Trung tâm tư vấn và xúc tiến đầu tư tỉnh Hà Giang

Khu trung tâm Thanh Thủy - Vị Xuyên - Hà Giang

Khu trung tâm Thanh Thủy - Vị Xuyên - Hà Giang
Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành Quyết định số: 1648/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu trung tâm Thanh Thủy - Huyện Vị Xuyên - Tỉnh Hà Giang.

Đến nay, định hướng phát triển Khu kinh tế cửa khẩu (KKTCK) Thanh Thủy đã được các cấp lãnh đạo tỉnh Hà Giang tổ chức triển khai, hoạch định tại đồ án Quy hoạch chung xây dựng KKTCK Thanh Thủy, tỉnh Hà Giang đến năm 2030, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 125/QĐ-TTg ngày 02/02/2012. Theo đó, trên địa bàn KKTCK Thanh Thủy được định hướng xây dựng 07 khu chức năng.
Trong 07 khu chức năng, Khu trung tâm cửa khẩu Thanh Thủy là khu vực gắn với cửa khẩu quốc tế, có chức năng quan trọng nhất với vai trò là đầu mối các hoạt động dịch vụ, thương mại, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phục vụ xuất nhập khẩu... Khu vực có sức hấp dẫn đầu tư về chợ biên giới, trung tâm thương mại, ngân hàng, nhà hàng, khách sạn, bến bãi, kho tàng, cơ sở sản xuất lắp ráp, đóng gói, bao bì...

Ranh giới lập quy hoạch:

- Ranh giới lập quy hoạchđược xác định như sau:

+ Phía Bắc: giáp biên giới Việt - Trung;

+ Phía Nam: giáp xã Phương Tiến;

+ Phía Đông: đoạn phía Bắc cách bờ Đông sông Lô khoảng 200m, đoạn phía Nam giáp Quốc lộ 2 mới theo quy hoạch;

+ Phía Tây: đoạn phía Bắc cách bờ Tây sông Lô khoảng 50 - 100 m, đoạn phía Nam giáp sông Lô.

- Diện tích đất lập quy hoạch: 365,19 ha.Tỷ lệ lập quy hoạch: 1/500.

Khu trung tâm cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy được phân thành 02 khu vực như sau:

+ Khu 1 - Khu phía Bắc: không gian phân bố từ cửa khẩu quốc tế tới phía Nam suối Thanh Thủy, diện tích khoảng 152,09 ha. Bao gồm các chức năng chính Trung tâm điều hành hoạt động cửa khẩu; Khu vực phi thuế quan, trong đó có khu chợ biên giới Nà La; Khu trung tâm hành chính Thanh Thủy; Các trung tâm dịch vụ thương mại, hội chợ và triển lãm và các khu ở với nhiều loại hình đa dạng.

+ Khu 2 - Khu phía Nam :  từ phía Nam suối Thanh Thủy đến khu vực giáp ranh xã Phương Tiến, trọng tâm là khu vực Thanh Sơn, diện tích 213,13 ha. Bao gồm các chức năng chính sau: Khu công viên văn hóa các dân tộc tỉnh Hà Giang; Khu làng văn hóa Thanh Sơn, khu ở sinh thái xây dựng mới, khu dự trữ phát triển (dự kiến bố trí khu tiểu thủ công nghiệp sau khi tuyến Ql 2 mới hình thành, khu trung tâm giáo dục đào tạo, y tế hỗ trợ.