Trung tâm tư vấn và xúc tiến đầu tư tỉnh Hà Giang

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH HÀ GIANG THÁNG 8/2021

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH HÀ GIANG THÁNG 8/2021

1. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu nổi bật trong tháng

- Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 8 đạt 223,4 tỷ đồng (tăng 30 tỷ đồng so với tháng 7). Lũy kế 8 tháng thu ngân sách trên địa bàn đạt 1.304 tỷ đồng, đạt 69,8% KH TW giao, đạt 48,3% KH Tỉnh giao.

- Tổng dư nợ tín dụng đạt 25.311 tỷ đồng, tăng 6,5% so với thời điểm cuối năm 2020, đạt 98,6% KH (KH tăng 8% tương đương 25.666 tỷ đồng).

- Diện tích gieo trồng các loại cây trồng chính đạt 22.994,1 ha, tăng 0,4% so với cùng kỳ năm 2020, tương ứng tăng 87,2 ha.

- Trồng rừng tập trung được 681 ha, lũy kế từ đầu năm trồng được 5.179,0 ha, tăng 1,85% so với cùng kỳ.

- Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 8 ước tính tăng 6,02% so với tháng trước và tăng 9,74% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá thực tế) đạt 846,6 tỷ đồng, tăng 8,63% so với tháng trước và tăng 13,99% so với cùng kỳ năm 2020.

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 8 đạt 979,6 tỷ đồng, tăng 0,42% so với tháng trước và tăng 2,99% so với cùng kỳ.

- Lũy kế có 5.030 hộ gia đình triển khai xây dựng nhà ở, vượt 30 hộ so với KH.

- Về công vụ, cải cách hành chính: Tỷ lệ sử dụng chữ ký số cá nhân của các cơ quan cấp tỉnh: Có 19/20 đơn vị đạt trên 90%. Tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến tăng 0,75% so với tháng trước, đạt 8,14%. Số lượng hồ sơ đã giải quyết trước và đúng hạn toàn tỉnh tăng 3,62% so với tháng trước, đạt 97,22%.

2. Về phát triển kinh tế

2.1. Lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp phát triển ổn định, tích cực

- Về trồng trọt: Các địa phương cơ bản kết thúc khung thời vụ gieo trồng vụ Mùa; tập trung chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại cho cây trồng. Diện tích gieo trồng các loại cây trồng chính đạt 22.994,1 ha, tăng so với cùng kỳ năm trước 87,2 ha tương đương 0,4%. Hiện các cây trồng sinh trưởng, phát triển khá tốt. Với tinh thần vào cuộc một cách quyết liệt, chung tay cùng nông dân tiêu thụ sản phẩm cam niên vụ 2021-2022 (Tổng diện tích cam của toàn tỉnh niên vụ 2021-2022 là 8.159,3 ha; diện tích cho thu hoạch là 7.431,6 ha; sản lượng ước đạt 77.810 tấn), Tỉnh đã tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình sản xuất và bàn giải pháp cụ thể xúc tiến, tiêu thụ sản phẩm cam; nghiên cứu mở rộng kênh tiêu thụ trên các sàn thương mại điện tử; truyền thông, quảng bá giới thiệu sản phẩm cam Hà Giang trên nền tảng truyền thông số…

- Về chăn nuôi: Việc tái đàn lợn được triển khai thực hiện tích cực, đã tái đàn được 4.243 con; quy mô đàn lợn ước đạt 519.952 con, tăng 3,51% so với cùng kỳ; phát triển mới được 04 trang trại chăn nuôi quy mô nhỏ.

- Về thủy sản, các cơ sở nuôi trồng thủy sản tập trung chăm sóc vật nuôi và đánh bắt sản phẩm đến kỳ thu hoạch phục vụ thị trường; chuẩn bị các phương án bảo vệ an toàn ao nuôi, lồng bè trong mùa mưa lũ. Tổng sản lượng thủy sản trong tháng ước đạt 103,8 tấn, tăng 2,0% so với cùng kỳ.

- Về lâm nghiệp, trồng rừng tập trung thực hiện được 681 ha. Tiếp tục chăm sóc 1.870 ha rừng theo kế hoạch. Phát hiện 12 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, xử lý 18 vụ (Trong đó có 07 vụ từ tháng trước chuyển sang).

2.2. Lĩnh vực sản xuất công nghiệp có dấu hiệu hồi phục và đạt kết quả khá so với tháng 7 và cùng kỳ năm trước, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất điện và công nghiệp chế biến. Các cơ sở sản xuất, chế biến chè tăng cường công suất chế biến, đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng, mẫu mã bao bì nên sản lượng và giá trị đạt khá. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 8 ước tăng 6,02% so với tháng trước và tăng 9,74% so với cùng kỳ. Trong đó tăng cao nhất là lĩnh vực sản xuất, phân phối điện, khí đốt với mức tăng18,05% so với tháng trước và 10,62% so với cùng kỳ; tiếp theo là công nghiệp chế biến, chế tạo với mức tăng 0,41% so với tháng trước và 13,09% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá thực tế) đạt 846,6 tỷ đồng, tăng 8,63% so với tháng trước và tăng 13,99% so với cùng kỳ.

2.3. Hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch tăng trưởng nhẹ: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 8 đạt 979,6 tỷ đồng, tăng 0,42% so với tháng trước và tăng 2,99% so với cùng kỳ. Giá cả hàng hóa được kiểm soát tốt, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) chung toàn tỉnh tháng 8 tăng 0,15% so với tháng trước, tăng 0,01% so với cùng kỳ. Các hoạt động vận tải, du lịch, xuất nhập khẩu tiếp tục chịu ảnh hưởng của dịch bệnh. Hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh tiếp tục tạm dừng, vận tải hàng hóa được phép hoạt động bình thường; doanh thu vận tải, bốc xếp tháng 8 ước đạt 46,1 tỷ đồng tăng 6,24% so với tháng trước và giảm 17,9% so cùng kỳ. Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa trong tháng đạt 19,7 triệu USD, giảm 13,7% so với tháng trước và giảm 12,3% so với cùng kỳ. Lượng khách du lịch đang ở trên địa bàn tỉnh trong tháng là 8.881 lượt người, giảm 30,7% so với tháng trước và giảm 82,8% so với cùng kỳ.

2.4. Tài chính, tín dụng và đầu tư phát triển

- Thu, chi ngân sách: Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 8 đạt 223,4 tỷ đồng (tăng 30 tỷ đồng so với tháng 7), trong đó thu nội địa 164,9 tỷ đồng; thuế xuất nhập khẩu 5,9 tỷ đồng; thu tài trợ, viện trợ, đóng góp 52,6 tỷ đồng. Lũy kế 8 tháng thu ngân sách trên địa bàn đạt 1.304 tỷ đồng, đạt 69,8% KH TW giao, đạt 48,3% KH Tỉnh giao. Trong đó: Thu nội địa đạt 1.187 tỷ đồng, đạt 71,6% KH TW giao, đạt 49,4% KH Tỉnh giao; thu thuế xuất nhập khẩu 60,7 tỷ đồng, đạt 28,9% KH TW giao, đạt 22,5% KH tỉnh giao; thu tài trợ, viện trợ, đóng góp đạt 56,3 tỷ đồng, TW không giao, đạt 211% KH tỉnh giao. Chi ngân sách địa phương tháng 8 ước đạt 1.373,5 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng đạt 8.020 tỷ đồng, đạt 54,9% kế hoạch.

- Tín dụng: Trong tháng 8, doanh số cho vay tín dụng đạt 2.376 tỷ đồng (tăng 48 tỷ đồng so với tháng 7). Trong đó tập trung vào một số chương trình chính như: Cho vay nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP tăng 221 tỷ đồng; cho vay Chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp tăng 3.377 tỷ đồng (Bao gồm cả cho vay mới và hỗ trợ lãi suất, cơ cấu lại thời hạn các khoản vay cũ); cho vay khởi nghiệp tăng 05 tỷ đồng; tín dụng chính sách tăng 35 tỷ đồng.

- Đầu tư công: Các ngành, địa phương và các đơn vị chủ đầu tư đã tập trung thực hiện các nhóm giải pháp thúc đẩy và giải ngân nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài năm 2021; chấn chỉnh và đẩy nhanh công tác quyết toán các dự án hoàn thành; định kỳ báo cáo khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, nhất là công tác giải phóng mặt bằng. Đến ngày 29/8/2021, giải ngân được 1.354,49 tỷ đồng, đạt 33,4% kế hoạch (cùng kỳ năm 2020 đạt 40,4%), tăng 133,6 tỷ đồng so với thời điểm 27/7/2021, cụ thể các nguồn vốn như sau: Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương đạt 569,866 tỷ đồng, đạt 38,4% kế hoạch (đạt 60,2% kế hoạch không bao gồm nguồn vốn thu sử dụng đất); Vốn ngân sách trung ương trong nước đạt 437,196 tỷ đồng, đạt 41,7% kế hoạch; Vốn đối ứng (ngân sách trung ương) đạt 49,293 tỷ đồng, đạt 64,8% kế hoạch; Vốn ODA đạt 80,782 tỷ đồng, đạt 8,7% kế hoạch; Vốn Nông thôn mới ứng trước đạt 6,791 tỷ đồng, đạt 12,3% kế hoạch; Vốn năm 2020 kéo dài sang 2021 đạt 210,563 tỷ đồng, đạt 45,2% kế hoạch. Thực hiện quyết toán 14 dự án, tổng giá trị quyết toán giảm 10,3 tỷ đồng so với dự toán duyệt, giảm 2,39 tỷ đồng so với giá trị quyết toán A-B. Thu hồi tạm ứng được 9,92 tỷ đồng; số dư tạm ứng còn lại là 371,952 tỷ đồng.

2.5. Thu hút đầu tư và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã: Tập trung rà soát, làm việc cụ thể với các nhà đầu tư có dự án hoàn thành và đi vào hoạt động nhưng chưa đảm bảo các thủ tục pháp lý, các dự án chậm tiến độ, không thực hiện; đã kiểm tra được 90/138 dự án. Chỉ đạo rà soát, giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Khu Công nghiệp Bình Vàng. Trong tháng, có 04 dự án đầu tư mới với tổng vốn đăng ký 891,904 tỷ đồng. Tập trung rà soát, đăng tải công khai thông tin quy hoạch lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh; ban hành Phương án khảo sát thu thập thông tin đánh giá năng lực điều hành về kinh tế của các sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) tỉnh Hà Giang năm 2021. Về phát triển doanh nghiệp, có 12 doanh nghiệp và 04 đơn vị trực thuộc đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký 43,45 tỷ đồng; có 01 doanh nghiệp giải thể; thực hiện, trao đổi hỗ trợ 72 doanh nghiệp sau đăng ký kinh doanh để sớm hoàn thiện các thủ tục và đi vào hoạt động. Về hợp tác xã, thành lập mới được 8 HTX nông nghiệp, số ngừng hoạt động phát sinh trong tháng là 29 HTX; số thu hồi, giải thể 02 HTX.

2.6. Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường: Các huyện, thành phố tập trung triển khai bước 4 về lập Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030; lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022. Đã có 05/11 huyện trình Hội đồng thẩm định Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện (Gồm: Quản Bạ, Đồng Văn, Xín Mần, Quang Bình, Bắc Quang); 06/11 huyện, thành phố đang xin ý kiến các sở, ngành trước khi trình xin ý kiến Hội đồng thẩm định. Chỉ đạo lập đề cương nhiệm vụ Điều tra đánh giá ô nhiễm môi trường đất trên địa bàn tỉnh năm 2025. Chỉ đạo hoàn thành bảo dưỡng 22 trạm quan trắc mưa tự động để phục vụ trong mùa mưa lũ. Thường xuyên theo dõi, cảnh báo về tình hình thời tiết, thiên tai tự động qua hệ thống thông tin di động.