Trung tâm tư vấn và xúc tiến đầu tư tỉnh Hà Giang

Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy

Ngày 16/4, tại Cửa khẩu Thanh Thủy đã tổ chức lễ công bố Quyết định số 125/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy - tỉnh Hà Giang đến năm 2030.

Phía Bắc Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy giáp Châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) có chiều dài đường biên giới 26km. Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy có tổng diện tích 28.781ha . Đây là khu kinh tế tổng hợp, đa ngành, đa lĩnh vực, bao gồm thương mại-dịch vụ, công nghiệp-nông lâm nghiệp, tạo thành khu vực thu hút đầu tư và hội nhập quốc tế. Đây cũng là cửa ngõ giao thương quốc tế.

Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy có quy mô dân số đến năm 2015 khoảng 17.000-18.000 người và sẽ tăng lên 35.000-40.000 người vào năm 2030, trong đó lao động khoảng 18.000-20.000 người. Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy sẽ được xây dựng thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội, phát triển du lịch; có kết cấu hạ tầng cơ sở đồng bộ, hiện đại; phát triển bền vững…

Theo quy hoạch, đến năm 2030, Khu kinh tế cửa khẩu này sẽ quy hoạch 1.600-1.800ha đất xây dựng các khu chức năng, 20.000-22.000ha đất sinh thái nông lâm nghiệp và 550-600ha đất dự trữ. Khu kinh tế này cũng là một trong những trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội, du lịch có hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại và có vị trí quan trọng về an ninh, quốc phòng ; có môi trường sinh thái bền vững.

Các doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, được áp dụng thuế suất ưu đãi, miễn thuế thu nhập và giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp… Hàng hóa, dịch vụ sản xuất, tiêu thụ trong khu phi thuế quan, hàng hóa dịch vụ nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan, hàng hóa dịch vụ từ khu phi thuế quan xuất ra nước ngoài không phải chịu thuế giá trị gia tăng.