Trung tâm tư vấn và xúc tiến đầu tư tỉnh Hà Giang

Tình hình KT-XH tỉnh Hà Giang tháng 4/2019

Tình hình KT-XH tỉnh Hà Giang tháng 4/2019

1. Sản xuất nông lâm nghiệp, phát triển nông thôn

a) Sản xuất nông, lâm nghiệp:

Trong tháng nhân dân tập trung chăm sóc 9.207 ha lúa Xuân đã gieo cấy, nhìn chung cây lúa phát triển khá tốt, tuy nhiên do thời tiết nóng ẩm bất thường nên vẫn xuất hiện sâu hại rải rác với mật độ thấp; ngành Nông nghiệp đã kịp thời hướng dẫn các địa phương phòng trừ sinh vật gây hại, không để phát tán trên diện rộng; Cây ngô toàn tỉnh đã trồng ước đạt  34.263 ha, các huyện vùng cao đang tiếp tục trồng ngô chính vụ, dự kiến hoàn thành trong tháng 4; Đậu tương đã trồng 4.522,8 ha, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước; Lạc đã trồng 5.820 ha; Rau, đậu các loại 7.959 ha.

Công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, đặc biệt là dịch Tả lợn Châu Phi được triển khai nghiêm túc; đã chỉ đạo tiêm phòng gia súc được 126.718 liều vắc xin; đàn gia cầm được 1.800 liều. Kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y trên địa bàn toàn tỉnh được 4.507 con gia súc, gia cầm các loại.

Toàn tỉnh chuẩn bị cây giống cho kế hoạch trồng rừng năm 2019 được trên 5,46 triệu cây giống; diện tích rừng trồng mới từ đầu năm đến nay được gần 630 ha. Triển khai công tác chăm sóc rừng được 3.845 ha; hỗ trợ khoán bảo vệ rừng, khoanh nuôi phục hồi rừng tự nhiên được 173.696,4 ha. Công tác tuần tra bảo vệ rừng phát hiện 21 vụ vi phạm về phá rừng, mua bán, cất giữ và vận chuyển lâm sản trái phép. Kết quả khai thác, tận thu, tận dụng gỗ, lâm sản ngoài gỗ trong tháng đạt 1.573,563 m3.

b) Chương trình xây dựng nông thôn mới và công tác quy tụ dân cư

Ban hành Kế hoạch xã Nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2019-2020; hướng dẫn các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án 1385/QĐ-TTg ngày 21/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ các thôn bản của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020. Hướng dẫn xây dựng phương án để 03 thôn Nặm Đăm, Hạ Thành, Nà Ràng thực hiện “Thôn nông thôn mới kiểu mẫu gắn với phát triển du lịch cộng đồng”.

Các huyện đẩy mạnh thực hiện chương trình bố trí dân cư, lũy kế đã thực hiện được 1.102 hộ/2.148 hộ (đợt 1) đạt 51,3% kế hoạch, đã phê duyệt Phương án của huyện Vị Xuyên, tiếp tục hướng dẫn huyện Hoàng Su Phì và Xín Mần xây dựng phương án và thẩm định hiện trường để triển khai thực hiện bố trí dân cư đợt 2.

2. Sản xuất công nghiệp

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 4 tăng 12,63% so với tháng trước, nhưng vẫn giảm 9,65% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhóm ngành công nghiệp khai khoáng và chế biến có chỉ số giảm sâu so với cùng kỳ năm trước. Các sản phẩm có sản lượng sản xuất tăng cao so với cùng kỳ gồm: Bột giấy, chè chế biến, sản phẩm in khác, cửa ra vào bằng sắt thép, điện sản xuất.... Một số sản phẩm có sản lượng giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước như: quặng sắt và tinh quặng sắt đã nung, các sản phẩm tết bện, xi măng, xe ô tô...Giá trị sản xuất toàn ngành (theo giá so sánh) ước đạt 255,6 tỷ đồng, tăng 15,27% so với tháng trước giảm 3,11% so với cùng kỳ; theo giá thực tế ước đạt 401,8 tỷ đồng, tăng 17,18% so với tháng trước và giảm 2,23% so với cùng kỳ.

3. Tài chính, tín dụng

- Tổng thu ngân sách nhà nước tháng 4 ước đạt 981 tỷ đồng; lũy kế 4 tháng đầu năm ước đạt 6.418 tỷ đồng (điều tiết về NSTW 98 tỷ đồng, NSĐP hưởng 6.320 tỷ đồng). Trong đó, thu NSNN trên địa bàn tháng 4 ước đạt 161 tỷ đồng, lũy kế 4 tháng ước đạt 523 tỷ đồng, đạt 24% kế hoạch tỉnh giao, so với 4 tháng đầu năm 2018 giảm 0,95% tương đương 5 tỷ đồng.

- Tổng nguồn vốn hoạt động của các tổ chức tín dụng ước đến 30/04/2019 đạt 20.991 tỷ đồng, trong đó: Nguồn vốn huy động tại địa phương ước đạt 11.328 tỷ đồng, riêng trong tháng huy động được 325 tỷ đồng. Tổng đầu tư tín dụng cho nền kinh tế ước đạt 20.433 tỷ đồng, tăng 270 tỷ đồng so với tháng trước, tăng 409 tỷ đồng so với cuối năm 2018. Ngân hàng Chính sách xã hội tiếp tục triển khai cho vay 14 chương trình tín dụng cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh; tổng dư nợ của ngân hàng ước đạt 2.828 tỷ đồng, riêng trong tháng tăng 88 tỷ đồng, 4 tháng đầu năm tăng 177 tỷ đồng.

4. Thương mại, dịch vụ và du lịch

- Hoạt động thương mại và doanh thu dịch vụ trên địa bàn tiếp tục được duy trì, giá cả ổn định, hàng hóa phong phú. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ ước đạt 862,3 tỷ đồng, tăng 1,99% so với tháng trước, tăng 15,15% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá tiêu dùng chung toàn tỉnh tháng 4 giữ ở mức ổn định so với tháng trước, tăng 1,78% so với cùng kỳ; bình quân 4 tháng đầu năm tăng 1,97% so với cùng kỳ.

- Tổng giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt 57,45 triệu USD, tăng 122,7% so với tháng trước, tăng 76,28% so với cùng kỳ; trong đó giá trị xuất khẩu ước đạt 51,23 triệu USD, nhập khẩu ước đạt 6,22 triệu USD. Tổng số thu thuế xuất nhập khẩu ước đạt 15,5 tỷ đồng.

- Về hoạt động vận tải: Các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn duy trì ổn định các luồng xe, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hoá và đi lại của người dân. Doanh thu vận tải trong tháng ước 52,6 tỷ đồng, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm trước. Khối lượng vận chuyển hành khách ước 250 nghìn người, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm trước; khối lượng hành khách luân chuyển ước 37,9 triệu người.km, tăng 15,7%. Khối lượng hàng hoá vận chuyển ước 199,6 nghìn tấn, tăng 10,8%; khối lượng hàng hoá luân chuyển ước 9,3 triệu tấn.km, tăng 13,3%.

-  Về hoạt động du lịch: Tổ chức khảo sát tuyến đường Yên Minh - Mèo Vạc để xây dựng sản phẩm du lịch trên tuyến phục vụ du khách. Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý du lịch tại các điểm, cơ sở lưu trú, dịch vụ du lịch, nhà hàng đảm bảo các điều kiện phục vụ du khách dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5. Tổ chức kiểm tra nghiệp vụ cho 27 hướng dẫn viên du lịch tại điểm. Tiếp tục hướng dẫn các địa phương ứng dụng Cổng thông tin du lịch thông minh tỉnh. Trong tháng, lượng khách du lịch đến với Hà Giang là 121.519 lượt người (khách quốc tế 17.025; khách nội địa 104.494), so với tháng trước tăng 19,7%, so với cùng kỳ năm trước tăng 18,2%; doanh thu ước đạt 130,87 tỷ đồng, tăng 44,4% so với cùng kỳ năm trước.

5. Phát triển DN, HTX và thu hút đầu tư

- Thực hiện cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 09 dự án với tổng mức vốn đăng ký đầu tư là 1.184,496 tỷ đồng; Lũy kế 4 tháng đầu năm cấp mới cho 16 dự án với tổng vốn 1.955,938 tỷ đồng, cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 07 dự án lĩnh vực thủy điện, trồng rừng, dược liệu...

- Xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các nội dung tổ chức Hội nghị gặp mặt - Đối thoại doanh nghiệp năm 2019; Kế hoạch tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh. Thực hiện cấp mới đăng ký kinh doanh cho 20 doanh nghiệp và 8 đơn vị trực thuộc với số vốn đăng ký 174,3 tỷ đồng; tuy nhiên có 05 doanh nghiệp và 02 đơn vị trực thuộc đăng ký tạm ngừng hoạt động. Toàn tỉnh hiện có 2.323 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc (trong đó có 1.801 doanh nghiệp và 522 đơn vị trực thuộc). Số HTX thành lập mới trong tháng là 03 (từ đầu năm đến nay có 10 HTX thành lập mới; 03 HTX giải thể), nâng tổng số HTX toàn tỉnh lên 630 HTX.

- Triển khai tư vấn, hỗ trợ các nhà đầu tư khảo sát thực địa, giới thiệu địa điểm thu hút đầu tư đối với các dự án của Tập đoàn FLC, Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam, Công ty Cổ phần PDS, Công ty CP sản xuất và XNK nông sản FAM, Tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ dự án đầu tư của Tập đoàn TH, dự án khu đô thị mới Hà Sơn, dự án nghỉ dưỡng của Công ty Hoa Sao...Triển khai Kế hoạch 100/ KH-UBND ngày 29/3/2019 của UBND về Quy chế hoạt động Vườn ươm doanh nghiệp khởi nghiệp tỉnh; hướng dẫn 03 khởi nghiệp viên quy trình tham gia các hoạt động của Vườn ươm.

6. Về quản lý tài nguyên - môi trường; hoạt động khoa học – công nghệ

- Tài nguyên và môi trường: Thực hiện thông báo địa điểm thu hồi đất cho 03 hồ sơ, dự án với 0,91ha; thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cho thuê đất với 02 hồ sơ, dự án với tổng diện tích 1,52ha. Phê duyệt dự án xây dựng bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Chỉ đạo triển khai công tác đo đạc bản đồ tại các huyện Đồng Văn, Mèo Vạc, Bắc Quang, Hoàng Su Phì theo kế hoạch. Cấp 01 giấy phép thăm dò khoáng sản; xác nhận 03 khu vực đăng ký khai thác khoáng sản; phê duyệt 01 đề án đóng cửa mỏ khoáng sản. Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập, vận hành hồ chứa thủy điện đối với 16 đơn vị.

- Khoa học và công nghệ: Ban hành Kế hoạch và chuẩn bị các nội dung để tổ chức Hội nghị triển khai mở rộng kết quả nghiên cứu khoa học vào sản xuất và đời sống trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Ban hành Kế hoạch hoàn thành các nhiệm vụ đột phá về ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Giang đến năm 2020. Hướng dẫn 82 xã xây dựng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 9001-2015. Tổ chức thẩm định 02 đề tài, dự án; nghiệm thu 01 đề tài; kiểm tra tiến độ thực hiện 03 đề tài, dự án. Tham gia ý kiến thẩm định công nghệ 08 dự án đầu tư.

7. Lĩnh vực Văn hóa – xã hội

- Công tác giáo dục và đào tạo: Chỉ đạo các nhà trường, cơ sở giáo dục tăng cường công tác quản lý, duy trì sĩ số học sinh, nâng cao chất lượng dạy và học của học kỳ II, năm học 2018-2019. Tổ chức thành công thi nghề phổ thông năm học 2018 - 2019, Hội thi giáo viên làm tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi cấp tỉnh lần thứ VII, năm học 2018-2019. Ban hành văn bản chỉ đạo tổ chức Hội khỏe Phù đổng cấp cơ sở. Tổ chức khảo sát chất lượng học sinh tại các huyện Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn. Tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi, tuyển sinh năm 2019; xây dựng các văn bản hướng dẫn, tổ chức công tác thi THPT quốc gia 2019.

- Công tác y tế: Các hoạt động kiểm tra, giám sát, phòng chống dịch bệnh tiếp tục được tăng cường. Mạng lưới khám chữa bệnh các tuyến được củng cố, ổn định và phát triển. Công tác khám chữa bệnh cho nhân dân được duy trì thực hiện tốt, đã thực hiện khám chữa bệnh cho 92.338 lượt người; số trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin là 400 trẻ (lũy kế từ đầu năm 3.618 trẻ, đạt 21,6% kế hoạch). Tổng số sinh trong tháng là 1.249 trẻ (lũy kế từ đầu năm 6.472 trẻ), tỷ lệ sinh con thứ ba chiếm 11,2%. Thực hiện tốt công tác truyền thông, kiểm tra giám sát an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh và cộng đồng, đã tổ chức 11 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 534 đối tượng, phát hiện 55 cá nhân vi phạm, xử phạt hành chính 02 cơ sở.

- Hoạt động văn hóa, thể thao: Hoàn thiện hồ sơ văn hóa phi vật thể chợ tình Khâu Vai trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Xây dựng Quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh đã được Nhà nước xếp hạng trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Tổ chức triển lãm chuyên đề “Bộ đội Biên phòng Hà Giang - 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành”. Thành lập đoàn nghệ nhân tham gia các hoạt động Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam tại Làng Văn hóa các dân tộc Đồng Mô – Hà Nội. Hoạt động thể thao diễn ra sôi nổi, đã tổ chức thành công giải Quần vợt cúp các câu lạc bộ tỉnh Hà Giang năm 2019; Phối hợp tổ chức thành công giải Bóng chuyền huyện Đồng Văn năm 2019; tổ chức họp báo và chuẩn bị các điều kiện tổ chức giải “đua xe ô tô, mô tô” tỉnh Hà Giang lần thứ I năm 2019; phối hợp tổ chức giải marathon quốc tế Chạy trên cung đường Hạnh Phúc tỉnh Hà Giang năm 2019; tổ chức đoàn công tác làm việc tại Malipho, Châu Văn Sơn (Trung Quốc) để thống nhất và khảo sát chuẩn bị tổ chức giải đua xe đạp “Một đường đua hai quốc gia từ Malipho đến thành phố Hà Giang”. Thành lập các đoàn huấn luyện viên, vận động viên tham gia thi đấu 02 giải, đạt 04 huy chương.

- Hoạt động thông tin – truyền thông: Thành lập ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Hà Giang; ban hành Kế hoạch duy trì và nâng cao chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông tỉnh Hà Giang. Tổ chức rà soát khu vực, vùng phủ truyền hình để triển khai Đề án số hóa truyền hình trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Tập huấn sử dụng phần mềm đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước năm 2019 cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Thẩm định xây dựng phần mềm hỗ trợ thu thập, quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu ngành giáo dục & đào tạo tỉnh Hà Giang.

- Công tác đảm bảo an sinh xã hội và chính sách dân tộc:  Giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng cho 01 đối tượng là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; chế độ mai táng phí cho 09 thân nhân người có công. Tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Hội người mù Việt Nam. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà người khuyết tật nhân ngày Người khuyết tật Việt Nam 18/4/2019. Đồng thời duy trì tốt công tác quản lý, chăm sóc, điều trị bệnh cho 38 đối tượng tâm thần và rối nhiễu tâm trí; tiếp nhận khẩn cấp vào nuôi dưỡng tạm thời 01 đối tượng, quản lý và chăm sóc nuôi dưỡng 74 đối tượng tại Trung tâm Công tác xã hội trẻ em. Xây dựng báo cáo tổng kết đánh giá phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn từ 1996-2018. Tổ chức họp Ban tổ chức và chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III tỉnh Hà Giang năm 2019. Thực hiện cấp phát báo cho người có uy tín, tổng số báo đã cấp 54.486 tờ. Nhân rộng mô hình thực hiện Quyết định 498/QĐ-TTg về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2025 tại xã Thanh Vân (huyện Quản Bạ), xã Lũng Táo (huyện Đồng Văn), xã Sủng Trà (huyện Mèo Vạc).

- Công tác giáo dục nghề nghiệp, lao động, việc làm: Tổ chức 12 Hội nghị Tư vấn giới thiệu việc làm trên địa bàn huyện Quản Bạ, Đồng Văn; Giải quyết cho 78 dự án vốn vay quỹ quốc gia về việc làm, số tiền 3,593 tỷ đồng, hỗ trợ tạo việc làm cho 189 lao động; Tư vấn việc làm và học nghề cho 762 người, ra quyết định hưởng bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng cho 67 người; Hướng dẫn các doanh nghiệp triển khai hỗ trợ đào tạo nghề đối với lao động đang làm việc trong doanh nghiệp nhỏ theo Thông tư số 32/2018/TT của Bộ Lao động - TBXH.