Trung tâm tư vấn và xúc tiến đầu tư tỉnh Hà Giang

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH HÀ GIANG THÁNG 8/2020

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH HÀ GIANG THÁNG 8/2020

I. Lĩnh vực kinh tế

1. Sản xuất nông lâm nghiệp

- Về trồng trọt: Các huyện đang khẩn trương hoàn thành gieo cấy lúa Mùa. Các trà lúa đã cấy phát triển tương đối tốt, diện tích trà lúa sớm đang trong giai đoạn hồi xanh, đẻ nhánh. Tổng diện tích lúa Mùa đã cấy ước đạt 28.195 ha. Cây ngô Hè Thu đã trồng ước đạt 8.635ha, đậu tương đã trồng 3.450 ha, lạc đã trồng 1.760 ha. Các cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt, ít sâu bệnh. Tập trung chăm sóc, bón phân, phun thuốc phòng trừ sâu bệnh và trồng mới các loại cây ăn quả, cây công nghiệp lâu năm (Như: Cam, quýt, chè, nhãn, thanh long...). Tổ chức đánh giá, kiểm tra trực tiếp vườn cam niên vụ năm 2020-2021 tại huyện Bắc Quang, Quang Bình và Vị Xuyên. Đến nay, các vườn cam sinh trưởng và phát triển tốt, mẫu mã quả đẹp, tương đối đồng đều.

- Về chăn nuôi: Tập trung nâng cao hiệu quả trong phát triển chăn nuôi, đặc biệt là các vật nuôi có tiềm năng, thế mạnh của địa phương (Như: Bò vàng, lợn đen, gà xương đen...). Ước tính tổng đàn trâu hiện có 159.744 con, giảm 5,06%; đàn bò 118.103 con, tăng 0,72%; đàn lợn 575.267 con, tăng 1,17%; tổng đàn gia cầm 5.185 nghìn con, tăng 4,68% so với cùng kỳ năm trước.

- Về lâm nghiệp: Công tác trồng rừng được triển khai thực hiện tốt. Tổng diện tích rừng trồng tập trung thực hiện trong tháng là 40,5 ha; lũy kế từ đầu năm là 3.153,3 ha. Tổng khối lượng gỗ khai thác trong tháng 2.762,901 m3. Đã phát hiện 27 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp; xử lý vi phạm 22 vụ, tịch thu lâm sản 10,972 m3 gỗ các loại, thu nộp ngân sách Nhà nước là 591,5 triệu đồng.

- Về chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP): Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, giới thiệu quảng bá các sản phẩm OCOP trên các phương tiện thông tin đại chúng; chuyên mục “Mỗi vùng quê một sản phẩm” trên Báo Hà Giang và các chuyên mục “Kinh tế”, “Khuyến nông Hà Giang”, “Xóa đói giảm nghèo”, “Dân tộc và Phát triển”, “Xây dựng Nông thôn mới” trên sóng của Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh với nhiều tin bài, phóng sự giới thiệu các loại sản phẩm đặc trưng, thế mạnh của tỉnh. Tổ chức chấm, đánh giá phân hạng sản phẩm cấp tỉnh lần I/2020 đối với 73 sản phẩm thuộc 02 ngành hàng là thực phẩm và đồ uống của 09 huyện, thành phố. Kết quả có 34 sản phẩm đạt 3 sao, 15 sản phẩm đạt 4 sao.

2. Chương trình xây dựng nông thôn mới

Thường xuyên kiểm tra, nắm bắt tình hình, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình năm 2020. Ban hành kế hoạch thực hiện phấn đấu xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc và xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn đạt chuẩn nông thôn mới. Xây dựng kế hoạch mô hình điểm về nông thôn mới gắn với bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh trật tự và phát triển kinh tế tại xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên và xã Đức Xuân, huyện Bắc Quang. Tổ chức phát động phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới thiết thực và gắn với các nội dung cụ thể có sức lan tỏa tốt với hoạt động “Ngày thứ 7 hướng về nông thôn mới” tại các huyện Mèo Vạc, Vị Xuyên, Đồng Văn, Bắc Quang, Quang Bình, Hoàng Su Phì. Hoàn thành công tác phúc tra xã đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2014-2019 tại 30 xã đạt chuẩn. Tổ chức Lễ công bố         Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Hà Giang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2019.

Trong tháng, đã thực hiện được 109 km đường bê tông các loại; bó láng nền nhà 243 hộ; xây dựng 605 công trình nhà tắm; cứng hóa, di dời chuồng trại 179 công trình; xây 661 bể nước; kiên cố hóa 1,9 km kênh mương; xây dựng 13 phòng học và 14 nhà văn hóa thôn. Nhân dân đã hiến 52.086m2 đất; đóng góp 22.531 ngày công lao động; mở mới 11,5 km đường đất, đá; sửa chữa, nâng cấp, mở rộng 45 km đường; 23 mô hình sản xuất; thành lập 10 tổ hợp tác, nhóm sở thích. Kết quả chung sức xây dựng nông thôn mới huy động được 1.284 triệu đồng; quyên góp, hỗ trợ 713 triệu đồng. Tổng số tiêu chí tháng 8 đạt 2.225 tiêu chí, tăng 12 tiêu chí so với tháng trước.

Về thực hiện tiêu chí NTM của 07 xã phấn đấu đạt chuẩn năm 2020, đến ngày 15/8/2020, có 01 xã đạt 16/19 tiêu chí (xã Phong Quang, huyện Vị Xuyên); có 02 xã đạt 15/19 tiêu chí (xã Hương Sơn, huyện Quang Bình và xã Tiên Kiều, huyện Bắc Quang; xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn); 03 xã đạt 14/19 tiêu chí (xã Hồ Thầu, huyện Hoàng Su Phì; xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc và xã Bản Ngò, huyện Xín Mần). Tổng số tiêu chí đã đạt của 07 xã là 103/133 tiêu chí; số tiêu chí chưa đạt là 30 tiêu chí. Dự kiến đến hết tháng 11/2020 sẽ hoàn thành 100% tiêu chí theo kế hoạch đề ra.

3. Sản xuất công nghiệp

Hoạt động sản xuất công nghiệp tiếp tục chịu tác động, ảnh hưởng và giảm so với cùng kỳ, chủ yếu ở ngành khai khoáng và sản xuất phân phối điện do một số công ty trong lĩnh vực khai khoáng chưa hoạt động trở lại, các hợp đồng mới chưa triển khai, nhà máy thủy điện Thái An phải tạm dừng hoạt động để khắc phục sự cố do bị ảnh hưởng nặng sau đợt mưa lũ cuối tháng 7/2020. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 8 ước tính tăng 1,88% so với tháng trước và giảm 23,31% so với cùng kỳ. Trong đó ngành khai khoáng giảm 17,77% (giảm 52,14% so cùng kỳ); công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 2,38% (giảm 2,19% so cùng kỳ); công nghiệp sản xuất và phân phối điện nước tăng 4,42% (giảm 20,96% so cùng kỳ). Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá hiện hành ước đạt 502,7 tỷ đồng, giảm 14,72% so với cùng kỳ. Một số sản phẩm chủ yếu có sản lượng sản xuất trong tháng tăng so với cùng kỳ như: Quặng sắt chưa nung kết; đá xây dựng; bột giấy các loại; bê tông trộn sẵn; điện thương phẩm. Một số sản phẩm giảm so với cùng kỳ như: Ván ép, điện sản xuất...

4. Giao thông, Xây dựng

- Về giao thông: Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện chủ trương thí điểm về xây dựng đường giao thông nông thôn theo cơ chế đặc thù. Thực hiện tốt công tác quản lý, bảo trì đường bộ trên các tuyến đường được giao quản lý; kịp thời huy động các phương tiện, thiết bị xử lý các điểm sạt lở, tiềm ẩn tai nạn giao thông đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông trên tuyến; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án sửa chữa định kỳ.

- Về xây dựng: Công tác thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đảm bảo chất lượng và hiệu quả. Thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng công trình; tăng cường kiểm tra thường xuyên, kiểm tra đột xuất đối với các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh. Phê duyệt đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Tam Sơn, thị trấn Mèo Vạc, thị trấn Yên Minh thuộc Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn. Hoàn thiện hồ sơ, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đồ án Quy hoạch chung đô thị Hà Giang, tỉnh Hà Giang đến năm 2023.

5. Tài chính, tín dụng

- Quản lý thu, chi ngân sách: Công tác điều hành dự toán thu, chi ngân sách đã được thực hiện tiết kiệm, hiệu quả, chủ động cân đối nguồn lực, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn và các chính sách an sinh xã hội theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính về đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách địa phương những tháng cuối năm. Tích cực đôn đốc thu nộp các khoản thu vào NSNN, triển khai bán đấu giá quyền sử dụng đất và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Kết quả: Thu NSNN trên địa bàn tháng 8 đạt 183 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng đầu năm ước đạt 1.348 tỷ đồng, đạt 53,9% so với kế hoạch Tỉnh giao và 71,1% dự toán Trung ương giao. Trong đó, một số yếu tố tăng thu như: Cấp quyền khai thác khoáng sản; thuế bảo vệ môi trường, thuế thu nhập cá nhân… Một số yếu tố giảm thu như: Sản lượng điện kê khai thuế giảm nhiều so với cùng kỳ; một số doanh nghiệp kinh doanh đa ngành nghề (xây dựng cơ bản, khách sạn, du lịch) có doanh thu kinh doanh thấp, số kê khai thuế, phí giảm so cùng kỳ. Về chi ngân sách Nhà nước tháng 8 là 1.001 tỷ đồng; lũy kế 8 tháng đầu năm ước đạt 8.685 tỷ đồng. Trong đó: Chi đầu tư phát triển 1.632 tỷ đồng; Chi thường xuyên 6.153 tỷ đồng; Chi từ nguồn chi chuyển nguồn ngân sách năm 2019 sang năm 2020: 770 tỷ đồng.

- Vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn nhà nước do địa phương quản lý thực hiện trong tháng ước đạt 257 tỷ đồng, tăng 13% so với tháng trước và tăng 30,5% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, vốn cân đối ngân sách địa phương 62,9 tỷ đồng, chiếm 24,49%; vốn hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu 122,1 tỷ đồng, chiếm 47,49%; vốn nước ngoài (ODA) 61,5 tỷ đồng, chiếm 23,93%; vốn xổ số kiến thiết 1,8 tỷ đồng, chiếm 0,71%; vốn khác 8,7 tỷ đồng, chiếm 3,38%.

- Giải ngân các nguồn vốn đầu tư công (Bao gồm cả nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư) đến ngày 20/8/2020 đạt 1.844 tỷ đồng, đạt 40,4% kế hoạch. Trong đó: Nguồn đầu tư trong cân đối 540,4 tỷ đồng, đạt 76,1% kế hoạch; Nguồn vốn ngân sách Trung ương các chương trình mục tiêu 310,3 tỷ đồng, đạt 76,6% kế hoạch; Nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia 662,7 tỷ đồng, đạt 43,6% kế hoạch; Vốn ODA 76,3 tỷ đồng đạt 9,9% kế hoạch; Vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư 65,3 tỷ đồng, đạt 38,9% kế hoạch... Về chủ đầu tư, có 05 huyện giải ngân khá tốt, đạt trên 50%; 04 huyện đạt từ 40% đến 50%, 02 huyện còn lại giải ngân tương đối thấp, dưới 40%.

- Về hoạt động tín dụng: Tổng nguồn vốn hoạt động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn ước đến 31/8/2020 đạt 23.700 tỷ đồng. Trong đó: Nguồn vốn huy động tại địa phương 12.702 tỷ đồng, tăng 0,63% so với tháng trước, tăng 3,5% so với cuối năm 2019. Tổng dư nợ tín dụng ước đạt 22.513 tỷ đồng; tăng 0,46% so với tháng trước, tăng 3,58% so với cuối năm 2019. Nợ xấu tiếp tục được kiểm soát ở mức an toàn, chiếm 0,88% tổng dư nợ.

6. Thương mại, dịch vụ và du lịch

- Công tác xúc tiến thương mại được đẩy mạnh; triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Hà Giang giai đoạn 2021-2025, Kế hoạch sản xuất, xúc tiến, tiêu thụ sản phẩm cam sành niên vụ 2020-2021. Triển khai các chương trình nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ, quảng bá và xúc tiến tiêu thụ các sản phẩm trên địa bàn tỉnh; hoàn thiện thiết kễ mẫu bao bì dùng chung cho sản phẩm mật ong Bạc Hà.

- Hoạt động thương mại – dịch vụ nhìn chung tăng khá so với tháng trước và cùng kỳ năm trước. Nhu cầu mua sắm của người dân vẫn tiếp tục tăng, tạo tăng trưởng cho nhóm ngành thương nghiệp, bù đắp cho các nhóm ngành lưu trú và du lịch đang bị ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh Covid-19. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 8/2020 ước đạt 950,3 tỷ đồng, tăng 0,91% so với tháng trước và tăng 10,3% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) chung toàn tỉnh tháng 8/2020 tăng 0,03% so với tháng trước, tăng 5,09% so với cùng kỳ. Tình hình thị trường trên địa bàn được kiểm soát tốt, không có hiện tượng găm hàng, đầu cơ trục lợi, giá cả hàng hóa cơ bản ổn định. Công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả được tăng cường và thực hiện tốt; đã thực hiện kiểm tra được 135 vụ, xử lý vi phạm hành chính 86 vụ, thu nộp ngân sách nhà nước 255,6 triệu đồng.

- Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh Trung Quốc có diễn biến phức tạp, cả Việt Nam và Trung Quốc tiếp tục áp dụng các biện pháp kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện chở hàng xuất nhập cảnh. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 8 ước đạt 22,46 triệu USD, tăng 7,9% so với tháng trước, giảm 23,3% so với tháng cùng kỳ năm trước. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 17,6 triệu USD, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 4,9 triệu USD.

- Về hoạt động vận tải: Doanh thu vận tải tháng 8/2020 ước đạt 51,9 tỷ đồng, tăng 0,79% so với cùng kỳ; trong đó doanh thu vận tải hành khách 18,8 tỷ đồng, giảm 0,72% so cùng kỳ; doanh thu vận tải hàng hoá 32,1 tỷ đồng, tăng 1,64% so cùng kỳ.

- Về hoạt động du lịch: Tích cực quảng bá hình ảnh thiên nhiên và con người Hà Giang đến với khách du lịch trong nước và quốc tế qua trang Web, tập gấp, tờ rơi. Tăng cường công tác tuyền truyền, quảng bá cuộc thi ảnh đẹp du lịch Hà Giang năm 2020. Triển khai xây dựng Kế hoạch chi tiết tổ chức liên hoan văn hóa ẩm thực các tỉnh Tây Bắc mở rộng năm 2020, khung hợp tác 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và các hoạt động phối hợp phát triển du lịch giữa 08 tỉnh Tây Bắc mở rộng với Thành phố Hồ Chí Minh. Tổ chức mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ du lịch tại các địa phương. Đẩy mạnh hoạt động Cổng thông tin du lịch thông minh, Tổng đài hỗ trợ du khách và các ứng dụng khoa học kỹ thuật khác. Trong tháng, lượng khách du lịch đến với Hà Giang là 51.471 lượt người (khách quốc tế 1.371 lượt; khách nội địa 50.100 lượt người); doanh thu đạt 76,7 tỷ đồng.

7. Phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã và thu hút đầu tư

 - Tiếp tục nắm bắt, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trở lại sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Trong tháng, thực hiện cấp mới đăng ký kinh doanh cho 17 doanh nghiệp và 06 đơn vị trực thuộc với số vốn đăng ký 91,8 tỷ đồng; 02 doanh nghiệp hoạt động trở lại; tuy nhiên có 04 doanh nghiệp và 05 đơn vị trực thuộc đăng ký tạm ngừng hoạt động, 01 doanh nghiệp và 01 đơn vị trực thuộc giải thể. Toàn tỉnh hiện có 2.615 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc (trong đó có 1.981 doanh nghiệp và 634 đơn vị trực thuộc). Trong tháng, thành lập mới được 16 HTX; tuy nhiên có 8 HTX giải thể; nâng tổng số HTX toàn tỉnh là 713 HTX.

- Về hoạt động khởi nghiệp: Hỗ trợ 01 doanh nghiệp được ươm tạo tại Vườn ươm về chính sách liên kết phát triển vùng nguyên liệu Nghệ đỏ xoắn tằm. Tổ chức triển khai các nguồn vốn vay và hỗ trợ từ Quỹ Phát triển HTX, Quỹ Hỗ trợ nông dân và Quỹ phát triển Hội phụ nữ tỉnh đến các khởi nghiệp viên trên dịa bàn toàn tỉnh; triển khai 03 hội nghị, chương trình học online về khởi nghiệp gồm: Kỹ năng số, kỹ năng kinh doanh thông qua chuyên mục “Online Workshop”; Kinh doanh online dành cho doanh nghiệp bán lẻ. Tập huấn trang bị kiến thức về phát triển kinh tế cho thanh niên và chương trình mỗi xã một sản phẩm; tổ chức Chương trình cà phê sách khởi nghiệp với 757 thành viên tham gia.

- Về thu hút đầu tư: Tập trung giải quyết đề nghị đầu tư, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị để khởi công, thi công dự án thu hút đầu tư trọng điểm đối với dự án của Công ty TNHH Trang trại chăn nuôi bò sữa công nghệ cao Hà Giang. Thực hiện cấp mới giấy chứng nhận đầu tư 02 dự án, với tổng vốn đầu tư 35 tỷ đồng; cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 06 dự án; thông báo chấm dứt hoạt động 02 dự án; quyết định thu hồi 01 dự án. Lũy kế 8 tháng cấp mới cho 08 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 838,06 tỷ đồng; cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 21 dự án; thông báo chấm dứt hoạt động 06 dự án; quyết định thu hồi 03 dự án.

8. Về quản lý tài nguyên - môi trường; hoạt động khoa học – công nghệ

- Về tài nguyên và môi trường: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ kiểm kê đất đai, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất; tư vấn địa điểm giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án. Tiếp tục thực hiện và nghiệm thu công tác đo đạc bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính và điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai lần đầu của tỉnh tại 02 huyện Đồng Văn và Mèo Vạc. Tăng cường năng lực quản lý lĩnh vực tài nguyên và bảo vệ môi trường. Thực hiện thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất 16 hồ sơ, dự án với tổng diện tích 222,73 ha. Trong đó: Thẩm định nhu cầu sử dụng đất của 05 hồ sơ, dự án; thu hồi đất giao cho UBND xã quản lý, sử dụng 08 hồ sơ, dự án; cho thuê đất với 03 hồ sơ, dự án. Kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong việc thực hiện khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tại 02 dự án; thông báo tạm dừng tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò, phê duyệt trữ lượng, cấp giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường đối với 19 dự án; lập thủ tục đóng cửa mỏ khoáng sản đối với 02 đơn vị. Đôn đốc, yêu cầu các tổ chức, cá nhân lập, nộp hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; thu hồi giấy phép khai thác, sử dụng nước nhà máy thủy điện Suối Sửu 2 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển năng lượng Á Châu; tổ chức đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng nước mặt công trình thủy điện Thái An.

- Về khoa học – công nghệ: Tổ chức thẩm định phê duyệt triển khai 04 đề tài; công nhận kết quả 01 đề tài không sử dụng ngân sách nhà nước; nghiệm thu 01 dự án Chương trình nông thôn miền núi do Trung ương quản lý. Phê duyệt 02 Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp cơ sở; cấp 01 Chứng chỉ nhân biên bức xạ. Xây dựng kế hoạch kiểm tra phương tiện đo thuộc các nhà máy thủy điện tại các xã trên địa bàn toàn tỉnh. Hoàn thiện 02 cuộc điều tra tại 26 đơn vị. Hướng dẫn 07 doanh nghiệp, hợp tác xã cập nhật thông tin trên cổng truy xuất Hagiangtrace.com. Phối hợp chăm sóc các cây dược liệu trong danh mục ưu tiên của tỉnh, duy trì các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tại Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Quyết Tiến - Quản Bạ.

II. Lĩnh vực văn hóa – xã hội

1. Về giáo dục và đào tạo

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trên địa bàn tỉnh được tổ chức đảm bảo an toàn, đúng quy chế; tỷ lệ tốt nghiệp đạt 88,07%. Hoàn thành công tác thi, phúc khảo bài thi và công bố kết quả tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT Chuyên; hoàn thành công tác xét tuyển sinh vào các trường PTDT nội trú, xét tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT trên địa bàn tỉnh Hà Giang năm học 2020-2021. Tiếp tục triển khai tập huấn sử dụng sách giáo khoa lớp 1 tại các huyện, thành phố; thẩm định tài liệu giáo dục địa phương lớp 1; tổ chức tập huấn các modul bồi dưỡng chương trình Giáo dục phổ thông 2018; thiết lập và quản lý thư viện, tiết đọc thư viện; dạy tài liệu giáo dục địa phương cho cán bộ quản lý, giáo viên tiểu học; bồi dưỡng chính trị cho nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, hè năm 2020. Hướng dẫn các cơ sở giáo dục trong việc triển khai tự đánh giá, xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục, đề nghị đánh giá ngoài, công nhận trường đạt chuẩn quốc gia và kiểm định chất lượng giáo dục.

2. Về y tế

- Về công tác phòng, chống đại dịch Covid19: Tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh kể từ khi xuất hiện ca nhiễm thứ 416 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế. Yêu cầu thực hiện khai báo y tế bắt buộc; tự cách ly tại nhà và xét nghiệm SARS-CoV-2, lập danh sách theo dõi chặt chẽ đối với các trường hợp người trở về từ các các tỉnh, thành phố có dịch và các vùng có nguy cơ cao; huy động lực lượng tại cơ sở tăng cường tuyên truyền, vận động, giám sát chặt chẽ việc thực hiện khai báo y tế, cách ly tại nhà đối với các trường hợp cần theo dõi, đặc biệt tập trung triệt để trên địa bàn thành phố Hà Giang, khu vực trung tâm các huyện. Tuyên truyền, vận động người dân không tụ tập, đến nơi đông người, đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà; hạn chế ra khỏi địa bàn. Thành lập bổ sung 01 chốt kiểm soát, phòng, chống dịch tại khu vực mốc 485 xã Xín Cái, huyện Mèo Vạc; 03 chốt kiểm soát cố định tại huyện Mèo Vạc; tăng cường kiểm soát chặt chẽ nhằm ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép từ khu vực biên giới vào nội địa và ngược lại. Trong tháng, không phát hiện trường hợp nhiễm Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Đã rà soát được 777 người về từ Đà Nẵng, Quảng Nam, Quãng Ngãi; 638 người về từ Hà Nội; 65 người về từ Thành phố Hồ Chí Minh, 77 người về từ Hải Dương, 143 người về từ các tỉnh khác đang có dịch. Thực hiện cách ly tại nhà 486 người, cách ly tại bệnh viện 03 người, cách ly tại khu cách ly tập trung 19 người; đã hoàn thành cách ly 1.127 người; lấy mẫu xét nghiệm 382 người. Tổng số ca bệnh nghi ngờ Covid-19 đã lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm (lũy kế) là 5.496 trường hợp, đã có kết quả xét nghiệm 5.269 mẫu.

- Công tác khám chữa bệnh cho nhân dân tiếp tục được duy trì thực hiện tốt, số trẻ <1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin là 1.520 trẻ (lũy kế 8 tháng có 11.348/16.134 trẻ được tiêm chủng đầy đủ, đạt 70,3% kế hoạch năm). Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm được thực hiện nghiêm túc; trong tháng đã tiến hành kiểm tra 36 cơ sở, trong đó có 23 cơ sở đạt tiêu chuẩn, chiếm tỷ lệ 64%; lấy mẫu test kiểm tra nhanh an toàn thực phẩm tổng số 395 mẫu, trong đó đạt 337 mẫu, chiếm tỷ lệ 85,3%.

3. Về hoạt động văn hóa, thể thao

Công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, danh thắng, địa chất địa mạo được quan tâm, chú trọng. Hoàn thiện biên bản và bản đồ khoanh vùng bảo vệ danh thắng hang Tiên, xã Xuân Giang, huyện Quang Bình đề nghị xếp hạng quốc gia. Tổ chức kiểm tra hiện trạng điểm di sản hóa thạch Tay cuộn Ma Lé; kiểm tra việc khai thác 45 điểm di sản. Xây dựng Kế hoạch tham gia Lễ đón nhận Bẵng ghi danh của UNESCO di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại “Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam”. Tích cực triển khai các công tác chuẩn bị, tham gia cuộc thi “Hòa tấu và độc tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc” năm 2020 tại tỉnh Đắk Lắk. Tổ chức 02 buổi biểu diễn văn hóa cộng đồng tại Quảng trường 26/3. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức giải bóng chuyền hơi tỉnh Hà Giang năm 2020; tổ chức tập huấn Đội bóng đá nhi đồng tỉnh tham gia thi đấu giải Bóng đá nhi đồng toàn quốc tại Phú Yên. Thành lập các đội tuyển của tỉnh tham gia 02 giải thể thao thành tích cao do trung ương tổ chức, kết quả đạt 02 huy chương bạc, 01 huy chương đồng, 02 giải Ba.

.4. Về hoạt động thông tin – truyền thông

Công tác thông tin liên lạc được triển khai thực hiện tốt, đảm bảo phục vụ tổ chức thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh năm 2020. Tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện cài đặt và sử dụng ứng dụng NCOVI và Bluezone. Tính đến ngày 25/8/2020, số lượng người dùng Bluezone trên địa bàn tỉnh đạt 72.096 lượt, chiếm 8,40% dân số. Đẩy mạnh thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước; xây dựng và hoàn thiện Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Hà Giang phiên bản 2.0; tích cực sử dụng hệ thống họp trực tuyến của tỉnh với 02 mô hình triển khai; tổ chức đào tạo kỹ năng về công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, xã tại các huyện Bắc Mê, Bắc Quang, Vị Xuyên.

  5. Công tác giáo dục nghề nghiệp, lao động, việc làm

Ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới. Tổ chức thẩm định 45 bộ hồ sơ và cho phép mở 45 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Trong tháng, đã tuyển mới được 1.697 người hệ sơ cấp và dưới 03 tháng; rà soát nhu cầu bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm trình độ sơ cấp cho người dạy nghề năm 2020 và giai đoạn 2021-2025. Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 và chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp nghề cho thanh niên. Tổ chức 05 lớp huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động với sự tham gia của 325 người lao động thuộc 12 doanh nghiệp. Tổ chức tư vấn giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động cho 1.456 người (Trong đó đã giới thiệu việc làm thành công cho 103 người); tiếp nhận 274 hồ sơ giải quyết chế độ chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động, ban hành Quyết định hưởng bảo hiểm thất nghiệp cho 218 người.