Trung tâm tư vấn và xúc tiến đầu tư tỉnh Hà Giang

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Hà Giang tháng 04/2020

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Hà Giang tháng 04/2020

1. Sản xuất nông lâm nghiệp, phát triển nông thôn

a) Sản xuất nông, lâm nghiệp

Các địa phương tập trung sản xuất vụ Xuân, diện tích lúa Xuân 9.264 ha, tương đương so với cùng kỳ năm trước; nhìn chung cây lúa phát triển khá tốt. Tuy nhiên do thời tiết nóng ẩm thay đổi bất thường nên xuất hiện sâu bệnh hại rải rác với mật độ thấp. Diện tích ngô đã trồng 34.130 ha, cây sinh trưởng khá; các huyện vùng cao đang tiếp tục gieo trồng ngô nương, dự kiến kết thúc trước ngày 5/5/2020. Diện tích đậu tương đã trồng 5.408 ha, lạc đã trồng 6.003 ha. Đối với các cây cam, quýt, tập trung tỉa cành, bón phân và chăm sóc diện tích hiện có. Đối với cây chè, tiến hành chăm sóc và thu hoạch chè vụ Xuân, lũy kế đã thu hoạch được 1.700 tấn búp tươi. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh, các doanh nghiệp và HTX tạm dừng sản xuất nên sản lượng chè thu hái đạt thấp so với cùng kỳ năm 2019.

Về chăn nuôi, các địa phương đang tập trung công tác tái đàn lợn sau khi công bố hết dịch Tả lợn Châu Phi để phát triển sản xuất. Theo kết quả rà soát, tổng đàn lợn hiện có khoảng 541.560 con, tăng khoảng 29.000 con so với thời điểm khi còn dịch. Tổ chức tiêm phòng được 2.218 liều vắcxin các loại cho đàn gia súc, gia cầm; thực hiện kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú ý được 2.742 con gia súc, gia cầm. Tuy nhiên, trong tháng xảy ra bệnh tả và tụ huyết trùng trên đàn lợn với 12 con bị chết tại huyện Mèo Vạc và Thành phố Hà Giang.

Tập trung triển khai Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 10/2/2020 về thực hiện Đề án mỗi xã một sản phẩm Chương trình OCOP năm 2020. Phối hợp với các cơ sở, HTX sản xuất, chế biến chè đăng ký và làm thủ tục đưa sản phẩm vào chuỗi siêu thị Vinmart của Tập đoàn Vingroup, đến nay đã có 7 cơ sở đăng ký với 12 sản phẩm.

Công tác bảo vệ và phát triển rừng: Các địa phương đang tập trung cho công tác chuẩn bị giống, khảo sát đất. Trồng rừng tập trung do nhân dân thực hiện tính đến ngày 15/4/2020 được 987,1ha. Tổng sản lượng gỗ khai thác trong tháng đạt khoảng 2.850 m3, giảm 75% so với cùng kỳ; lũy kế 4 tháng đầu năm đạt 41.000 m3, giảm 21% so với cùng kỳ. Công tác tuần tra, phát hiện vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng được tăng cường; đã phát hiện 26 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, đã xử lý hành chính 25 vụ (19 vụ phát hiện trong tháng và 06 vụ từ tháng trước chuyển sang).

b) Chương trình xây dựng nông thôn mới

Chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2020 trong điều kiện dịch bệnh Covid-19. Rà soát, đánh giá khả năng hoàn thành xây dựng nông thôn mới năm 2020 đối với xã Lũng Cú (huyện Đồng Văn) và xã Pả Vi (huyện Mèo Vạc). Các địa phương tiếp tục triển khai công tác xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, lũy kế từ đầu năm đến thời điểm báo cáo đã làm được 33 km đường bê tông các loại; mở mới 11km đường đất đá; nâng cấp 40 km đường giao thông các loại; cải tạo, xây dựng 22 phòng học. Chung sức xây dựng NTM được 642 triệu đồng; quyên góp hỗ trợ xây dựng NTM được 1.131 triệu đồng; nhân dân hiến 36.064 m2 đất; đóng góp 25.578 ngày công để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng.

2. Sản xuất công nghiệp

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 04 ước tính giảm 0,55% so với tháng trước và giảm 7,66% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 04 tháng đầu năm chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp giảm 12% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá thực tế) tháng 04 ước đạt 357,1 tỷ đồng, tăng 1,38% so với tháng trước và giảm 3,22% so với cùng kỳ; lũy kế 04 tháng đầu năm ước đạt 1.333,1 tỷ đồng, giảm 5,86% so với cùng kỳ, đạt 19,5% kế hoạch năm. Trong đó, các nhóm ngành sản xuất và phân phối điện, khai thác đá xây dựng, sản xuất gỗ ván ép, sản xuất bột giấy, sản xuất đồ uống có sự sụt giảm mạnh... Nguyên nhân do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh đã tác động lớn đến phát triển sản xuất của các doanh nghiệp; mặt khác trong tháng 4 dù đã có những trận mưa lớn nhưng do thời tiết hanh khô kéo dài trong 3 tháng đầu năm, lưu lượng nước về các lòng hồ thủy điện vẫn thấp hơn so với cùng kỳ nên công suất hoạt động của các nhà máy thủy điện sụt giảm.

3. Về thực hiện vốn đầu tư

Thực hiện vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn nhà nước do địa phương quản lý đạt 43,2 tỷ đồng, giảm 46,57% so với tháng trước, giảm 68,46% so với cùng kỳ năm 2019. Vốn đầu tư thực hiện trong tháng đạt thấp nguyên nhân chủ yếu do thực hiện dãn cách xã hội với thời gian kéo dài để phòng chống dịch bệnh. Lũy kế 4 tháng tổng vốn đầu tư thực hiện ước đạt 381,2 tỷ đồng, giảm 2,51% so với cùng kỳ.

Về giải ngân các nguồn vốn (bao gồm cả nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư) đến ngày 28/4/2020 đạt 804,3 tỷ đồng, đạt 19,1% kế hoạch. Trong đó: Nguồn đầu tư trong cân đối 392,9 tỷ đồng tỷ đồng, đạt 41% kế hoạch; Nguồn vốn ngân sách Trung ương các chương trình mục tiêu 232,1 tỷ đồng, đạt 57,3% kế hoạch; Nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia 104,4 tỷ đồng, đạt 7,5% kế hoạch; Vốn ODA 27 tỷ đồng đạt 3,2% kế hoạch; Vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư 19,2 tỷ đồng, đạt 55,9% kế hoạch... Một số nguồn vốn chưa giải ngân được như: Vốn hỗ trợ đồng bào dân tộc miền núi theo Quyết định số 2086/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; vốn bảo vệ và phát triển rừng… Về chủ đầu tư, có 02 huyện giải ngân khá tốt, trên 30%; 03 huyện đạt từ 20% đến 30%, 06 huyện còn lại giải ngân đạt thấp, dưới 20%.

4. Về tài chính, tín dụng

a) Về thu – chi ngân sách: Tổng thu ngân sách nhà nước thực hiện đến ngày 30/4/2020 đạt 6.087 tỷ đồng (điều tiết về NSTW 115 tỷ đồng; NSĐP hưởng 5.972 tỷ đồng). Trong đó, thu NSNN trên địa bàn đạt 634 tỷ đồng, (riêng trong tháng 4 thu trên địa bàn đạt 108 tỷ đồng), đạt 25,4% kế hoạch tỉnh giao, đạt 33,4% kế hoạch trung ương giao (thu nội địa 558 tỷ đồng; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 76 tỷ đồng). Chi ngân sách địa phương tính đến ngày 30/4/2020 đạt 4.128 tỷ đồng; đạt 26,2% kế hoạch.

b) Về hoạt động tín dụng: Tiếp tục thực hiện các giải pháp đảm bảo cho tăng trưởng tín dụng đi đôi với kiểm soát chất lượng. Tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đến hết tháng 4 ước đạt 23.245 tỷ đồng; trong đó, nguồn vốn huy động tại địa phương ước đạt 12.634 tỷ đồng (riêng trong tháng 04 huy động được 153 tỷ đồng; 04 tháng đầu năm huy động được 363 tỷ đồng). Tổng dư nợ tín dụng cho nền kinh tế ước đạt 21.791 tỷ đồng, riêng tháng 4 tăng 30 tỷ đồng, 04 tháng đầu năm tăng 57 tỷ đồng. Chất lượng tín dụng được kiểm soát tốt, tỷ lệ nợ xấu toàn ngành ngân hàng là 149,1 tỷ đồng, chiếm 0,68%/tổng dư nợ.

Tình hình dư nợ một số chương trình tín dụng như sau: Cho vay nông nghiệp, nông thôn: Dư nợ đạt 13.961 tỷ đồng; so với tháng trước tăng 20 tỷ đồng; so với 31/12/2019 tăng 295 tỷ đồng. Trong đó: Thực hiện thu hồi các khoản cho vay theo Nghị quyết số 209/2015/NQ-HĐND và Nghị quyết số 86/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh được 10 tỷ đồng, dư nợ còn lại 389 tỷ đồng, nợ xấu 0,8 tỷ đồng/11 khách hàng; Dư nợ cho vay theo Nghị quyết số 29/2018/NQ-HĐND đạt 37 tỷ đồng/149 khách hàng (chương trình dừng thực hiện từ ngày 01/01/2020 và đang trong thời gian thu hồi vốn). Chương trình kết nối ngân hàng – doanh nghiệp: Dư nợ 5.471 tỷ đồng, tăng 42 tỷ đồng so với tháng trước, tăng 2.145 tỷ đồng so với 31/12/2019. Cho vay hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa:  Dư nợ 1.495,1 tỷ đồng, tăng 2,1 tỷ đồng so với tháng trước, giảm 98 tỷ đồng so với 31/12/2019. Cho vay khởi nghiệp: Dư nợ đạt 318,3 tỷ đồng/1.720 khách hàng, tăng 1,6 tỷ đồng so với tháng trước, giảm 40,7 tỷ đồng so với 31/12/2019. Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai 14 chương trình tín dụng chính sách cho các hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn phát triển sản xuất; Dư nợ đạt 2.967 tỷ đồng, tăng 05 tỷ đồng so với tháng trước, tăng 78 tỷ đồng so với 31/12/2019.

5. Về thương mại, dịch vụ và du lịch

Từ ngày 01/4/2020, đã thực hiện tạm dừng hoạt động kinh doanh các dịch vụ vui chơi giải trí, ăn uống, vận tải hành khách, du lịch...; toàn bộ các chợ phiên trên địa bàn tỉnh ngừng hoạt động, chỉ các cơ sở kinh doanh các mặt hàng thiết yếu được phép mở cửa. Do đó, doanh thu thương mại và dịch vụ trong tháng giảm mạnh so với tháng trước và so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tháng 4/2020 đạt 482,29 tỷ đồng, giảm 37,33% so với tháng trước và giảm 43,75% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2020 tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 3.298 tỷ đồng, giảm 7,6% so với cùng kỳ.

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ găm hàng và vi phạm về giá, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, chủ động nguồn hàng hóa không để xảy ra tình trạng thiếu hàng để phục vụ kịp thời nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) chung toàn tỉnh tháng 04 giảm 1,56% so với tháng trước, tăng 4,23% so với cùng kỳ. Chỉ số giá bình quân 4 tháng đầu năm so với cùng kỳ tăng 5,78%.

Hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục bị ảnh hưởng nặng nề; công suất thông quan hàng hóa mỗi ngày chỉ đáp ứng được khoảng 30% đến 40% so với ngày bình thường do cả hai bên đều áp dụng các biện pháp kiểm dịch chặt chẽ dẫn đến tốc độ thông quan kéo dài hơn bình thường. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu, trao đổi hàng hoá qua cửa khẩu trên địa bàn tháng 4 ước đạt 22,2 triệu USD, tăng 72,1% so với tháng trước, giảm 61,3% so với cùng kỳ; lũy kế 04 tháng đạt 69 triệu USD, giảm 42,16% so với cùng kỳ, đạt 16,8% kế hoạch.

Tình hình kinh doanh của các đơn vị vận tải gặp nhiều khó khăn, từ ngày 01/4/2020 hoạt động kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn tạm dừng hoạt động, đến ngày 25/4/2020 mới bắt đầu hoạt động trở lại (riêng huyện Đồng Văn vẫn tiếp tục tạm dừng hoạt động vận tải khách đi, đến địa bàn) nhưng phải đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch (như: giới hạn số lượng chuyến tối đa không quá 50% số chuyến theo biểu đồ đã phê duyệt đối với vận tải hành khách nội tỉnh, không quá 30% số chuyến liên tỉnh, số khách không quá 50% số ghế và không quá 20 người/xe). Doanh thu vận tải tháng 04 ước đạt 16,9 tỷ đồng, giảm 67,73% so với cùng kỳ (trong đó chủ yếu là doanh thu vận tải hàng hóa 15,5 tỷ đồng). Tính chung 4 tháng đầu năm doanh thu vận tải ước đạt 155,8 tỷ đồng, giảm 22,97% so với cùng kỳ.

Về du lịch: Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện cách ly xã hội, đã chỉ đạo tạm dừng hoạt động của các nhà hàng, khách sạn, cơ sở lưu trú, khu du lịch, khu vui chơi giải trí. Tính từ ngày 16/3 đến ngày 15/4/2020, lượng khách lưu trú trên địa bàn tỉnh là 6.753 lượt người (khách quốc tế 3.072 lượt, khách nội địa 3.681 lượt), giảm 94,4% so với cùng kỳ; doanh thu đạt 7 tỷ đồng, giảm 94,6% so với cùng kỳ. Riêng từ 01/4/2020 đến 15/4/2020, lượng khách lưu trú chỉ còn 825 người (96 khách quốc tế và 729 khách nội địa).

6. Về phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã và thu hút đầu tư

Trong tháng 4, toàn tỉnh có 11 doanh nghiệp và 05 đơn vị trực thuộc thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 126,5 tỷ đồng; tuy nhiên 07 doanh nghiệp và 01 đơn vị trực thuộc đăng ký tạm ngừng hoạt động. 04 tháng đầu năm có 43 doanh nghiệp và 23 đơn vị trực thuộc thành lập mới. Lũy kế toàn tỉnh có 1.932 doanh nghiệp và 613 đơn vị trực thuộc (không bao gồm các doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc đã giải thể). Về hợp tác xã, tháng 4 có 01 HTX thành lập mới; nâng số HTX trên địa bàn tỉnh lên 695 HTX (trong đó có: 365 HTX nông - lâm - ngư nghiệp; 67 HTX công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; 93 HTX xây dựng; 10 Quỹ tín dụng nhân dân; 82 HTX thương mại - dịch vụ; 43 HTX vận tải; 35 HTX lĩnh vực khác), tuy nhiên hiện có 58 HTX ngừng hoạt động.

Từ đầu năm đến nay thực hiện cấp mới giấy chứng nhận đầu tư cho 05 dự án với vốn đầu tư 816,873 tỷ đồng (trong tháng 04 không có dự án nào thực hiện cấp mới giấy chứng nhận đầu tư); cấp điều chỉnh cho 07 dự án. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư, trong tháng 4 đã thông báo chấm dứt hoạt động 01 dự án, thu hồi 02 dự án hoạt động không hiệu quả. Tiếp tục rà soát, tháo gỡ khó khăn về thủ tục để đẩy nhanh tiến độ của các dự án đầu tư như: Dự án khu nghỉ dưỡng sinh thái núi Mỏ Neo; dự án chăn nuôi bò sữa; dự án Dược liệu công nghệ cao…

7. Về quản lý tài nguyên - môi trường; hoạt động khoa học - công nghệ

Về tài nguyên, môi trường: Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019; xác định ranh giới, cắm mốc giới đất có nguồn gốc từ nông lâm trường tại 08 ban quản lý; kết quả thực hiện đạt khoảng 20% kế hoạch. Thực hiện thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho 02 hồ sơ, dự án. Phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền thuê đất hàng năm cho 01 đơn vị. Cấp 04 giấy phép khai thác khoáng sản, phê duyệt 01 đề án đóng cửa mỏ. Công tác bảo vệ môi trường được tăng cường, có 01 đơn vị ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường và 01 đơn vị nộp phí nước thải công nghiệp với tổng số tiền trên 1,835 tỷ đồng.

Về khoa học, công nghệ: Tổ chức thẩm định 01 dự án thuộc lĩnh vực sở hữu trí tuệ; tổ chức xét chọn danh mục 09 nhãn hiệu theo Kế hoạch số 20/KH-UBND về xây dựng và phát triển thương hiệu cho sản phẩm đặc sản của tỉnh năm 2020. Tiếp tục duy trì các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tại Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Quyết Tiến. Thực hiện kiểm định về tiêu chuẩn đo lường chất lượng cho 583 phương tiện đo, cấp giấy chứng nhận cho 462 phương tiện đo đạt yêu cầu.

8. Về giao thông  - xây dựng

Tăng cường công tác đăng kiểm xe cơ giới, đã tổ chức kiểm định 1.571 xe (Trong đó, số lượng đạt tiêu chuẩn 1.283 xe). Tiến hành 01 cuộc kiểm tra đối với 06 đơn vị về xếp hàng hóa trên xe ô tô khi tham gia giao thông, đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 02 đơn vị; 02 cuộc kiểm tra trách nhiệm bảo vệ công trình giao thông, hành lang an toàn giao thông, xử phạt vi phạm hành chính 01 trường hợp; 03 cuộc kiểm soát tải trọng xe, đã kiểm tra đối với 211 lượt phương tiện, xử phạt hành chính 19 phương tiện vi phạm.

Tổ chức thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định dự án, thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công xây dựng cho 10 hồ sơ; kiểm tra, nghiệm thu đưa 08 công trình vào sử dụng.