Trung tâm tư vấn và xúc tiến đầu tư tỉnh Hà Giang

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH HÀ GIANGTHÁNG 7/2021

 

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH HÀ GIANGTHÁNG 7/2021

1. Lĩnh vực nông lâm nghiệp

- Sản xuất nông , lâm nghiệp, thủy sản: Tập trung chỉ đạo triển khai sản xuất vụ Mùa đảm bảo tiến độ, đi đôi với công tác phòng chống dịch bệnh. Đến nay diện tích cây trồng chính đều đạt kế hoạch như lúa ruộng đã gieo cấy ước đạt 27.086,5 ha; cây ngô tại các huyện vùng núi thấp đã gieo trồng ước đạt 4.639,1 ha; cây đậu tương 630 ha, cây lạc 640 ha; duy trì sự ổn định về diện tích so với cùng kỳ năm trước. Hiện các cây trồng sinh trưởng, phát triển thuận lợi. Về phát triển chăn nuôi, tập trung vào việc triển khai Chương trình thụ tinh nhân tạo trên đàn trâu, bò và thực hiện tái đàn lợn sau dịch. Đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp ngăn chặn dịch Viêm da nổi cục trâu, bò và Tả lợn Châu Phi. Đến nay có 27/79 xã đã qua 21 ngày không phát sinh dịch Viêm da nổi cục trâu bò, 01 xã đã công bố hết dịch (xã Hùng An, huyện Bắc Quang); có 04 xã đã công bố hết dịch Tả lợn Châu Phi. Trồng rừng sản xuất được 1.038 ha; trồng cây phân tán được 33,8 nghìn cây các loại. Thực hiện chăm sóc 1.306,2 ha rừng trồng các năm. Khai thác gỗ và lâm sản ngoài gỗ giá trị ước tính khoảng 5,4 tỷ đồng. Phát hiện 30 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, đã xử lý 24 vụ (xử lý hành chính 20 vụ, khởi tố hình sự 04 vụ). Thực hiện các giải pháp phòng chống thiệt hại trong mùa mưa lũ. Sản lượng thủy sản nuôi trồng tháng 7 ước đạt 90,2 tấn, tăng 1,12% so với cùng kỳ; sản lượng khai thác ước đạt 9,9 tấn, tăng 1,02% so với cùng kỳ.

- Tiến độ triển khai Đề án cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ, tạo sinh kế cho người dân, giảm nghèo bền vững và Đề án phát triển bền vững cây Cam Sành: Tổng số hộ đã thực hiện cải tạo vườn tạp đến nay là 640 hộ (tăng 69 hộ so với thời điểm tháng 6). Số hộ đã được giải ngân là 247 hộ với số tiền 7.155 triệu đồng. Ngoài ra, so với kế hoạch giao đầu năm, Tỉnh tiếp tục cấp bổ sung kinh phí 23.670 triệu đồng ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội để tiếp tục thực hiện Đề án. Kết quả huy động nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ thực hiện Đề án đến nay là 1.088 triệu đồng. Đối với Đề án Phát triển bền vững cây Cam Sành, có 68 tổ chức, cá nhân đã được giải ngân với tổng số tiền 5.730 triệu đồng, diện tích vườn cam đã được cải tạo là 97 ha. Ngoài ra, triển khai nội dung Nhân rộng mô hình nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu, hợp phần 3 - dự án cải tạo thay thế vườn Cam già cỗi, kém hiệu quả trên qui mô 260 ha/195 hộ tham gia, hiện cây cam sinh trưởng bình thường, tỷ lệ sống đạt trên 95%.

2. Lĩnh vực sản xuất công nghiệp

Một số doanh nghiệp đã xây dựng các phương án sản xuất, kinh doanh thích ứng trong điều kiện diễn ra dịch bệnh; duy trì hoạt động sản xuất ổn định. Sản xuất công nghiệp tháng 7 tăng khá so với tháng trước và cùng kỳ năm trước, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 5,53% so với tháng trước, tăng 7,16% so với cùng kỳ. Mức tăng chủ yếu ở ngành công nghiệp chế biến, chế tạo (so với tháng trước và cùng kỳ tăng lần lượt 6,01% và 27,69%). Công nghiệp khai khoáng đã có sự phục hồi với mức tăng lần lượt là 6,61% và 6,09%. Sản xuất và phân phối điện, khí đốt mặc dù tăng so với tháng trước (tăng 5,33%) nhưng vẫn giảm 2,09% so với cùng kỳ. Ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải có mức tăng nhẹ lần lượt là 1,54% so với tháng trước và 3,75% so với cùng kỳ. Tính chung 7 tháng đầu năm IIP tăng 5,71% so với cùng kỳ 2020. Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh tháng 7 ước đạt 437,8 tỷ đồng, tăng 7,04% so với tháng trước, tăng 11,38% so với cùng kỳ; theo giá thực tế ước đạt 792,2 tỷ đồng, tăng 8,42% so với tháng trước, tăng 11,86% so với cùng kỳ.

3. Lĩnh vực giao thông, xây dựng

- Về giao thông: Tập trung đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thi công của các dự án giao thông trọng điểm; hoàn thiện công tác thẩm định, đề xuất chủ trương đầu tư các dự án đường giao thông năm 2021 và giai đoạn 2021- 2025. Thực hiện tốt công tác quản lý, bảo trì đường bộ trên các tuyến đường; kịp thời huy động phương tiện máy, thiết bị thi công xử lý các điểm sạt lở, đảm bảo an toàn và lưu thông thông suốt. Tăng cường kiểm tra trách nhiệm bảo vệ công trình giao thông, hành lang an toàn đường bộ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông kết hợp kiểm soát tải trọng xe. Chỉ đạo các phương án vận tải đảm bảo công tác phòng chống dịch.

- Về xây dựng: Ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Hà Giang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Tiếp tục kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về xây dựng đối với huyện Vị Xuyên. Hoàn thành phê duyệt nhiệm vụ đồ án quy hoạch phân khu 5, 6, 7 đô thị Hà Giang, tỉnh Hà Giang đến năm 2035. Hoàn thành báo cáo đề án đề nghị công nhận thị trấn Vị Xuyên mở rộng, huyện Vị Xuyên đạt tiêu chí đô thị loại IV.

4. Lĩnh vực thương mại, dịch vụ và du lịch

Hoạt động thương mại phát triển ổn định, tăng nhẹ so với tháng trước và cùng kỳ năm trước. Thị trường hàng hóa được kiểm soát chặt chẽ, hàng hóa phong phú, đa dạng, giá cả tương đối ổn định, không có hiện tượng lợi dụng tình hình để găm hàng, tăng giá bất hợp lý. Chỉ số giá tiêu dùng toàn tỉnh tháng 7 tăng 0,27% so với tháng trước, giảm 0,15% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 7 đạt 982,3 tỷ đồng, tăng 3,22% so với tháng trước và tăng 4,23% so với cùng kỳ.

Các hoạt động dịch vụ chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, đặc biệt là hoạt động du lịch và dịch vụ vận tải. Tỉnh tiếp tục chỉ đạo ngừng các hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu để đảm bảo phòng, chống dịch. Đặc biệt là dừng vận tải hành khách liên tỉnh kể từ ngày 21/7/2021. Doanh thu vận tải và dịch vụ kho bãi tháng 7 ước đạt 43,2 tỷ đồng, tăng 8,8% so với tháng trước và giảm 21,73% so với cùng kỳ năm 2020. Về du lịch, thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch Covid-19 tại các cơ sở lưu trú, kinh doanh du lịch; thực hiện thống kê rà soát lượng khách lưu trú hàng ngày. Du khách nội địa về thăm lại chiến trường xưa nhân kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ giảm sâu so với cùng kỳ năm 2020 do dịch bệnh bùng phát. Lượng khách du lịch trong tháng ước đạt 12.809 lượt khách, tăng 26,4% so với tháng trước (tương đương 2.682 lượt khách), giảm 90,7% so với cùng kỳ (tương đương 125.191 lượt khách).

Hoạt động xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ; tập trung chủ yếu vào kim ngạch của một số mặt hàng xuất khẩu như quả thanh long tươi, hạt lạc nhân... Tổng trị giá kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 7 đạt 22,9 triệu USD, tăng 17,4% so với tháng trước (tương đương 3,4 triệu USD), tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước (tương đương 1,8 triệu USD).

5. Lĩnh vực tài chính, tín dụng và đầu tư

a) Về thu, chi ngân sách nhà nước: Thu NSNN trên địa bàn tháng 7 đạt 194,23 tỷ đồng; lũy kế 7 tháng đầu năm đạt 1.080 tỷ đồng, đạt 40% kế hoạch tỉnh giao, đạt 57,8% kế hoạch trung ương giao, giảm 10,2% so với 7 tháng đầu năm 2020 (tương đương 122,8 tỷ đồng). Trong đó: Thuế và phí đạt 968,2 tỷ đồng, đạt 41,2 kế hoạch tỉnh giao; thu khác ngân sách 48,1 tỷ đồng, đạt 87,5% kế hoạch tỉnh giao; thu thuế xuất nhập khẩu 59 tỷ đồng, đạt 21,9% kế hoạch tỉnh giao. Theo sắc thuế, có một số khoản thu đạt trên mức bình quân chung và tăng so với cùng kỳ năm trước gồm: thu quốc doanh trung ương (đạt 58%, tăng 17,5%); thu quốc doanh địa phương (đạt 61,5%, tăng 3,2%); thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh (đạt 47,3%, tăng 10,0%); thuế bảo vệ môi trường (đạt 56,6%, tăng 11,9%); lệ phí trước bạ (đạt 73,1%, tăng 17,6%). Thu tiền sử dụng đất đạt thấp so với kế hoạch (đạt 7,4%).

Chi ngân sách địa phương tháng 7 ước đạt 1.331,7 tỷ đồng, lũy kế 7 tháng đầu năm đạt 7.189,8 tỷ đồng, đạt 49,2% kế hoạch; trong đó: chi đầu tư phát triển 1.205 tỷ đồng; chi thường xuyên 4.990 tỷ đồng; chi nguồn thu chuyển nguồn 836 tỷ đồng; chi dự phòng ngân sách 90,6 tỷ đồng.

b) Về hoạt động tín dụng: Doanh số cho vay trong tháng ước thực hiện 2.460 tỷ đồng (giảm 18 tỷ đồng so với tháng trước). Trong đó, cho vay phát triển nông nghiệp theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP dư nợ tăng so với tháng trước 45 tỷ đồng; chương trình kết nối ngân hàng – doanh nghiệp tăng 147 tỷ đồng; cho vay khởi nghiệp tăng 04 tỷ đồng; cho vay theo Quyết định số 2205/QĐ-UBND (Đề án cho vay qua Tổ liên kết) dư nợ tăng 12 tỷ đồng... Nợ xấu tiếp tục được kiểm soát ở mức an toàn, chiếm 0,4% tổng dư nợ. Các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tiếp tục được triển khai thực hiện.

c) Về đầu tư: Giải ngân các nguồn vốn đến ngày 27/7/2021 đạt 1.153,9 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 38,2% so với kế hoạch; so với thời điểm 30/6/2021 tăng 155,5 tỷ đồng tương đương với tỷ lệ tăng 5,1% (không bao gồm nguồn vốn ODA). Số dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi đang quản lý là 14 dự án; tiến độ giải ngân đạt 67,869 tỷ đồng, đạt 7,3% kế hoạch. Trình HĐND tỉnh thông qua phương án dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn Ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025.

Đối với thu hút đầu tư ngoài ngân sách: Hỗ trợ 03 doanh nghiệp trong quá trình nghiên cứu, khảo sát và thực hiện thủ tục đầu tư dự án. Thực hiện khảo sát, khoanh vẽ lập bản đồ các xã còn lại của huyện Vị Xuyên, Bắc Quang để hỗ trợ nhà đầu tư triển khai dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến lâm sản và xây dựng vùng nguyên liệu theo chứng chỉ FSC-FM tại Hà Giang. Tiếp tục đôn đốc thi công dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái núi Mỏ Neo. Trong tháng có 05 dự án thực hiện cấp mới giấy chứng nhận với tổng vốn đăng ký đầu tư là 546,65 tỷ đồng (trong đó có 03 dự án thủy điện, 02 dự án xăng dầu); cấp điều chỉnh cho 01 dự án; không có dự án nào chấm dứt hoạt động.

Đầu tư tại Khu công nghiệp Bình Vàng: Tiếp nhận và thẩm định hồ sơ xin điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của 03 doanh nghiệp. Lũy kế đến nay tại Khu có 18 dự án đầu tư với tổng số vốn 3.511,48 tỷ đồng (trong đó có 08 dự án đang hoạt động, 04 dự án đang đầu tư xây dựng, 03 dự án chậm tiến độ, 03 dự án ngừng hoạt động).

Đầu tư tại Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy: Hợp đồng cho thuê đất, bàn giao đất trên thực địa cho 02 doanh nghiệp thực hiện dự án. Hoàn thành lập, thẩm định phê duyệt điều chỉnh dự án Trạm kiểm soát liên ngành cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy. Tổng số có 42 dự án với tổng mức vốn đăng ký đầu tư là 2.858,85 tỷ đồng. Trong đó: có 22 dự án đã đầu tư, đi vào hoạt động; 14 dự án đầu tư nhưng chậm tiến độ; 02 dự án đang triển khai; 04 dự án đang tạm dừng hoạt động.

6. Chương trình xây dựng nông thôn mới: Chỉ đạo các huyện có xã phấn đấu đạt chuẩn năm 2021 xây dựng kế hoạch tiếp nhận, bảo quản và sử dụng xi măng làm đường giao thông, xây dựng phương án khai thác cát, đá, sỏi phục vụ xây dựng NTM. Các xã đã tiến hành lập dự toán công trình, vận động nhân dân hiến đất, ngày công và chuẩn bị mặt bằng thi công. Đến nay, 08 xã đăng ký đạt chuẩn năm 2021 đã đạt 14/19 tiêu chí; số xi măng đã cung ứng cho 08 xã là 1.496,2/33.018 tấn (đạt 4,53% kế hoạch), thực hiện được 8,5 km đường bê tông nông thôn. Tính chung toàn tỉnh, trong tháng 7 đã thực hiện được 22 km đường bê tông các loại, bó láng nền nhà 127 hộ, xây dựng 183 công trình nhà tắm, cứng hóa và di dời chuồng trại 73 công trình, xây dựng 75 bê nước. Nhân dân hiến 22.166 m2 đất; đóng góp 17.661 ngày công lao động. Tổng số vốn đã huy động để thực hiện chương trình đến nay là 209 tỷ đồng (trong đó: cấp tỉnh ứng 155 tỷ đồng, cấp huyện lồng ghép từ nguồn vốn của huyện và huy động nhân dân, doanh nghiệp đóng góp là 53,8 tỷ đồng). Thu hồi Quyết định công nhận xã Mậu Duệ (huyện Yên Minh) đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015 do đến thời điểm hiện nay một số tiêu chí không đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí NTM.

7. Hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ

Triển khai Kế hoạch số 197/KH-UBND ngày 8/7/2021 về thực hiện Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Phối hợp xây dựng phóng sự thuộc nội dung dự án “Quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm Cam sành Hà Giang, tỉnh Hà Giang” trên kênh VTV2 của Đài truyền hình quốc gia. Hỗ trợ tạo 02 mã QR code cho sản phẩm trà xanh Việt Shan. Duy trì thực hiện đề tài “Nghiên cứu hoàn thiện quy trình nhân giống cây sâm cau trên địa bàn tỉnh Hà Giang” và nhiệm vụ “Xây dựng mô hình chăn nuôi gà xương đen tại xã Tả Lủng, huyện Đồng Văn”.

8. Cải thiện môi trường kinh doanh, phát triển các thành phần kinh tế

Xây dựng và vận hành trang “Diễn đàn Doanh nghiệp Hà Giang” được ứng dụng trên Zalo, trong đó nội dung cập nhật thường xuyên thông tin quy hoạch, tình hình thu hút đầu tư, các thủ tục hành chính, hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp. Thông qua diễn đàn để cung cấp cho doanh nghiệp các thông tin nhanh chóng, chính xác, đồng thời tiếp nhận phản ảnh những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp kịp thời. Hoàn thiện phương án Khảo sát thu thập thông tin đánh giá năng lực điều hành của các sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) tỉnh Hà Giang năm 2021. Hỗ trợ 01 doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn vay của Quỹ hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Trong tháng, các doanh nghiệp tiếp tục gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, có 04 doanh nghiệp (DN) và đơn vị trực thuộc (ĐVTT) rút lui khỏi thị trường, 04 DN và ĐVTT phải tạm ngừng hoạt động. Tuy nhiên, vẫn có 07 DN và 21 ĐVTT thực hiện cấp mới đăng ký kinh doanh với số vốn 53,5 tỷ đồng; 02 DN, ĐVTT hoạt động trở lại, điều này cho thấy các biện pháp cải thiện môi trường kinh doanh của tỉnh đang dần phát huy hiệu quả, tạo niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp để khởi sự kinh doanh.