Trung tâm tư vấn và xúc tiến đầu tư tỉnh Hà Giang

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH HÀ GIANG THÁNG 10/2021

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 10/2021

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp được triển khai tích cực trong điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi; công tác phòng chống dịch bệnh trên vật nuôi được triển khai quyết liệt, cơ bản khống chế được dịch viêm da nổi cục trên trâu, bò:

Về trồng trọt: Thu hoạch các cây trồng vụ Mùa đảm bảo tiến độ, kịp thời giải phóng đất sản xuất để triển khai trồng các loại cây màu vụ Đông. Đã thu hoạch 90% diện tích lúa Mùa (25.402,6 ha); 50% diện tích ngô Hè Thu (4.862,7 ha); 48% diện tích cây đậu tương (4.124,7 ha); 5,8% diện tích lạc (212,5 ha); 60% rau, đậu các loại (4.304 ha). Tiến độ sản xuất cây vụ Đông đạt khá, đã gieo trồng được 13.449,1 ha/11.557,9 ha, vượt 16,3% so với kế hoạch tương đương 1.891 ha. Các địa phương bắt đầu bước vào thu hoạch cam, quýt và chè vụ cuối; sản lượng cam đã thu hoạch ước đạt 1.700 tấn; sản lượng chè thu hái đạt 5.680 tấn.

Về lâm nghiệp, trồng rừng tập trung thực hiện được 502,4 ha; lũy kế trồng được 6.033 ha, tăng 28,8% so với cùng kỳ, tương đương 1.348,7 ha. Phát hiện 22 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, đã xử lý hành chính 17 vụ, còn 05 vụ (02 vụ hành chính và 03 hình sự) đang trong quá trình xử lý.

Về thủy sản, các cơ sở nuôi trồng thuỷ sản đang tập trung nuôi vỗ các đàn cá thịt, nhìn chung đàn cá nuôi trong ao hồ đang tăng trưởng tốt. Tổng sản lượng thủy sản trong tháng ước đạt 113 tấn, tăng 1,98% so với cùng kỳ.

2. Sản xuất công nghiệp có nhiều biến động; lĩnh vực khai khoáng có dấu hiệu phục hồi và tăng trưởng khá so với tháng trước, sản xuất điện giảm, công nghiệp chế biến và ngành cung cấp nước, xử lý rác thải giữ mức hoạt động ổn định:

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 10 giảm 6,58% so với tháng trước và tăng 8,8% so với cùng kỳ. Lũy kế 10 tháng tăng 9,92% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó: Chỉ số sản xuất ngành khai khoáng tăng 7,78% so với tháng trước, tăng 50,5% so với cùng kỳ; công nghiệp chế biến tăng 0,51% so với tháng trước, tăng 7,42% so với cùng kỳ; ngành cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 0,18% so với tháng trước, tăng 5,7% so với cùng kỳ; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt giảm 9,6% so với tháng trước, tăng 5,09% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá thực tế) ước đạt 726,97 tỷ đồng, giảm 1,12% so với tháng trước và tăng 16,62% so với cùng kỳ; tính chung 10 tháng đạt 6.188,15 tỷ đồng, tăng 17,75% so với cùng kỳ năm 2020.

3. Hoạt động thương mại duy trì mức tăng trưởng khá; dịch vụ vận tải bắt đầu phục hồi; kim ngạch xuất nhập khẩu và doanh thu du lịch giảm sâu so với cùng kỳ:

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 10 đạt 1.105,8 tỷ đồng, tăng 6,23% so với tháng trước và tăng 5,76% so với cùng kỳ. Giá cả các loại hàng hóa được kiểm soát tốt, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) chung toàn tỉnh tháng 10 giảm 0,05% so với tháng trước, tăng 0,52% so với cùng kỳ. Ngày 13/10, các hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh được phép hoạt động trở lại; doanh thu vận tải, bốc xếp tháng 10 ước đạt 56,8 tỷ đồng tăng 10,53% so với tháng trước và giảm 5,95% so cùng kỳ. Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa trong tháng đạt 18,53 triệu USD, tăng 32,5% so với tháng trước và giảm 14,3% so với cùng kỳ. Lượng khách du lịch trong tháng đạt 25.628 lượt người, tăng 7,65% so với tháng trước và giảm 89,97% so với cùng kỳ.

4. Tài chính, tín dụng và đầu tư phát triển:

Về thu, chi ngân sách: Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 10 ước đạt 216,5 tỷ đồng (tăng 10,9 tỷ đồng so với tháng trước); lũy kế 10 tháng ước đạt 1.734,4 tỷ đồng (giảm 2,9% so với cùng kỳ 2020), đạt 92,9% dự toán TW giao và 64,2% dự toán Tỉnh giao. Đã hoàn thành phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức bán đấu giá 02 cơ sở nhà, đất. Chi ngân sách địa phương tháng 10 ước đạt 1.192,8 tỷ đồng; lũy kế 10 tháng đạt 9.694 tỷ đồng, đạt 66,2% kế hoạch.

Về tín dụng: Doanh số cho vay ước đạt 2.456 tỷ đồng, tổng dư nợ ước đạt 25.762 tỷ đồng (tăng 268 tỷ đồng so với tháng trước, tăng 1.997 tỷ đồng so với 31/12/2020, đạt tỷ lệ tăng 8,4%), tập trung vào một số chương trình chính như: Cho vay nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP tăng 105 tỷ đồng; cho vay hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng 43 tỷ đồng; cho vay Chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp tăng 116 tỷ đồng; cho vay khởi nghiệp tăng 05 tỷ đồng. Ngân hàng chính sách xã hội tiếp tục đẩy mạnh các chương trình tín dụng chính sách, doanh số cho vay trong tháng đạt 48 tỷ đồng, tổng dư nợ ước đạt 3.574,6 tỷ đồng. Ngoài ra, thực hiện cho vay ủy thác qua các tổ chức chính trị - xã hội với tổng dư nợ ước đạt 3.567,2 tỷ đồng/85.605 hộ.

Về đầu tư phát triển: Trình kỳ họp thứ 3 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVIII Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 -2025. Triển khai xây dựng dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2022 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đến ngày 29/10/2021, giải ngân được 1.722,1 tỷ đồng, đạt 53,8% kế hoạch, tăng 118,8 tỷ đồng so với thời điểm 30/9/2021(trong đó: vốn CĐNSĐP tăng 35,9 tỷ đồng; vốn NSTW tăng 55 tỷ đồng; vốn ODA giảm 9 tỷ đồng; vốn kéo dài tăng 20 tỷ đồng). Cụ thể: Vốn đầu tư trong CĐNSĐP đạt 641,3 tỷ đồng, đạt 68,1% KH; Vốn NSTW trong nước đạt 556,1 tỷ đồng, 70% kế hoạch; Vốn ODA đạt 142,6 tỷ đồng, đạt 23,9% KH; Vốn Nông thôn mới ứng trước đạt 45,3 tỷ đồng, đạt 82,4% kế hoạch; Vốn năm 2020 kéo dài sang 2021 đạt 283,5 tỷ đồng, đạt 60,9% kế hoạch.

5. Hoạt động thu hút đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã

Tập trung triển khai các giải pháp hỗ trợ các nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục pháp lý, giải quyết vướng mắc trong quá trình triển khai dự án; trong tháng, không có dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư. Thông báo chấm dứt hoạt động đối với 02 dự án và thông báo hết thời hạn hoạt động đối với 08 dự án. Tổ chức Hội thảo Chiến lược phát triển sản phẩm du lịch tỉnh Hà Giang, tại hội thảo đã ký kết biên bản ghi nhớ đầu tư với Tập đoàn Nam Cường Hà Nội về các dự án đầu tư phát triển du lịch tại Hà Giang. Chuẩn bị các nội dung để tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư trực tuyến với Châu Văn Sơn, Trung Quốc.

Tổ chức phát động Chương trình “Ươm tạo tài năng khởi nghiệp sáng tạo xã hội” trong khuôn khổ cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Techfest 2021 và cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên tỉnh Hà Giang; phối hợp với Quỹ khởi nghiệp doanh nghiệp khoa học và Công nghệ (SVF) tổ chức tọa đàm khởi nguồn cảm hứng, trang bị kiến thức khởi nghiệp năm 2021 cho các đoàn viên, thanh niên; hỗ trợ 14 ý tưởng khởi nghiệp tham dự cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp Việt Nam năm 2021, trong đó có 02 ý tưởng vào chung kết và 01 ý tưởng được trao giải Chắp cánh tài nguyên bản địa.

Về phát triển doanh nghiệp, tổ chức gặp mặt chúc mừng ngày Doanh nhân Việt Nam với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh để chúc mừng, động viên các doanh nghiệp vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19 để hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trong tháng có 09 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký 28 tỷ đồng; có 04 doanh nghiệp hoạt động trở lại; tuy nhiên cũng có 02 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động và 03 doanh nghiệp giải thể do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Thực hiễn hỗ trợ 02 doanh nghiệp sau đăng ký kinh doanh để sớm hoàn thiện các thủ tục và đi vào hoạt động. Về hợp tác xã, thành lập mới được 05 HTX với 38 thành viên tham gia; số thu hồi, giải thể là 04 HTX; lũy kế toàn tỉnh hiện có 741 HTX.

6. Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường:

Chỉ đạo các huyện, thành phố tiếp tục triển khai lập Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030; lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022. Ban hành và triển khai Phương án bảo vệ cát, sỏi lòng sông chưa khai thác trên địa bàn tỉnh và xây dựng Quy chế phối hợp với tỉnh Tuyên Quang trong công tác quản lý cát, sỏi lòng sông khu vực giáp ranh. Cho phép huyện Vị Xuyên được triển khai hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường phục vụ chương trình xây dựng Nông thôn mới; kiểm tra, xử lý vi phạm trong khai thác, sử dụng nước mặt đối với công trình thủy điện Việt Long 2.

7. Công tác quản lý quy hoạch

Công tác triển khai lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 thực hiện đúng lộ trình, kế hoạch. Đã thực hiện tích hợp 21 phương án phát triển ngành, lĩnh vực, 11 phương án phát triển các huyện, thành phố thời kỳ 2021-2030 và tiến hành xây dựng dự thảo Báo cáo thuyết minh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030. Tổ chức Hội nghị Ban chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh xem xét, cho ý kiến lần 1; báo cáo, xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần 1 (Hội nghị chuyên đề) đối với dự thảo Báo cáo thuyết minh Quy hoạch tỉnh. Báo cáo, xin ý kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường đối với Phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện (Một phần nội dung trong Quy hoạch tỉnh).

Đã bố trí vốn để triển khai lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu và các bước tiếp theo đối với 09 đồ án quy hoạch phân khu thành phố Hà Giang. Hoàn thành phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch xã Du Già huyện Yên Minh và Khu du lịch sông Nho Quế huyện Mèo Vạc; Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Quyết Thắng, phường Ngọc Hà. Hoàn thành các thủ tục công nhận xã Hùng An, huyện Bắc Quang là đô thị loại V. Ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn.

8. Công tác chuyển đổi số

Tiếp tục hoàn thiện Nghị quyết và Kế hoạch về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; xây dựng Kế hoạch hỗ trợ các hộ sản xuất, hợp tác xã đưa sản phẩm nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn và đảm bảo cung cấp hàng hóa thiết yếu trong đại dịch trên địa bàn tỉnh. Thực hiện phát sóng Chương trình giới thiệu bản sắc văn hóa các dân tộc gắn với danh thắng quốc gia Ruộng bậc thang Hoàng Su Phì trên Fanpage Facebook Thông tin Hà Giang thu hút được trên 9.400 người tiếp cận. Thực hiện khảo sát trực tuyến tại 17 sở, ngành của tỉnh, 11 UBND huyện, thành phố, 30 trường THPT, 194 trường THCS, 07 Trung tâm GDTX, 22 cơ sở khám chữa bệnh, 2.208 đoàn viên thanh niên các cấp và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tổ chức khóa bồi dưỡng nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho lãnh đạo 03 cấp tỉnh, huyện, xã tại 233 điểm cầu với 4.431 người tham gia, qua đó cập nhật thêm kiến thức chuyển đổi số cho cán bộ lãnh đạo quản lý tại Hà Giang.

Hoàn thành xây dựng trang thông tin chương trình hỗ trợ chuyển đổi số doanh nghiệp tỉnh Hà Giang tại địa chỉ https://chuyendoiso.hagiang.gov.vn. Xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị trực tuyến về chuyển đổi số doanh nghiệp năm 2021 với chủ đề “Chìa khoá để tăng trưởng và phát triển bền vững”; tuyên truyền Hội thảo tiềm năng kinh tế số do Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia tổ chức. Phối hợp với Công ty Base - FPT xây dựng chương trình hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp tỉnh Hà Giang giai đoạn 2021-2022, đã tổ chức cho Công ty Base - FPT làm việc trực tiếp với 09 doanh nghiệp tiên phong, trong đó có 01 doanh nghiệp đã ký kết hợp đồng triển khai gói chuyển đổi số.

Việc ứng dụng chữ ký số từng bước được thực hiện tích cực. 100% cơ quan cấp tỉnh đã có tỷ lệ sử dụng chữ ký số cá nhân đạt từ 90% trở lên. Đối với cấp huyện, có 08/11 địa phương có tỷ lệ đạt trên 60%, còn 03/11 địa phương chậm chuyển biến, tỷ lệ đạt dưới 40% (Gồm: Bắc Quang, Yên Minh, TP Hà Giang).