Trung tâm tư vấn và xúc tiến đầu tư tỉnh Hà Giang

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh kiểm tra một số dự án tại Mèo Vạc

Ngày 25.2, đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành đã đi kiểm tra thực tế việc triển khai thực hiện các dự án gồm: Dự án hạ tầng Trạm kiểm soát liên ngành Cửa khẩu Săn Pun – Điền Bồng; công trình Trạm kiểm soát liên ngành Cửa khẩu Săm Pun, xã Thượng Phùng; phương án cải tạo công trình xây dựng Panorama khu vực Mã Pì Lèng; dự án cải tạo, sửa chữa mặt đường khắc phục thiên tai tuyến đường từ xã Pả Vi đi xã Xín Cái…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh cùng đoàn công tác kiểm tra Dự án hạ tầng Trạm kiểm soát liên ngành Cửa khẩu Săm Pun – Điền Bồng
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh cùng đoàn công tác kiểm tra Dự án hạ tầng Trạm kiểm soát liên ngành Cửa khẩu Săm Pun – Điền Bồng

Dự án hạ tầng Trạm kiểm soát liên ngành Cửa khẩu Săm Pun – Điền Bồng nằm trong khu vực mốc 456 thuộc xã Thượng Phùng, có tổng mức vốn 68,5 tỷ đồng. Đến nay, đã được bố trí 11 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách địa phương, hiện đang hoàn thiện thủ tục và báo cáo đánh giá tác động môi trường trình các cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định. Dự án Trạm kiểm soát liên ngành Cửa khẩu Săm có tổng mức đầu tư trên 8,3 tỷ đồng, gồm các hạng mục chính như san nền, kè chắn đất, cổng, hàng rào, sân bê tông, nhà làm việc, bể nước, trạm gác… Trong năm 2020, dự án đã hoàn thành nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng theo đúng hồ sơ thiết kế được phê duyệt. Đối với phương án cải tạo công trình xây dựng Panorama, chủ đầu tư đã thực hiện việc cải tạo từ đầu tháng 1, đến nay đang tiến hành lợp mái ngói và các chi tiết theo phương án được chấp thuận.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư tiếp tục triển khai nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh về việc giải ngân, quyết toán tất cả các nguồn vốn đầu tư trên địa bàn. Tăng cường đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng, nếu không đáp ứng được tiến độ, kiên quyết xử lý và cắt danh mục đầu tư mới. Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh đẩy nhanh công tác điều chỉnh quy hoạch chi tiết Dự án hạ tầng Trạm kiểm soát liên ngành Cửa khẩu Săm Pun – Điền Bồng trình UBND tỉnh phê duyệt. Đề nghị các sở, ngành thống nhất mốc thời gian hoàn thành việc cải tạo công trình Panorama và báo cáo UBND tỉnh, với phương châm giải quyết dứt điểm trước ngày 31.3.2021.

Nguồn: baohagiang.vn