Trung tâm tư vấn và xúc tiến đầu tư tỉnh Hà Giang

Mời tham dự Hội thảo trực tuyến Xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ cùng Amazon

Nhằm nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo và đẩy nhanh ứng dụng chuyển đổi số doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trên cả nước, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Amazon Global Selling Việt Nam tổ chức Webinar "Xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ cùng Amazon" với thông tin cụ thể như sau:

 Nội dung và mục tiêu của chương trình:

(i)  Cơ hội xuất khẩu với Amazon đến các thị trường Hoa Kỳ, Châu Âu và mở rộng hoạt động bán hàng trên toàn cầu qua Amazon;

(ii) Mô hình kinh doanh trên Amazon và phân tích ngành hàng thủ công mỹ nghệ tại Việt Nam;

(iii) Kinh nghiệm kinh doanh sản phẩm thủ công mỹ nghệ trên Amazon của lãnh đạo các doanh nghiệp;

(iv) Kinh nghiệm phát triển thương hiệu doanh nghiệp thông qua xuất khẩu;

  • Thời gian: 9:30 - 11:30 ngày 26/8/2021;
  • Hình thức: Trực tuyến, đường link tham dự hội thảo sẽ được gửi qua email cho những doanh nghiệp đăng ký thành công (Sự kiện được tổ chức miễn phí).
  • Link đăng ký tham dự: https://amzn.to/NIC2608