Trung tâm tư vấn và xúc tiến đầu tư tỉnh Hà Giang

Tình hình KT-XH tỉnh Hà Giang tháng 7/2019

 

Tình hình KT-XH tỉnh Hà Giang tháng 7/2019

1. Sản xuất nông lâm nghiệp, phát triển nông thôn

a) Sản xuất nông, lâm nghiệp:

Các địa phương tập trung tiến độ thu hoạch các loại cây hàng năm vụ Xuân, giải phóng đất cho sản xuất vụ Mùa. Đến nay, đã cơ bản thu hoạch xong diện tích lúa ruộng, các cây trồng khác sẽ kết thúc vào cuối tháng 7. Tiến độ thu hoạch các loại cây trồng vụ Xuân năm nay nhanh hơn so với cùng kỳ năm trước. Cây ngô chính vụ ở các huyện vùng cao đang phát triển tốt và sẽ cho thu hoạch trong tháng 8. Cùng với đó, các địa phương chuẩn bị cho sản xuất vụ Mùa; đã xuống giống được 26.272 ha lúa (đạt 90% diện tích gieo cấy, tăng 1,53% so với cùng kỳ); ngô Hè thu đã trồng 984 ha, đậu tương 1.425 ha, lạc 390 ha, rau đậu các loại 1.230 ha. Dịch sâu keo Mùa thu hại ngô đã được khống chế hoàn toàn. Trong tháng xuất hiện sâu ăn lá gây hại trên cây lúa, ngô, cỏ với diện tích nhiễm 90,56 ha; các địa phương kịp thời rà soát diện tích bị nhiễm và hỗ trợ thuốc bảo vệ thực vật cho người dân.

Xây dựng Kế hoạch phát triển 03 sản phẩm chủ lực của tỉnh (Cam sành, Mật ong Bạc hà, Gạo chất lượng cao) gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm năm 2019 – 2020. Triển khai thực hiện 3.212 ha chè hữu cơ chuyển tiếp từ năm 2018 sang thực hiện năm 2019 và triển khai thực hiện mới 2.172,4 ha chè theo tiêu chuẩn hữu cơ năm 2019 – 2020. Thực hiện 741,2 ha cam VietGAP cho 17 cơ sở với 624 hộ tham gia. Xây dựng phần mềm quản lý diện tích Cam đã được chứng nhận VietGAP trên nền bản đồ VN2000. Triển khai Kế hoạch Quản lý chất lượng mật ong Bạc Hà tại 4 huyện phía Bắc.

Đàn gia súc, gia cầm cơ bản phát triển ổn định, riêng chăn nuôi lợn gặp khó khăn do dịch Tả lợn Châu Phi. Các địa phương tiếp tục tăng cường các giải pháp để kiểm soát và phòng chống dịch Tả lợn Châu Phi; đã tổ chức phun 3 đợt được 242.462 hộ, 355 chợ. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 23 xã, phường, thị trấn đã qua 30 ngày không phát sinh; 16 xã, phường, thị trấn công bố hết dịch; 02 xã, phường, thị trấn có dịch tái phát trở lại sau 30 ngày. Tính đến ngày 28/7/2019, dịch đã xảy ra tại 501 hộ/166 thôn/53 xã/8 huyện; tổng số lợn chết và tiêu hủy 3.416 con, trọng lượng 161,4 tấn. Chỉ đạo các địa phương kịp thời hỗ trợ cho các hộ có lợn phải tiêu hủy. Đến nay thành phố Hà Giang đã cấp 205,05 triệu đồng cho 6 xã, phường để hỗ trợ, các huyện còn lại đang hướng dẫn làm thủ tục hỗ trợ. Ngoài ra, đã tổ chức tiêm phòng cho 565.566 lượt con gia súc; kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y được 3.026 con gia súc, gia cầm.

Công tác trồng rừng được triển khai thực hiện tốt, từ đầu năm đến nay đã trồng được 4.735,4 ha; trồng cây phân tán được 378 nghìn cây các loại. Công tác tuần tra bảo vệ rừng được tăng cường, đã phát hiện 13 vụ vi phạm Luật lâm nghiệp. Sản lượng gỗ khai thác trong tháng đạt 35.640 m3; lũy kế từ đầu năm đạt  171.280 m3.

b) Chương trình xây dựng nông thôn mới và công tác quy tụ dân cư

Tổ chức ra quân xây dựng nông thôn mới được 223 lượt với 14.317 người tham gia. Triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng, huy động được 4,1 tỷ đồng, nhân dân hiến 31.543 m2 đất, đóng góp 27.486 ngày công lao động; đã làm mới 6,0 km đường bê tông các loại, xây dựng 29 phòng học, 15 nhà văn hóa thôn. Kết quả thực hiện nâng tiêu chí nông thôn mới năm 2019, tổng số tiêu chí đạt 1.914 tiêu chí, tăng 23 tiêu chí so với tháng 6/2019.

Công tác quy tụ, bố trí dân cư được các huyện, thành phố tích cực triển khai. Đến nay đã thực hiện được 2.674 hộ/3.269 hộ, đạt 81,8% kế hoạch; kinh phí đã giải ngân được 44,949 tỷ đồng, đạt 74,4% kế hoạch vốn. Phê duyệt Phương án thí điểm giãn dân ra sinh sống tại khu vực sát biên giới cho huyện Đồng Văn và Xín Mần.

2. Sản xuất công nghiệp

Sản xuất công nghiệp đã bắt đầu phục hồi so với những tháng đầu năm; chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp so với tháng trước tăng 22,68%; so với cùng kỳ tăng 10,09%. Tính chung 7 tháng đầu năm tăng 3,22% so với cùng kỳ; tuy nhiên, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp khai khoáng vẫn tiếp tục giảm so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh đạt 484,6 tỷ đồng, tăng 24,82% so với tháng trước, tăng 12,78% so với cùng kỳ; 7 tháng đầu năm đạt 2.069 tỷ đồng, tăng 4,51% so với cùng kỳ. Theo giá thực tế đạt 727,9 tỷ đồng, tăng 25,37% so với tháng trước, tăng 15,19% so với cùng kỳ; 7 tháng đầu năm đạt 3.180,5 tỷ đồng, tăng 5,68% so với cùng kỳ. Các sản phẩm có sản lượng sản xuất tăng cao so với cùng kỳ năm trước như: Bột giấy, ván ép, sản phẩm tết bện, bê tông tươi, cấu kiện làm sẵn cho xây dựng,.... Tuy nhiên một số sản phẩm giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước như: quặng sắt và tinh quặng sắt chưa nung, xi măng, lắp ráp xe ô tô,...

3. Về thực hiện vốn đầu tư

Thực hiện vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn nhà nước do địa phương quản lý đạt 193,5 tỷ đồng, tăng 4,6% so với tháng trước và gấp 02 lần so với cùng kỳ năm trước. Tính đến ngày 20/07/2019 giải ngân các nguồn vốn (bao gồm cả nguồn vốn được phép kéo dài) qua Kho bạc nhà nước là 1.588,3 tỷ đồng, đạt 37% kế hoạch; trong đó: Nguồn vốn năm 2018 kéo dài sang năm 2019 là 117,4 tỷ đồng, đạt 34%; nguồn vốn năm 2019 là 1.153 tỷ đồng, đạt 47,6%; nguồn sự nghiệp có tính chất đầu tư 255 tỷ đồng, đạt 52% kế hoạch; nguồn vốn ODA 62,9 tỷ đồng, đạt 16%. Một số nguồn vốn có tỷ lệ giải ngân cao như: nguồn vốn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu 67%; vốn bố trí khó khăn cho doanh nghiệp 100%; nguồn vốn đầu tư trong cân đối 2019 đạt 54%. Tuy nhiên một số nguồn vốn có tỷ lệ giải ngân thấp như nguồn vốn CTMTQG xây dựng nông thôn mới đạt 17%; một số nguồn vốn kéo dài chưa giải ngân được.

 

 

4. Tài chính, tín dụng

- Về thu – chi ngân sách: Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 1.033 tỷ đồng; lũy kế 7 tháng đạt 9.445 tỷ đồng. Trong đó, thu NSNN trên địa bàn tháng 7 đạt 204 tỷ đồng, lũy kế 7 tháng đạt 1.028,5 tỷ đồng, đạt thấp so với kế hoạch tỉnh giao (46,8%). Chi ngân sách đạt 1.093 tỷ đồng; lũy kế 7 tháng đạt 7.586 tỷ đồng.

- Về hoạt động tín dụng: Tổng nguồn vốn hoạt động của các tổ chức tín dụng đến 31/07/2019 đạt 21.614 tỷ đồng, trong đó: Nguồn vốn huy động tại địa phương đạt 11.469 tỷ đồng, riêng trong tháng huy động được 210 tỷ đồng. Tổng đầu tư tín dụng cho nền kinh tế đạt 20.724 tỷ đồng, tăng 98 tỷ đồng so với tháng trước, tăng 700 tỷ đồng so với cuối năm 2018. Tình hình dư nợ một số chương trình tín dụng như sau:

+ Cho vay theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP: Ước đạt 7.395 tỷ đồng; so với tháng trước tăng 28 tỷ đồng; so với 31/12/2018 tăng 394 tỷ đồng.

+ Chương trình hỗ trợ lãi suất cho vay theo Nghị quyết 209/2015/NQ-HĐND và 86/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh: Dư nợ ước đạt 553,6 tỷ đồng, so với tháng trước giảm 5 tỷ đồng; so với 31/12/2018 giảm 37,4 tỷ đồng.

+ Chương trình hỗ trợ lãi suất cho vay theo Nghị quyết 29/2018/NQ-HĐND: Dư nợ ước đạt 5 tỷ đồng, so với tháng trước tăng 1,2 tỷ đồng; so với 31/12/2018 tăng 5 tỷ đồng.

+ Cho vay theo Quyết định 2204/QĐ-UBND của UBND tỉnh (Đề án Đầu tư tín dụng cho HTX): Dư nợ ước đạt 65 tỷ đồng/37 HTX, so với tháng trước tăng 1 tỷ đồng; so với 31/12/2018 tăng 2 tỷ đồng.

+ Cho vay theo Quyết định 2205/QĐ-UBND của UBND tỉnh (Đề án cho vay qua Tổ liên kết): Dư nợ ước đạt 2.535 tỷ đồng; so với tháng trước tăng 3 tỷ đồng; so với 31/12/2018 tăng 1.986 tỷ đồng.

+ Cho vay phát triển nông nghiệp sạch theo Nghị quyết 30/NQ-CP,ngày 07/3/2017 của Chính phủ: Dư nợ ước đạt 6 tỷ đồng, so với tháng trước giảm 0,3 tỷ đồng; so với 31/12/2018 giảm 2,2 tỷ đồng.

+ Cho vay trồng rừng, phát triển chăn nuôi theo Nghị định 75/2015/NĐ-CP: Dư nợ ước đạt 50 tỷ đồng, với 1.128 khách hàng còn dư nợ; so với tháng trước không tăng giảm; so với 31/12/2018 tăng 20 tỷ đồng.

+ Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp: Dư nợ ước đạt là 3.958 tỷ đồng; so với 31/12/2018 tăng 5 tỷ đồng.

+ Chương trình khởi nghiệp: Dư nợ ước đạt 344,6 tỷ đồng, so với tháng trước tăng 2,9 tỷ đồng; so với 31/12/2018 tăng 2,6 tỷ đồng.

+ Cho vay hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa: Dư nợ ước đạt là 1.481 tỷ đồng, so với tháng trước tăng 70 tỷ đồng; so với 31/12/2018 giảm 98 tỷ đồng.

Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện triển khai 15 chương trình tín dụng chính sách cho các hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn phát triển sản xuất; tổng dư nợ của ngân hàng đạt 2.902 tỷ đồng, riêng trong tháng tăng 21 tỷ đồng, 7 tháng đầu năm tăng 251 tỷ đồng. Nợ xấu toàn địa bàn là 142,6 tỷ đồng, chiếm 0,69%/tổng đầu tư tín dụng.

 5. Thương mại, dịch vụ và du lịch

- Hoạt động thương mại và doanh thu dịch vụ trên địa bàn đạt được mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ đạt 838,3 tỷ đồng, tăng 12,12% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá tiêu dùng chung toàn tỉnh tháng 7 tăng 0,22% so với tháng trước, tăng 0,46% so với cùng kỳ; bình quân 7 tháng tăng 1,45% so với cùng kỳ. Chỉ số giá vàng tăng 4,68% so với tháng trước; tăng 9,71% so với cùng kỳ; bình quân 7 tháng tăng 1,32% so với cùng kỳ.

- Tổng giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 37,1 triệu USD, tăng 11,41% so với tháng trước, tăng 3,75% so với cùng kỳ; trong đó giá trị xuất khẩu đạt 30,1 triệu USD, nhập khẩu đạt 7,0 triệu USD. Luỹ kế 7 tháng đạt 211,9 triệu USD, đạt 36,3% kế hoạch. Tổng số thu thuế xuất nhập khẩu đạt 16 tỷ đồng; lũy kế 7 tháng đạt 112 tỷ đồng, đạt 56% kế hoạch.

- Về hoạt động vận tải: Doanh thu vận tải, bốc xếp trong tháng 53,4 tỷ đồng, đưa doanh thu 7 tháng đạt 362 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. Khối lượng vận chuyển hành khách 250,6 nghìn người, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm trước; khối lượng hành khách luân chuyển 37,6 triệu người.km, tăng 18,4%. Khối lượng hàng hoá vận chuyển 209,3 nghìn tấn, tăng 10,7%; khối lượng hàng hoá luân chuyển 9,6 triệu tấn.km, tăng 12,7%.

- Về hoạt động du lịch: Công tác quảng bá, xúc tiến du lịch được đẩy mạnh; đã tham gia Festival văn hóa ẩm thực du lịch quốc tế năm 2019 tại Nghệ An; Thành lập đoàn dự Hội nghị công tác văn hóa du lịch giữa tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc với 04 tỉnh của Việt Nam (gồm Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang); Tổ chức khảo sát, xây dựng sơ đồ du lịch công viên địa chất. Trong tháng, lượng khách du lịch đến với Hà Giang là 95.368 lượt người (khách quốc tế 5.060 lượt; khách nội địa 90.308 lượt người); doanh thu đạt 102 tỷ đồng. Lũy kế 7 tháng đầu năm thu hút 755.470 lượt khách, đạt 58,1% kế hoạch.

6. Phát triển DN, HTX và thu hút đầu tư

 - Tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc các dự án trọng điểm thu hút đầu tư: dự án chăn nuôi và chế biến bò sữa của tập đoàn TH, dự án Oasis Mã Pì Lèng, dự án trồng và chế biến dược liệu của công ty Bông Sen Vàng, các dự án tập đoàn FLC, TNG... Tư vấn, hướng dẫn nhà đầu tư lập hồ sơ đề xuất đầu tư các dự án. Trong tháng, thực hiện cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 13 dự án với tổng mức vốn đăng ký đầu tư là 107 tỷ đồng. Lũy kế 7 tháng cấp mới cho 22 dự án với tổng vốn 2.711,7 tỷ đồng, cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 19 dự án lĩnh vực thủy điện, trồng rừng, dược liệu, khoáng sản...

- Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh theo Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 31/01/2019. Đôn đốc các huyện, thành phố đăng ký các dự án khởi nghiệp (lần 2). Tiếp tục xây dựng cổng thông tin điện tử khởi nghiệp tỉnh Hà Giang. Trong tháng, thực hiện cấp mới đăng ký kinh doanh cho 12 doanh nghiệp và 5 đơn vị trực thuộc với số vốn đăng ký 44,2 tỷ đồng; 04 doanh nghiệp hoạt động trở lại; tuy nhiên có 03 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, 01 doanh nghiệp và 02 đơn vị trực thuộc giải thể. Lũy kế 7 tháng có 101 doanh nghiệp và 41 đơn vị trực thuộc thành lập mới; 61 doanh nghiệp và 03 đơn vị trực thuộc hoạt động trở lại; 67 doanh nghiệp và 06 đơn vị trực thuộc tạm ngừng hoạt động; 10 doanh nghiệp và 10 đơn vị trực thuộc giải thể. Toàn tỉnh hiện có 2.379 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc (trong đó có 1.842 doanh nghiệp và 537 đơn vị trực thuộc). Từ đầu năm đến nay có 31 HTX thành lập mới; 06 HTX giải thể; tổng số HTX toàn tỉnh là 648 HTX.

7. Về quản lý tài nguyên - môi trường; hoạt động khoa học – công nghệ

- Tài nguyên và môi trường: Thẩm định nhu cầu sử dụng đất, cho thuê đất 03 hồ sơ, dự án; thực hiện thu hồi đất đối với 02 hồ sơ, dự án; cho thuê đất 01 hồ sơ, dự án. Tổ chức điều tra, khảo sát giá đất thị trường; rà soát, xây dựng bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 cho 11 huyện, thành phố. Cấp 02 giấy phép thăm dò khoáng sản; 03 giấy phép khai thác khoáng sản; 05 xác nhận đăng ký khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới. Xây dựng danh mục công trình và chủ công trình phải tổ chức quan trắc khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh. Tổ chức thanh tra việc chấp hành các qui định của pháp luật về đất đai của 7 đơn vị được giao đất, cho thuê đất trên địa bàn các huyện Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn.

- Khoa học và công nghệ: Thực hiện tốt công tác quản lý khoa học trên địa bàn, đã tổ chức thẩm định cấp tỉnh 03 đề tài, dự án; kiểm tra tiến độ thực hiện 03 đề tài, dự án. Thẩm định, cấp 01 Giấy phép tiến hành công việc bức xạ; thẩm định công nghệ 01 dự án đầu tư. Tổ chức tập huấn Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo định hướng hình thành các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp khoa học và công nghệ cho 400 thanh niên tại huyện Hoàng Su Phì và Xín Mần. Tiếp tục thực hiện các dự án chuyển giao công nghệ. Kiểm định 394 phương tiện đo các loại và cấp giấy chứng nhận cho 388 phương tiện đo đạt yêu cầu kỹ thuật về đo lường.

8. Giao thông, xây dựng

- Giao thông: Duy trì công tác bảo trì đường bộ đối với các tuyến đường quan trọng như QL279; QL4C; QL34; QL4; QL 280; đường cột cờ Quốc gia Lũng Cú; các tuyến đường tỉnh và đường huyện. Chỉ đạo các đơn vị thường xuyên kiểm tra các tuyến đường, cầu; kịp thời xử lý các điểm sạt lở đảm bảo giao thông thông suốt. Tổng giá trị khối lượng thực hiện đạt 4,388 tỷ đồng, giải ngân 8,4 tỷ đồng. Công tác kiểm định phương tiện được thực hiện tốt, trong tháng đã kiểm định cho 1.364 xe, đạt tiêu chuẩn 1.170 xe.

- Xây dựng: Thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu đưa 04 công trình vào sử dụng. Triển khai lập điều chỉnh Quy hoạch chung bốn đô thị thuộc Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn. Công bố liên sở mức giá một số vật tư, vật liệu xây dựng quý II năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

9. Lĩnh vực Văn hóa – xã hội

- Công tác giáo dục và đào tạo: Tổ chức tốt công tác chấm thi, công bố điểm thi THPT quốc gia năm 2019 đảm bảo theo tiến độ. Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT 2019 của toàn tỉnh là 71,96%. Tổ chức tốt công tác thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường PTDT Nội trú năm học 2019 – 2020; hướng dẫn các trường THPT trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020. Xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2019-2025 theo Quyết định 1677/QĐ-TTg và Quyết định 33/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Công tác y tế: Công tác khám chữa bệnh cho nhân dân được duy trì thực hiện tốt, đã thực hiện khám chữa bệnh cho 90.521 lượt người; số trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin là 649 trẻ (lũy kế 7 tháng có 5.912 trẻ được tiêm chủng đầy đủ, đạt 35,3% kế hoạch). Tổng số sinh trong tháng là 1.217 (lũy kế từ đầu năm 10.051 trẻ), tỷ lệ sinh con thứ ba chiếm 12,8%. Thực hiện công tác truyền thông an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh thực phẩm và cộng đồng được 433 buổi/6.277 lượt người nghe. Đã tổ chức kiểm tra, thanh tra, giám sát an toàn thực phẩm tại 361 cơ sở; số cơ sở đạt 332 (tỷ lệ 92%).

- Hoạt động văn hóa, thể thao: Hoàn thiện hồ sơ di sản “Chợ phong lưu Khâu Vai” và Nghề thủ công truyền thống chạm khắc bạc của người Nùng, huyện Hoàng Su Phì đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Tổ chức Hội nghị truyền dạy văn hóa phi vật thể dân tộc Pà Thẻn tại huyện Quang Bình; mở lớp truyền dạy bí quyết thực hành di sản “Nghi lễ Then của người Tày” tại huyện Bắc Quang. Hoạt động thể dục, thể thao diễn ra sôi nổi; tổ chức giải Bơi lội và Cờ tướng toàn tỉnh năm 2019. Tiếp tục duy trì các lớp hè năm 2019 với các môn bơi, cầu lông, bóng bàn, bóng đá và võ thuật. Thể thao thành tích cao đạt được một số kết quả nổi bật.

- Hoạt động thông tin – truyền thông: Thực hiện tuyên truyền các ngày kỷ niệm lớn, các sự kiện, hoạt động quan trọng trên địa bàn tỉnh như: Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; 72 năm ngày Thương binh liệt sỹ; công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại xăng dầu trên địa bàn tỉnh; diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Giang năm 2019. Chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông hỗ trợ và đảm bảo hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin phục vụ kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia và xét tuyển Đại học, Cao đẳng năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

- Công tác đảm bảo an sinh xã hội và chính sách dân tộc:  Giải quyết chế độ thờ cúng liệt sĩ năm 2019 cho 1.587 người với số tiền 793,5 triệu đồng; chế độ cho người có công và chính sách khác cho 130 đối tượng với tổng kinh phí 1.664 triệu đồng. Tổ chức đưa đối tượng Người có công dự gặp mặt tuyên dương thương binh nặng tiêu biểu toàn quốc năm 2019. Thẩm định dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo huyện Quản Bạ. Triển khai tập huấn cho 33 nhân viên làm công tác phòng chống mua bán người. Xây dựng và Ban hành kế hoạch tổ chức ngày hội văn hóa dân tộc Lô Lô và Lễ mừng ngô mới huyện Mèo Vạc năm 2019. Xây dựng kế hoạch Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới năm 2019 cho đồng bào dân tộc Cờ Lao theo Đề án QĐ 1672/QĐ-TTg. Kiện toàn, bổ sung thành viên Ban chỉ đạo Nhân quyền và Tôn giáo tỉnh Hà Giang.

- Công tác giáo dục nghề nghiệp, lao động, việc làm: Tổ chức 15 Hội nghị tư vấn giới thiệu việc làm tại các huyện; giới thiệu việc làm và học nghề cho 638 người. Giải quyết cho 35 dự án vốn vay quỹ quốc gia về việc làm, số tiền 1,9 tỷ đồng, hỗ trợ tạo việc làm cho 40 lao động; Tiếp tục duy trì đào tạo hệ Cao đẳng, Trung cấp giáo dục nghề nghiệp cho 1.722 người. Tuyển mới đào tạo hệ sơ cấp và dưới 3 tháng cho 1.107 người. Xây dựng Đề án "Nâng cao chất lượng đào tạo nghề nghiệp gắn với giải quyết việc làm".

10. Công tác cải cách hành chính

- Xây dựng báo cáo phân tích kết quả chỉ số cải cách hành chính tỉnh Hà Giang năm 2018. Kiện toàn Đoàn kiểm tra công vụ, công chức tỉnh Hà Giang năm 2019 và tiến hành kiểm tra đợt I tại 03 đơn vị. Trong tháng 7, toàn tỉnh tiếp nhận 11.283 hồ sơ (kỳ trước chuyển qua 3.250 hồ sơ; tiếp nhận mới 8.033 hồ sơ); đã giải quyết 7.263 hồ sơ; trong đó trước hạn 5.222 hồ sơ (tỷ lệ 71,9%), đúng hạn 1.295 hồ sơ (tỷ lệ 17,8%), quá hạn 746 hồ sơ (tỷ lệ 10,3%); còn lại 4.020 hồ sơ đang giải quyết.