Trung tâm tư vấn và xúc tiến đầu tư tỉnh Hà Giang

Tình hình kinh tế - xã hội quý I/2020

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI QUÝ I/2020

1. Sản xuất nông lâm nghiệp, phát triển nông thôn

a) Sản xuất nông, lâm nghiệp

Tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh trong quý I đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do tác động của biến đổi khí hậu, thời tiết diễn biến bất thường, giông lốc và mưa đá xảy ra gây thiệt hại lớn đối với ngành trồng trọt, tình hình sâu bệnh trên cây ngô bắt đầu xuất hiện; dịch Tả lợn Châu Phi mới được khống chế nên còn khó khăn trong công tác tái đàn, dịch cúm gia cầm có nguy cơ bùng phát; các mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh như: Cam, chè thị trường tiêu thụ khó khăn và giá bán có xu hướng giảm; dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng trực tiếp tới sản xuất và hoạt động xuất, nhập khẩu, tiêu thụ một số nông sản hàng hóa của tỉnh. Trước tình hình đó, tỉnh đã kịp thời chỉ đạo ngành nông nghiệp triển khai các giải pháp nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại, xây dựng phương án để tiếp tục triển khai sản xuất nông lâm nghiệp theo kế hoạch đề ra, kết quả như sau:

Tính đến trung tuần tháng 3, các cây trồng vụ Đông đã cơ bản được thu hoạch; tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ Đông đạt 11.891 ha (tăng 4,25% bằng 485 ha so với cùng vụ năm trước). Sản xuất vụ Xuân cơ bản đạt tiến độ đề ra: Diện tích lúa Xuân đã cấy 9.264 ha, ngô đã trồng 21.780 ha; đậu tương 4.510 ha, lạc 6.003 ha, rau các loại 9.428 ha, đậu các loại 1.067 ha, khoai lang 875 ha... Hầu hết các cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt. Đối với các cây lâu năm, tập trung thu hoạch, tỉa cành, bón phân và chăm sóc cây cam, quýt; đồng thời chuẩn bị đất trồng mới chè và các loại cây ăn quả khác. Tính đến giữa tháng 3 toàn tỉnh đã thu hoạch được trên 60 nghìn tấn cam, quýt.

Chăn nuôi phát triển ổn định, trên địa bàn không xảy ra hiện tượng trâu bò chết do rét. Công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm được thực hiện tốt, đã tổ chức tiêm phòng 70.599 liều vắcxin gia súc và 6.020 liều vắcxin gia cầm. Thực hiện nghiêm công tác vệ sinh khử trùng ở các chợ, các phương tiện giao thông ra, vào tỉnh, các nơi chăn nuôi tập trung gia súc, gia cầm; đồng thời kiểm soát chặt chẽ việc giết mổ, vận chuyển gia súc, gia cầm nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. Đến ngày 27/02/2020, Tỉnh đã ban hành Quyết định công bố hết dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn. Đồng thời, tiếp tục duy trì công tác tuần tra lưu động và chốt kiểm dịch tạm thời để ngăn chặn dịch quay trở lại. Tổng số lợn chết và tiêu hủy từ khi phát sinh dịch đến nay là 13.319 con, trọng lượng 545,5 tấn.

Trong quý, các địa phương tập trung cho công tác chuẩn bị giống, khảo sát đất để thực hiện Kế hoạch trồng rừng năm 2020; đã gieo ươm được 4,57 triệu cây giống các loại. Tổng diện tích rừng trồng tập trung do nhân dân tự thực hiện đạt 523,8 ha, trong đó diện tích trồng rừng mới là 315,8 ha, diện tích rừng trồng sau khai thác là 208 ha. Hưởng ứng Tết trồng cây do Tỉnh phát động, các địa phương, cơ quan, đơn vị, trường học đã trồng được 699,5 nghìn cây phân tán. Tăng cường công tác bảo vệ rừng, phát hiện 59 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, đã xử lý 53 vụ (xử lý hành chính 50 vụ, khởi tố hình sự 03 vụ).

b) Chương trình xây dựng nông thôn mới

Tập trung triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện 05 xã công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và Kế hoạch nâng tiêu chí nông thôn mới năm 2020. Tổ chức thẩm định và hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận Thành phố Hà Giang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019. Các địa phương tiếp tục triển khai công tác xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, đã làm mới 33 km đường bê tông các loại; mở mới 11,2 km đường đất đá; nâng cấp 40,7 km đường giao thông các loại; cải tạo, xây dựng 22 phòng học. Nhân dân chung sức xây dựng nông thôn mới được 642 triệu đồng; quyên góp hỗ trợ xây dựng nông thôn mới được 1,131 tỷ đồng; nhân dân hiến 36.064 m2 đất; đóng góp 25.578 ngày công để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng.

2. Sản xuất công nghiệp

Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp ước tháng 3/2020 tăng 10,48% so với tháng trước, giảm 14,31% so với cùng kỳ. Lũy kế 3 tháng đầu năm chỉ số sản xuất công nghiệp giảm 17,66% so với cùng kỳ, giảm chủ yếu ở nhóm ngành sản xuất và phân phối điện (giảm 37,47%), nguyên nhân thời tiết những tháng đầu năm khô hạn làm thiếu hụt nguồn nước gây ảnh hưởng đến hoạt động của các nhà máy thủy điện trên địa bàn.

Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh) ước thực hiện tháng 3 đạt 199,7 tỷ đồng, tăng 13,03% so với tháng trước, giảm 6,68% so với cùng kỳ năm trước; lũy kế 3 tháng đầu năm đạt 574,1 tỷ đồng, giảm 9,61% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá thực tế) tháng 3 đạt 337,4 tỷ đồng, tăng 14,04% so với tháng trước, giảm 5,18% so với cùng kỳ; lũy kế 3 tháng đạt 961 tỷ đồng, giảm 8,21% so với cùng kỳ.

3. Về thực hiện vốn đầu tư

Tổng vốn đầu tư phát triển (thực hiện) giảm mạnh so với cùng kỳ do thời gian nghỉ Tết kéo dài và ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh, một số dự án đầu tư của nhà nước và ngoài nhà nước thực hiện cầm chừng do thiếu lao động hoặc phụ thuộc vào yếu tố nước ngoài; ước thực hiện quý I đạt 1.346,6 tỷ đồng, giảm 50,86% so với cùng kỳ, trong đó: Vốn đầu tư thuộc nguồn vốn nhà nước quản lý thực hiện 519,5 tỷ đồng, giảm 13,63% so với cùng kỳ; Vốn huy động khu vực ngoài nhà nước 827 tỷ đồng, giảm 61,01% so với cùng kỳ; Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 100 triệu đồng.

Tổng số vốn giao năm 2020 là 4.001,1 tỷ đồng (Gồm: Vốn trong nước 3.249,897 tỷ đồng, vốn nước ngoài ODA 754,246 tỷ đồng). Tổng số vốn đã giải ngân: 646 tỷ đồng, đạt 16,15% kế hoạch (Trong đó: vốn trong nước 626,9 tỷ đồng, đạt 19,31% kế hoạch; Vốn nước ngoài 19 tỷ đồng, đạt 2,53% kế hoạch). Về nguồn vốn: Nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương: 345,228 tỷ đồng/809,77 tỷ đồng, đạt 40,89% kế hoạch; Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất giải ngân 11,8 tỷ đồng/60 tỷ đồng, đạt 19,67% (so với địa phương giao đạt 11,8 tỷ đồng/450 tỷ đông, đạt 2,62%); Nguồn thu từ XSKT giải ngân 2,3 tỷ đồng/22 tỷ đồng, đạt 10,44%; Nguồn vốn đầu tư các chương trình mục tiêu NSTW: 240 tỷ đồng/1.416 tỷ đồng, đạt 16,95% kế hoạch (trong đó: vốn trong nước 221 tỷ đồng/661,796 tỷ đồng, đạt 33,4% kế hoạch; Vốn nước ngoài 19 tỷ đồng/754,246 tỷ đồng, đạt 2,39% kế hoạch). Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: 58,85 tỷ đồng/557,71 tỷ đồng, đạt 10,55% kế hoạch; Chương trình MTQG XDNTM: 1,85 tỷ đồng/657 tỷ đồng, đạt 0,3% kế hoạch. Về chủ đầu tư, có 06 huyện giải ngân khá tốt, trên 25%; các huyện còn lại giải ngân đạt thấp, dưới 10%, nhất là huyện Yên Minh tỷ lệ giải ngân 3,8%.

4. Tài chính, tín dụng

a) Về thu – chi ngân sách

Tổng thu ngân sách nhà nước thực hiện đến hết ngày 31/3/2020 đạt 4.740 tỷ đồng (điều tiết về NSTW 93 tỷ đồng; NSĐP hưởng 4.647 tỷ đồng). Trong đó, thu NSNN trên địa bàn đạt 525,6 tỷ đồng, đạt 21% kế hoạch (thu nội địa 467,7 tỷ đồng; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 57,9 tỷ đồng). Một số yếu tố tăng thu ngân sách so với cùng kỳ như: Số thu từ tiền sử dụng đất trên 84 tỷ đồng, gấp 4,7 lần so với cùng kỳ; số thu thuế bảo vệ môi trường bình quân 13,5 tỷ đồng/tháng, tăng 13% so với cùng kỳ; số thu từ hoạt động khai thác khoáng sản của Công ty CPĐT khoáng sản An Thông bình quân trên 13 tỷ đồng/tháng, tăng 27% so với cùng kỳ. Một số yếu tố làm giảm thu ngân sách như: Thời tiết không thuận lợi nên các nhà máy thủy điện có số kê khai thuế bình quân đều giảm so với cùng kỳ từ khoảng 30% đến 50%; tình hình dịch bệnh khiến số kê khai thuế của các đơn vị kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ, lưu trú giảm trên 50% so với cùng kỳ... Chi ngân sách địa phương tính đến ngày 31/3/2020 đạt 3.340 tỷ đồng, đạt 21,6% kế hoạch.

b) Về hoạt động tín dụng

Triển khai thực hiện các giải pháp đảm bảo tăng trưởng tín dụng và tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ cho phát triển kinh tế của tỉnh. Tổng vốn hoạt động toàn hệ thống tín dụng tính đến 31/3/2020 đạt 23.000 tỷ đồng, trong đó: Nguồn vốn huy động tại địa phương đạt 12.785 tỷ đồng (riêng trong tháng 3 huy động được 195 tỷ đồng, quý I huy động được 514 tỷ đồng). Tổng dư nợ tín dụng cho nền kinh tế ước đạt 21.703 tỷ đồng, tăng 7,6% so với cùng kỳ tương đương 1.540 tỷ đồng, riêng trong tháng 3 tăng 172 tỷ đồng, lũy kế quý I giảm 31 tỷ đồng. Nợ xấu toàn ngành ngân hàng vẫn được kiểm soát ở mức an toàn, ước đến hết tháng 3 là 146,4 tỷ đồng, chiếm 0,67%/tổng dư nợ.

Dư nợ của một số chương trình tín dụng như sau: Cho vay nông nghiệp, nông thôn: Dư nợ ước đạt 13.686 tỷ đồng, chiếm 63%/tổng dư nợ, so với 31/12/2019 tăng 20 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước tăng 832 tỷ đồng; Cho vay hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa: Dư nợ ước đạt 1.477,4 tỷ đồng, so với 31/12/2019 giảm 115,6 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước giảm 69 tỷ đồng;  Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp: Dư nợ ước đạt 4.388 tỷ đồng, so với 31/12/2019 tăng 1.062 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước tăng 472 tỷ đồng; Cho vay khởi nghiệp: Dư nợ ước đạt 314,5 tỷ đồng/1.788 khách hàng, so với 31/12/2019 giảm 44,5 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước tăng 11,5 tỷ đồng;  Ngân hàng chính sách xã hội triển khai cho vay 14 chương trình tín dụng cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh, dư nợ ước đạt 2.949 tỷ đồng, chiếm 13,6%/tổng dư nợ, so với 31/12/2019 tăng 54 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước tăng 209 tỷ đồng.

 

5. Thương mại, dịch vụ và du lịch

Đầu năm 2020, khối lượng hàng hoá lưu thông trên thị trường tăng cao nhằm phục vụ Tết cổ truyền dân tộc. Tuy nhiên từ đầu tháng 2 dịch bệnh Covid-19 bùng phát đã ảnh hưởng tiêu cực đến doanh thu của các ngành dịch vụ. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tháng 3 ước đạt 830 tỷ đồng, giảm 12,14% so với tháng trước, giảm 1,15% so với cùng kỳ; tính chung quý I đạt 2.875,2 tỷ đồng, tăng 6,04% so với cùng kỳ.

Hoạt động xuất nhập khẩu bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 3 ước đạt 12,9 triệu USD, tăng 21,7% so với tháng trước, giảm 49,81% so với cùng kỳ. Tính chung 3 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 47,9 triệu USD, giảm 52,31% so với cùng kỳ (trong đó giá trị xuất khẩu đạt 34,6 triệu USD, nhập khẩu đạt 13,3 triệu USD); đạt 11,7% kế hoạch năm.

Tình hình kinh doanh vận tải gặp nhiều khó khăn do người dân hạn chế đi lại, nhiều cơ sở kinh doanh vận tải phải tạm ngừng hoạt động hoặc hoạt động cầm chừng, sản lượng vận tải hàng hóa, hành khách giảm mạnh so với cùng kỳ. Doanh thu hoạt động vận tải và dịch vụ hỗ trợ tháng 3 ước đạt 35,889 tỷ đồng, giảm 22,06% so với tháng trước, giảm 29,14% so với cùng kỳ; ước quý I đạt 142,212 tỷ đồng, giảm 5,16% so với cùng kỳ.

Về du lịch: Đầu năm, tỉnh đã tổ chức thành công lễ đón những vị khách du lịch đầu tiên đến Hà Giang, tổ chức khảo sát phát triển sản phẩm du lịch đặc thù tại 3 vùng không gian du lịch tại các huyện Bắc Mê, Yên Minh, Quang Bình. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh, Tỉnh đã tạm dừng tổ chức các hoạt động lễ hội, chỉ đạo các cơ sở lưu trú đảm bảo hoạt động phục vụ du khách nhưng giám sát chặt chẽ lịch trình và thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch. Lượng khách du lịch tháng 3 đến Hà Giang đạt 21.969 lượt người (giảm 78,4% so với cùng kỳ năm 2019), doanh thu đạt 23 tỷ đồng. Lũy kế 3 tháng đầu năm lượng khách du lịch đạt 236.276 lượt người, giảm 19,1% so với cùng kỳ năm 2019, đạt 14,8% kế hoạch, doanh thu đạt 251 tỷ đồng.

6. Phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã và thu hút đầu tư

Tình hình phát triển DN, HTX: Tổ chức ươm tạo 11 dự án, ý tưởng khởi nghiệp tại vườm ươm doanh nghiệp khởi nghiệp tỉnh; tổ chức thành công cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp trong thanh niên năm 2020, đã lựa chọn được 6 dự án để triển khai với mức tài trợ 100 triệu đồng/dự án. Từ đầu năm đến nay có 30 doanh nghiệp và 17 đơn vị trực thuộc thành lập mới (riêng tháng 3 có 05 doanh nghiệp và 05 đơn vị trực thuộc thành lập mới); có 36 doanh nghiệp và 01 đơn vị trực thuộc hoạt động trở lại; tuy nhiên có 53 doanh nghiệp và 04 đơn vị trực thuộc tạm ngừng hoạt động; 17 doanh nghiệp và 05 đơn vị trực thuộc giải thể. Lũy kế đến nay toàn tỉnh có 2.528 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc. Số HTX thành lập mới trong tháng 3 là 05 HTX; lũy kế quý I thành lập mới 11 HTX. Tổng số HTX toàn tỉnh hiện nay là 694 HTX, tuy nhiên có 58 HTX hiện đang ngừng hoạt động.

Công tác thu hút đầu tư: Tập trung thực hiện Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 09/01/2020 về tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Trong tháng 3, thực hiện cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 02 dự án; lũy kế quý I cấp mới cho 05 dự án với tổng vốn đăng ký trên 816 tỷ đồng, cấp điều chỉnh cho 07 dự án, thông báo chấm dứt hoạt động 03 dự án. Tập trung rà soát, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành thủ tục đầu tư một số dự án trọng điểm như dự án trang trại Bò sữa công nghệ cao Hà Giang (Tập đoàn TH); dự án khu du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái Mỏ Neo (Tập đoàn FLC); dự án khách sạn Yên Biên Luxury... Tập trung giải quyết đề nghị đầu tư và hỗ trợ một số nhà đầu tư khảo sát dự án tại tỉnh.

7. Về quản lý tài nguyên - môi trường; hoạt động khoa học - công nghệ

a) Về tài nguyên, môi trường

Thực hiện thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất, cho thuê đất đối với 06 hồ sơ, dự án với tổng diện tích trên 18 ha. Phê duyệt giá đất cụ thể tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đối với 26 hồ sơ. Triển khai công tác đo đạc lập bản đồ địa chính và lập hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại 15 xã thuộc các huyện Đồng Văn, Mèo Vạc, Bắc Quang và Hoàng Su Phì. Cấp 04 giấy phép khai thác khoáng sản, 01 quyết định đóng cửa mỏ. Ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày nước thế giới và ngày Khí tượng thế giới năm 2020. Hoàn thành kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng đất và trật tự xây dựng đối với 02 trường hợp; kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực khoáng sản với 01 đơn vị, lĩnh vực thủy điện đối với 02 đơn vị.

b) Về khoa học, công nghệ

Ban hành và triển khai Kế hoạch xây dựng và phát triển thương hiệu cho sản phẩm đặc sản của tỉnh Hà Giang năm 2020. Thực hiện hỗ trợ dán tem thông minh truy xuất nguồn gốc cho các sản phẩm Cam, Chè shan tuyết của tỉnh đưa vào tiêu thụ tại hệ thống siêu thị Vinmart... Tổ chức nghiệm thu 02 đề tài, dự án; thẩm định 06 đề tài, dự án; kiểm tra tiến độ 06 đề tài, dự án. Cấp 04 giấy phép tiến hành công việc bức xạ. Tổ chức thẩm định về công nghệ đối với 05 dự án đầu tư. Thực hiện xây dựng dự án đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm Cam vàng tỉnh Hà Giang. Tổ chức chăm sóc 500m2 vườn cát cánh, hoàng kỳ; trồng 300m2 cây atiso, 300m2 cây xuyên khung trong đề tài “Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất giống và phát triển các loài dược liệu trong danh mục ưu tiên của tỉnh Hà Giang”. Tổ chức kiểm định 1.043 lượt phương tiện đo, cấp giấy chứng nhận cho 908 lượt phương tiện đo đạt yêu cầu kỹ thuật (đạt 87%).

8. Giao thông  - Xây dựng

a) Về giao thông

Tiếp tục làm tốt công tác bảo trì đường bộ, thường xuyên kiểm tra các tuyến đường, công trình cầu, đặc biệt là các tuyến đường vùng cao, vùng sâu đảm bảo kịp thời xử lý các điểm sạt lở, đảm bảo an toàn cho người và các phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn. Thực hiện kiểm định 4.317 phương tiện, kết quả có 3.681 phương tiện đạt tiêu chuẩn. Triển khai 09 cuộc kiểm soát tải trọng xe lưu động, kết quả đã kiểm tra đối với 241 xe, lập biên bản vi phạm hành chính đối với 23 lái xe và 20 chủ xe; thực hiện 03 cuộc kiểm tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại Bến xe khách và khu vực thành phố Hà Giang, kết quả kiểm tra đối với 627 lượt phương tiện, lập biên bản vi phạm hành chính 15 lái xe và 07 chủ xe.

b) Về xây dựng

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng, đã tổ chức thẩm định dự án, thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công xây dựng cho 33 hồ sơ; thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật 10 hồ sơ. Thực hiện cấp phép xây dựng cho 03 hồ sơ. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đồ án quy hoạch chung đô thị Hà Giang ; Quy hoạch chi tiết Khu trung tâm cửa khẩu Thanh Thủy; Quy hoạch chi tiết xây dựng cửa khẩu Săm Pun (Việt Nam) - Điền Bồng (Trung Quốc) giai đoạn 2010-2020, tầm nhìn 2030. Lập Kế hoạch thực hiện dự án khu dân cư đô thị mới Phương Thiện - Thành phố Hà Giang. Thành lập đoàn kiểm tra hoạt động đào, san, lấp mặt bằng trên địa bàn huyện Bắc Quang.