Trung tâm tư vấn và xúc tiến đầu tư tỉnh Hà Giang

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH HÀ GIANG THÁNG 7/2020

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH HÀ GIANG THÁNG 7/2020

I. Lĩnh vực kinh tế

1. Sản xuất nông lâm nghiệp

- Về trồng trọt: Tiến độ sản xuất, gieo trồng vụ Mùa năm 2020 được triển khai thực hiện nhanh hơn so với cùng kỳ năm trước. Các địa phương đã tập trung làm đất, triển khai sản xuất vụ Mùa theo đúng khung thời vụ. Toàn tỉnh đã xuống giống đạt trên 90% diện tích lúa vụ Mùa, bằng 26.850 ha, tăng 2,18% so với cùng kỳ năm trước. Đã trồng cây ngô vụ Hè Thu ước đạt 995 ha; 1.380 ha cây đậu tương; trên 400 ha lạc rau; 1.435 ha đậu các loại. Đối với các loại cây lâu năm, đã tập trung chăm sóc, bón phân, phun thuốc phòng trừ sâu bệnh và trồng mới các loại như: cam, quýt, chè; triển khai thu hoạch chè vụ Hè Thu và các loại cây ăn quả... Năng suất và sản lượng các cây trồng ở mức ổn định so với năm trước. Tiếp tục triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ sản xuất gắn với xây dựng cánh đồng mẫu và thực hiện đầu tư hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển sản xuất hàng hóa; chương trình cánh đồng mẫu theo phương pháp “5 cùng” trên cây trồng chính là lúa, ngô, lạc; triển khai kế hoạch chuyển đổi diện tích chè hữu cơ để chứng nhận và duy trì diện tích cam VietGAP, chè GAP gắn với phân vùng nguyên liệu cho các cơ sở chế biến.

- Về chăn nuôi: Đàn gia súc, gia cầm cơ bản phát triển ổn định. Tiếp tục thực hiện Đề án nửa triệu con đại gia súc và phát triển chăn nuôi theo quy mô gia trại, trang trại, sử dụng chủ yếu là các giống địa phương. Tập trung nâng cao hiệu quả trong phát triển chăn nuôi, đặc biệt là các vật nuôi có tiềm năng, thế mạnh của địa phương như bò vàng, lợn đen, gà xương đen... Ước tính tổng đàn trâu hiện có 166.105 con, giảm 1,67%; đàn bò 119.925 con, tăng 2,31%; đàn lợn 576.255 con, tăng 1,21%; tổng đàn gia cầm 5.130 nghìn con, tăng 5,38% so với cùng kỳ năm trước.

- Về lâm nghiệp: Tập trung triển khai nhiệm vụ quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trong điều kiện thời tiết nắng nóng, nguy cơ xảy ra cháy rừng cao. Công tác trồng rừng được triển khai thực hiện tốt, tổng diện tích rừng trồng tập trung thực hiện trong tháng là 218,3 ha; lũy kế từ đầu năm là 3.112,8 ha. Đã phát hiện 19 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp; xử lý vi phạm 16 vụ, tịch thu lâm sản 8,591 m3 gỗ các loại, thu nộp ngân sách Nhà nước là 116,40 triệu đồng.

- Về chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP): Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, giới thiệu quảng bá các sản phẩm OCOP trên các phương tiện thông tin đại chúng; chuyên mục “Mỗi vùng quê một sản phẩm” trên Báo Hà Giang và các chuyên mục “Kinh tế”, “Khuyến nông Hà Giang”, “Xóa đói giảm nghèo”, “Dân tộc và Phát triển”, “Xây dựng Nông thôn mới” trên sóng của Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh với nhiều tin bài, phóng sự giới thiệu các loại sản phẩm đặc trưng, thế mạnh của tỉnh. Các huyện, thành phố đã lựa chọn 266 sản phẩm tiêu biểu của 12 doanh nghiệp, 97 HTX, 3 tổ hợp tác, 27 gia đình để đăng ký thực hiện Chương trình OCOP năm 2020. Các sản phẩm chia theo 6 nhóm, gồm: 197 sản phẩm thực phẩm; 25 sản phẩm đồ uống; 24 sản phẩm Thảo dược; 03 sản phẩm Vải và may mặc; 13 sản phẩm Lưu niệm - Nội thất - Trang trí; 04 sản phẩm Dịch vụ du lịch nông thôn. Tổ chức tiếp nhận hồ sơ sản phẩm đăng ký đánh giá, phân hạng đợt 1 năm 2020; trong tháng đã tiếp nhận 73 hồ sơ sản phẩm của 34 chủ thể (5 doanh nghiệp, 23 HTX và 6 hộ sản xuất kinh doanh) của 9/11 huyện, thành phố; tiến hành tổ chức chấm điểm và phân hạng sản phẩm OCOP năm 2020. Các xã lựa chọn sản phẩm chủ lực phối hợp chặt chẽ các hộ địa phương

2. Chương trình xây dựng nông thôn mới

Tổ chức xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại và chỉ số hài lòng của người dân về xây dựng nông thôn mới và phúc tra lại các xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn. Tích cực triển khai các nhiệm vụ, giải pháp hoàn thành chỉ tiêu nâng tiêu chí tại các xã và phấn đấu công nhận 07 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 theo kế hoạch. Tập trung huy động người dân lập tổ đội để khai thác đá, cát sỏi phục vụ xây dựng NTM. Tiếp tục triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng, huy động nhân dân hiến 77.497 m2 đất; đóng góp 31.005 ngày công lao động; chung sức xây dựng NTM 926 triệu đồng; quyên góp, hỗ trợ xây dựng NTM 749 triệu đồng. Đã làm mới được 77,5 km đường bê tông các loại; bó láng nền nhà 235 hộ; xây dựng nhà tắm 311 công trình; Cứng hóa, di dời chuồng trại 160 công trình; Xây bể nước 289 bể; kiên cố hóa kênh mương 2,5 km; xây dựng 20 phòng học và 13 nhà văn hóa thôn. Mở mới đường đất, đá 11 km; Sửa chữa, nâng cấp, mở rộng đường 32km; Mô hình sản xuất 109; thành lập Tổ  hợp tác, nhóm sở thích 87. Kết quả: Đã nâng được 11 tiêu chí/03 huyện so với tháng trước, nâng tổng số tiêu chí đã đạt được lên 2.213 tiêu chí. Đối với 07 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020, tổng số tiêu chí đã đạt là 101/133 tiêu chí; số tiêu chí chưa đạt là 32 tiêu chí, dự kiến đến hết tháng 11/2020 sẽ hoàn thành 100% tiêu chí theo kế hoạch đề ra của các xã.

3. Sản xuất công nghiệp

Sản lượng điện tăng so với tháng trước do lượng mưa nhiều, thời tiết thuận lợi cho hoạt động sản xuất của các nhà máy thủy điện. Dự án thủy điện Sông Nhiệm 4 đã hoàn thành và đi vào hoạt động; Dự án thủy điện Sông Chảy 3 đã cơ bản hoàn thành 90% và đang hoàn thiện các bước cuối cùng trước khi đi vào sản xuất. Tuy nhiên, trong lĩnh vực công nghiệp khai thác khoáng sản, chế biến nông lâm sản, một số doanh nghiệp còn gặp khó khăn về lao động, nguyên vật liệu đầu vào và tiêu thụ sản phẩm do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Chỉ số sản xuất và giá trị sản xuất công nghiệp trong tháng 7 tuy tăng so với tháng trước nhưng giảm so với cùng kỳ năm 2019. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 7/2020 tăng 17,35% so với tháng trước, giảm 8,45% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá hiện hành ước thực hiện tháng 7/2020 đạt 733,0 tỷ đồng, tăng 20,39% so với tháng trước, giảm 3,7% so với cùng kỳ.

4. Giao thông, Xây dựng

- Về giao thông: Làm tốt công tác bảo trì đường bộ được giao quản lý bao gồm các tuyến quốc lộ, gồm: Quốc lộ 279, Quốc lộ 4C, Quốc lộ 34, Quốc lộ 4, Quốc lộ 280, đường Cột cờ Quốc gia Lũng Cú; các tuyến đường tỉnh và đường huyện; thường xuyên kiểm tra các tuyến đường vùng cao, vùng sâu; huy động trang thiết bị, phương tiện máy móc thi công, xử lý kịp thời các điểm sạt lở, tiềm ẩn tai nạn giao thông, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông trên tuyến. Tổng giá trị khối lượng thực hiện trong tháng đạt trên 6,3 tỷ đồng.

- Về xây dựng: Công tác thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đảm bảo chất lượng và hiệu quả của dự án; đã thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công xây dựng công trình 04 hồ sơ; thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật 04 hồ sơ; thẩm định điều chỉnh tổng mức đầu tư: 01 hồ sơ; kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng: 05 công trình; thẩm định giai đoạn chuẩn bị lập báo cáo Kinh tế kỹ thuật: 20 hồ sơ. Thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng công trình, tăng cường kiểm tra thường xuyên, kiểm tra đột xuất đối với các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh. Tổ chức chỉnh sửa, bổ sung nội dung đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung bốn đô thị thuộc Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn theo ý kiến của Bộ Xây dựng. Quy hoạch chung thành phố Hà Giang đã được Hội đồng thẩm định tổ chức họp, thông qua.

5. Tài chính, tín dụng

- Công tác thu ngân sách nhà nước tiếp tục có sự nỗ lực rất lớn. Những yếu tố ảnh hưởng đến thu NSNN thường xuyên được nắm bắt, phân tích, dự báo; chủ động tháo gỡ vướng mắc, khó khăn liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; triển khai thực hiện kịp thời, đúng đối tượng việc gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất, miễn giảm thuế, phí, lệ phí theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 08/04/2020, Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ và Quyết định số 2371/QĐ-TCT ngày 18/12/2015 của Tổng cục Thuế; tập trung rà soát, đối chiếu, đôn đốc thực hiện công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và đơn giản hóa, công khai, minh bạch các thủ tục về thuế, hải quan, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế và hoạt động thông quan hàng hóa... Đồng thời, nghiêm túc thực hiện các kiến nghị, kết luận của cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước. Kết quả: Thu NSNN trên địa bàn tháng 7 ước đạt 174 tỷ đồng, lũy kế 7 tháng đạt 1.127 tỷ đồng, đạt 45,1% so với kế hoạch Tỉnh giao và 59,5% dự toán Trung ương giao. Trong đó, một số yếu tố tăng thu như: Cấp quyền khai thác khoáng sản; thuế bảo vệ môi trường, thuế thu nhập cá nhân… Một số yếu tố giảm thu như: Sản lượng điện kê khai thuế, một số doanh nghiệp kinh doanh đa ngành nghề (xây dựng cơ bản, khách sạn, du lịch)...

- Công tác chi ngân sách được thực hiện theo đúng quy định. Dự toán chi NSĐP được quản lý, sử dụng chặt chẽ, tiết kiệm, đúng chính sách, chế độ và định mức chi; tiết kiệm triệt để các khoản chi ngay từ khi phân bổ và trong quá trình thực hiện. Đảm bảo chi trả đầy đủ, kịp thời chế độ tiền lương, phụ cấp, trợ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức và các chính sách an sinh xã hội đặc biệt các chính sách hỗ trợ cho người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và người có công. Chủ động linh hoạt cân đối nguồn kinh phí đảm bảo nhiệm vụ phát sinh so với dự toán đầu năm như: tổ chức Đại hội Đảng các cấp; kịp thời cấp kinh phí để các huyện, thành phố chi trả chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ, đảm bảo hỗ trợ ổn định đời sống của người dân do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19; bố trí kinh phí hỗ trợ khắc phục thiệt hại về nhà ở và khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai từ đầu năm đến nay và trình Bộ Tài chính bổ sung kinh phí. Cân đối nguồn kinh phí hỗ trợ 02 xã Lũng Cú và Pả Vi hoàn thành nông thôn mới năm 2020. Các ngành các cấp thực hiện cắt giảm 70% kinh phí hội nghị, công tác phí trong và ngoài nước còn lại của các cơ quan, đơn vị những tháng cuối năm theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ, với số tiền cắt giảm được 11 tỷ đồng. Kết quả: Chi ngân sách đạt 1.182 tỷ đồng; lũy kế 7 tháng đạt 7.606 tỷ đồng. Trong đó: Chi đầu tư phát triển 1.419 tỷ đồng; Chi thường xuyên 5.301 tỷ đồng; Chi từ nguồn chi chuyển nguồn ngân sách năm 2019 sang năm 2020 775 tỷ đồng.

- Vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn nhà nước do địa phương quản lý thực hiện trong tháng ước đạt 209,7 tỷ đồng, giảm 5,35% so với tháng trước và tăng 7,64% so với cùng kỳ năm trước. Giải ngân các nguồn vốn (Bao gồm cả nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư) đến ngày 20/7/2020 đạt 1.526 tỷ đồng, đạt 34% kế hoạch. Trong đó: Nguồn đầu tư trong cân đối 499,9 tỷ đồng, đạt 70,4% kế hoạch; Nguồn vốn ngân sách Trung ương các chương trình mục tiêu 296,6 tỷ đồng, đạt 73,2% kế hoạch; Nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia 481,5 tỷ đồng, đạt 31,9% kế hoạch; Vốn ODA 55,8 tỷ đồng đạt 7% kế hoạch; Vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư 58,3 tỷ đồng, đạt 38,1% kế hoạch... Về chủ đầu tư, có 06 huyện giải ngân đạt trên 40%; 03 huyện đạt từ 30% đến 40%, 02 huyện còn lại giải ngân tương đối thấp, dưới 30%.

- Về hoạt động tín dụng: Tổng nguồn vốn hoạt động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đến 31/07/2020 ước đạt 23.723 tỷ đồng, trong đó: Nguồn vốn huy động tại địa phương đạt 12.836 tỷ đồng, tăng 1,37% so với tháng trước, tăng 4,6% so với cuối năm 2019. Tổng dư nợ tín dụng đến 31/7/2020 ước đạt 22.504 tỷ đồng; tăng 0,55% so với tháng trước, tăng 3,54% so với cuối năm 2019. Nợ xấu tiếp tục được kiểm soát ở mức an toàn, ước đến hết tháng 7 là 190,1 tỷ đồng; chiếm 0,84% tổng dư nợ.

6. Thương mại, dịch vụ và du lịch

- Công tác xúc tiến thương mại được đẩy mạnh; tiếp tục triển khai nhiều chương trình nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ, quảng bá và xúc tiến tiêu thụ các sản phẩm trên địa bàn tỉnh, như: Chương trình người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, hải đảo; các phiên chợ đưa hàng Việt về huyện biên giới; đưa hàng hóa nông sản vào tiêu thụ trong các hệ thống, chuỗi siêu thị lớn (VinMart, BigC, Hapro…). Công tác kiểm soát hàng hóa được tăng cường, không để xảy ra tình trạng khan hiếm hoặc tăng giá hàng hóa đột xuất (Riêng mặt hàng thịt lợn do ảnh hưởng của dịch tả lợn Châu Phi nên giá cả tiếp tục tăng cao). Công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả được tăng cường và thực hiện tốt; đã thực hiện kiểm tra được 144 vụ, xử lý vi phạm hành chính 403 vụ, thu nộp ngân sách nhà nước 1,4 tỷ đồng. Hoạt động thương mại – dịch vụ tăng khá do nhu cầu mua sắm, tiêu dùng tăng cao. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 7/2020 ước đạt 937,1 tỷ đồng, tăng 6% so với tháng trước và so với cùng kỳ năm trước tăng 10,29%. Chỉ số giá tiêu dùng chung toàn tỉnh tháng 7 tăng 0,22% so với tháng trước, tăng 0,46% so với cùng kỳ.

- Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh Trung Quốc có diễn biến phức tạp, cả Việt Nam và Trung Quốc đều áp dụng các biện pháp kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện chở hàng xuất nhập cảnh. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 7 ước đạt 20,8 triệu USD, giảm 16,1% so với tháng trước, giảm 56% so với tháng cùng kỳ năm trước. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 13 triệu USD, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 7,8 triệu USD.

- Về hoạt động vận tải: Doanh thu vận tải tháng 7/2020 ước đạt 53,7 tỷ đồng, tăng 0,57% so với cùng kỳ; trong đó doanh thu vận tải hành khách 19,5 tỷ đồng, chiếm 36,33%; doanh thu vận tải hàng hoá 33,2 tỷ đồng, chiếm 61,85%; còn lại là doanh thu dịch vụ bốc xếp chiếm 1,82%.

- Về hoạt động du lịch: Tích cực triển khai Chương trình kích cầu du lịch Hà Giang năm 2020 và Kế hoạch thực hiện các giải pháp phục hồi hoạt động du lịch sau dịch Covid-19; đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến du lịch thông qua Hội nghị kích cầu du lịch nội địa đến Hà Giang tại thành phố Hồ Chí Minh; phối hợp tổ chức chương trình liên kết phát triển du lịch giữa thành phố Hồ Chí Minh và 08 tỉnh Tây Bắc mở rộng giai đoạn 2020-2025 gắn với khảo sát di sản ruộng bậc thang Hoàng Su Phì. Tổ chức khảo sát, cập nhật thông tin, đánh giá thực trạng các điểm du lịch; xây dựng các tuyến du lịch mới, đặc trưng, kết hợp với các điểm đón khách, trưng bày và giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu của tỉnh. Tổ chức mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ du lịch tại các địa phương. Đẩy mạnh hoạt động Cổng thông tin du lịch thông minh, Tổng đài hỗ trợ du khách và các ứng dụng khoa học kỹ thuật khác. Trong tháng, lượng khách du lịch đến với Hà Giang là 98.000 lượt người (khách quốc tế 596 lượt; khách nội địa 97.404 lượt người); doanh thu đạt 146 tỷ đồng.

7. Phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã và thu hút đầu tư

 - Tổ chức đánh giá kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Tiếp tục nắm bắt, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trở lại sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Trong tháng, thực hiện cấp mới đăng ký kinh doanh cho 07 doanh nghiệp và 09 đơn vị trực thuộc với số vốn đăng ký 69,4 tỷ đồng; 05 doanh nghiệp hoạt động trở lại (giảm 05 DN và tăng 04 đơn vị trực thuộc so với cùng kỳ năm trước); tuy nhiên có 01 doanh nghiệp và 02 đơn vị trực thuộc đăng ký tạm ngừng hoạt động, 01 doanh nghiệp và 01 đơn vị trực thuộc giải thể. Toàn tỉnh hiện có 2.593 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc (trong đó có 1.965 doanh nghiệp và 628 đơn vị trực thuộc). Trong tháng, thành lập mới được 16 HTX; tuy nhiên có 8 HTX giải thể; nâng tổng số HTX toàn tỉnh là 713 HTX.

- Về hoạt động khởi nghiệp: Đã thu hút gần 500 thành viên đăng ký tham gia Nhóm cộng đồng khởi nghiệp tỉnh; tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp thủ tục đăng ký nhãn hiệu sản phẩm tinh bột nghệ; giới thiệu và kết nối tiêu thụ 12 sản phẩm của khởi nghiệp viên trên địa bàn tỉnh và giới thiệu các sản phẩm khởi nghiệp thông qua kênh của Hiệp Hội ẩm thực Nhật Bản -Việt Nam; hỗ trợ thanh niên phát triển trên thương mại điện tử qua kênh của Hiệp hội thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) kết hợp với Trung tâm Phát triển kinh doanh online IM group và Công ty Cổ phần BIT nhằm gia tăng hiệu quả kinh doanh; tổ chức tuyên truyền cuộc thi Khởi nghiệp quốc gia do Báo Diễn đàn doanh nghiệp tổ chức và Cuộc thi Dự án khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn năm 2020 do Ban Thanh niên nông thôn (Trung ương Đoàn) phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh & Hỗ trợ doanh nghiệp (BSA), Trung tâm Hỗ trợ phát triển thanh niên nông thôn tổ chức.

- Về thu hút đầu tư: Đẩy mạnh thực hiện Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2020. Tập trung giải quyết đề nghị đầu tư và hỗ trợ một số nhà đầu tư khảo sát dự án tại tỉnh; giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị, để khởi công các dự án thu hút đầu tư trọng điểm (Gồm: Dự án khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái núi Mỏ Neo, Dự án Trang trại chăn nuôi bò sữa công nghệ cao). Chuẩn bị các tài liệu về thu hút đầu tư, cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư, video clip quảng bá tiềm năng thế mạnh của tỉnh tại các Hội nghị gặp gỡ các tổ chức Hàn Quốc tại Hà Nội và Hội Nghị gặp mặt các doanh nghiệp lữ hành Khu vực miền Nam Tây nguyên tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trong tháng, thực hiện cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 01 dự án khoáng sản với vốn đầu tư 21,195 tỷ đồng. Lũy kế 7 tháng cấp mới cho 06 dự án với tổng đầu tư đăng ký 838,068 tỷ đồng; cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 15 dự án lĩnh vực thủy điện, khoáng sản, thương mại – du lịch và lĩnh vực khác; thông báo chấm dứt hoạt động 04 dự án và quyết định thu hồi 02 dự án.

8. Về quản lý tài nguyên - môi trường; hoạt động khoa học – công nghệ

- Về tài nguyên và môi trường: Tiếp tục thực hiện tổng kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất toàn tỉnh; thực hiện và nghiệm thu công tác đo đạc bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính và điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai lần đầu của tỉnh tại 02 huyện Đồng Văn và Mèo Vạc; tiếp tục triển khai xác định ranh giới, cắm mốc giới đất có nguồn gốc từ nông lâm trường tại 08 ban quản lý; thực hiện công tác đo đạc lập bản đồ địa chính và lập hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại 15 xã thuộc các huyện Đồng Văn, Mèo Vạc, Bắc Quang và Hoàng Su Phì. Thẩm định nhu cầu sử dụng đất 01 hồ sơ; cho thuê đất cho 02 hồ sơ, dự án; chuyển mục đích sử dụng đất cho 01 hồ sơ, dự án; thu hồi đất 04 hồ sơ, dự án. Cấp 06 giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường; kiểm tra tình việc chấp hành thực hiện quy định của pháp luật về khoáng sản, môi trường, đất đai tại 15 dự án khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường; nghiệm thu kết quả thực hiện 02 đề án đóng cửa mỏ khoáng sản.

- Về khoa học – công nghệ: Tổ chức thẩm định 03 đề tài, dự án, gồm dự án “Ứng dụng kỹ thuật mới trong chế biến các sản phẩm từ quả cam sành đặc sản của tỉnh Hà Giang” và 02 dự án mở rộng; Kiểm tra tiến độ 01 đề tài; Hợp đồng thực hiện 01 đề tài. Tổ chức 02 Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ năm 2021. Thẩm định và cấp 06 Giấy phép tiến hành công việc bức xạ; 01 Chứng chỉ nhân viên bức xạ; 01 Giấy xác nhận khai báo thiết bị x-quang; Phê duyệt 01 Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân. Đẩy mạnh hoạt động xây dựng và phát triển thương hiệu cho sản phẩm đặc sản của tỉnh; chăm sóc các cây dược liệu trong danh mục ưu tiên của tỉnh, duy trì các mô hình ứng dụng tiến bộ KH&CN tại Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Quyết Tiến-Quản Bạ. Hoàn thiện hồ sơ đề tài “Nghiên cứu hoàn thiện quy trình nhân giống và phát triển cây Sâm cau trên địa bàn tỉnh Hà Giang”. Duy trì, cập nhật thường xuyên thông tin trên Sàn giao dịch và truy xuất nguồn gốc sản phẩm tại địa chỉ https://hagiangtrace.com/.

II. Lĩnh vực văn hóa – xã hội

2. Về giáo dục và đào tạo

Tổ chức tổng kết năm học 2019-2020 theo đúng lịch trình; làm tốt các công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, như: Tổ chức Hội nghị Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT cấp tỉnh, Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thi, thanh tra thi; thành lập các đoàn thanh tra công tác chuẩn bị trước kỳ thi, in sao đề thi và coi thi. Hoàn thiện việc thi, chấm thi, xét duyệt và thông báo kết quả thi Nghề phổ thông năm học 2019-2020. Tổ chức cho học sinh tham dự Cuộc khi Khoa học, kỹ thuật cấp Quốc gia dành cho học sinh trung học năm 2020. Hoàn thiện tài liệu địa phương theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Hướng dẫn tổ chức các hoạt động trong thời gian hè đối với học sinh và giáo viên. Tổ chức Lễ công bố thành lập và ra mắt Quỹ Khuyến học – Khuyến tài tỉnh với mục đích hỗ trợ cho học sinh, sinh viên thuộc các gia đình nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vượt khó vươn lên trong học tập. Quỹ được hình thành từ nguồn vận động quyên góp, tài trợ của các cá nhân, tổ chức trong nước và ngoài nước. Đến nay, tổng số kinh phí huy động, ủng hộ và tài trợ cho Quỹ đạt gần 52 tỷ đồng.

2. Về y tế

- Tiếp tục huy động mọi nguồn lực, bám sát các chỉ đạo của Bộ, ngành Trung ương, thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch Covid-19. Trong tháng 7/2020, không phát hiện thêm trường hợp nhiễm Covid-19. Ca bệnh 268 đã ổn định và được tiếp tục giám sát, theo dõi chặt chẽ. Tổng số ca bệnh nghi ngờ Covid-19 đã lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm đến ngày 25/7/2020 là 3.338 trường hợp, số ca bệnh nghi ngờ đã có kết quả xét nghiệm 3.338 ca (Dương tính với Covid-19 là 01 ca; âm tính 3.337 ca). Đã có 8.708 người được cách ly theo dõi, trong đó 7.603 người đã cho về tiếp tục theo dõi ở nhà, hiện còn 549 người đang được cách ly tập trung, 65 người tự cách ly và theo dõi tại nhà.

- Công tác khám chữa bệnh cho nhân dân tiếp tục được duy trì thực hiện tốt, số trẻ <1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin là 1.788 trẻ (lũy kế 7 tháng có 9.828/16.134 trẻ được tiêm chủng đầy đủ, đạt 60,9% kế hoạch năm). Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm được thực hiện nghiêm túc; trong tháng đã tiến hành kiểm tra 611 cơ sở, trong đó có 540 cơ sở đạt tiêu chuẩn, chiếm tỷ lệ 88,4%; lấy mẫu test kiểm tra nhanh ATTP tổng số 604 mẫu, trong đó đạt 537 mẫu, chiếm tỷ lệ 89%. Tuy nhiên, trong tháng xảy ra 01 vụ ngộ độc thực phẩm do ăn lá ngón, hậu quả 05 người mắc và 03 người tử vong.

3. Về hoạt động văn hóa, thể thao

Tổ chức thành công chuỗi sự kiện Kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh liệt sỹ. Công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, danh thắng, địa chất địa mạo được quan tâm chú trọng. Mở lớp truyền dạy bí quyết và tổ chức thực hành di sản nghi lễ cấp sắc của người Dao tại xã Quản Bạ, huyện Quản Bạ. Hoàn thiện hồ sơ trích ngang đề nghị Cục Di sản văn hóa thẩm định hang Tiên, xã Xuân Giang, huyện Quang Bình đề nghị xếp hạng danh thắng cấp quốc gia. Tổ chức họp tư vấn đánh giá thực trạng khảo cổ Đồi Thông tại thành phố Hà Giang. Tổ chức thành công giải thi đấu các môn thể thao dân tộc tỉnh Hà Giang, hoàn thiện đề án thành lập Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ của tỉnh, thành lập đội tuyển tham gia các giải trong nước.

4. Về hoạt động thông tin – truyền thông

Triển khai và vận hành hệ thống họp giao ban trực tuyến Polycom phục vụ thành công Đại hội Đảng bộ điểm của tỉnh tại Trung tâm Hội nghị huyện Quản Bạ, kết nối trực tuyến từ điểm cầu Trung tâm tới 11 điểm cầu Tỉnh uỷ, Huyện uỷ và Thành uỷ. Thực hiện tốt công tác bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 và chuẩn bị phương án đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Tiến hành kiểm tra việc thiết lập, nâng cấp và vận hành Đài truyền thanh cơ sở tại các xã công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

  5. Công tác giáo dục nghề nghiệp, lao động, việc làm

Tổ chức thẩm định 27 bộ hồ sơ và cho phép mở 27 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Trong tháng đã tuyển mới được 1.162 người hệ sơ cấp và dưới 03 tháng; duy trì đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng cho 1.314 người. Tổ chức đánh giá kết quả 02 năm thực hiện thí điểm lựa chọn Doanh nghiệp đưa lao động sang Trung Quốc làm việc theo thỏa thuận. Triển khai tập huấn chính sách về lao động, việc làm, đưa lao động đi làm việc nước ngoài, ngoài tỉnh. Tuyên truyền chính sách, pháp luật về Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại các huyện trong tỉnh. Đã tư vấn giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động cho 1.852 người (trong đó đã giới thiệu việc làm thành công cho 156 người); Tiếp nhận 223 hồ sơ giải quyết chế độ chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động, ban hành quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 325 người.