dự kiến phát triển để tăng kim ngạch xuất khẩu, cũng là nhóm ngành nghề có nhiều nhà đầu tư đến đặt vấn đề xin được đầu tư. Công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng sẽ tập trung vào đầu tư sản xuất các loại có nguồn nguyên liệu đồi dào như: Đá xẻ, đá xây dựng,  … Các xí nghiệp đầu tư vào khu công nghiệp cần phải có dây chuyền công nghệ tiên tiến, có hệ thống xử lý chất thải theo tiêu chuẩn quy định của Nhà nước, sử dụng các nguồn nguyên vật liệu và nhân công lao động của địa phương, cam kết bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Quy mô KCN Bình Vàng:

KCN Bình Vàng có quy mô: 254,77 ha

Trong đó giai đoạn 1: 138.36 ha