Trung tâm tư vấn và xúc tiến đầu tư tỉnh Hà Giang

Thường trực UBND tỉnh làm việc với Khối kinh tế ngành về thực hiện nhiệm vụ năm 2019

Thường trực UBND tỉnh làm việc với Khối kinh tế ngành về thực hiện nhiệm vụ năm 2019

Sáng 21.2, Thường trực UBND tỉnh làm việc với Khối kinh tế ngành về thực hiện nhiệm vụ năm 2019. Dự buổi làm việc có các đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành thuộc Khối kinh tế ngành, gồm các Sở: Giao thông vận tải, Công thương, Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh và các Ban Quản lý dự án chuyên ngành.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại buổi làm việc.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại buổi làm việc.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, trong 3 chỉ tiêu thuộc lĩnh vực ngành Xây dựng quản lý, chỉ tiêu tỷ lệ dân cư thành thị được sử dụng nước hợp vệ sinh (đạt 90,5%) và chỉ tiêu tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom (đạt 93,5%) đã đạt so với kế hoạch đề ra; riêng chỉ tiêu tỷ lệ đô thị hóa đạt thấp so với mục tiêu đặt ra (đạt 27%) do đánh giá và tính theo tỷ lệ đô thị hóa của toàn tỉnh. Đối với ngành Giao thông vận tải, các chỉ tiêu cơ bản đạt kế hoạch và có thể đảm bảo nguồn lực hoàn thành trong năm 2019, gồm các chỉ tiêu: 90% thôn bản có đường đi được xe cơ giới; tỷ lệ đường trục thôn được cứng hóa từ 33,5%; đột phá về ứng dụng khoa học công nghệ vào lĩnh vực ngành; nâng cao chất lượng công vụ. Về ngành Tài nguyên và Môi trường (lĩnh vực khoáng sản), năm 2019 được UBND tỉnh giao 3 chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch; các phòng, ban chuyên môn đã phối hợp với đơn vị liên quan lập đề cương, dự toán từng nhiệm vụ. Ngành Công thương, trong số 4 chỉ tiêu được giao theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, có 1 chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết; 1 chỉ tiêu đạt trên 75%; 2 chỉ tiêu đạt trên 50%. Ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao đã tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với Khu công nghiệp Bình Vàng, Khu kinh tế Cửa khẩu Thanh Thủy; phối hợp với các ngành chức năng thực hiện tốt công tác quản lý Cửa khẩu, thúc đẩy kinh tế biên mậu, đảm bảo an ninh trật tự trong Khu công nghiệp, Khu kinh tế…

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh: Năm 2019 là năm nước rút thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Do đó, các sở, ngành cần rà soát lại chức năng, nhiệm vụ, các chỉ tiêu đã giao cho ngành; trên cơ sở đó, tập trung trí tuệ phân tích, đánh giá và có giải pháp thực hiện hiệu quả; các đơn vị trong Khối Kinh tế ngành cần sớm rà soát lại các dự án cần đền bù; đầu tư kinh phí để khẩn trương hoàn thiện một số công trình đang triển khai; có sự phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện; rà soát, bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính cho phù hợp; đẩy nhanh tiến độ thực hiện cổ phần hóa 2 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Giao thông vận tải; rà soát, lập danh mục các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng theo thứ tự ưu tiên; đề nghị Bộ Giao thông vận tải sớm đầu tư sửa chữa các tuyến Quốc lộ; tăng cường thanh, kiểm tra chất lượng công trình xây dựng; hoàn thiện sớm quá trình sửa chữa các tuyến đường trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các huyện trong việc quản lý kết cấu hạ tầng giao thông và bảo vệ hành lang an toàn giao thông; xác định cụ thể việc cứng hóa các tuyến đường thôn bản; tăng cường kiểm tra Nhà nước về bảo trì, hoàn thiện thiết kế, định hình đường giao thông; tham mưu trong việc kết nối các tuyến liên vùng, nhất là việc kết nối với tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai; tăng cường quản lý hoạt động vận tải; đẩy mạnh thanh tra giao thông, duy trì trạm cân lưu động; đôn đốc các nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục trong đầu tư xây dựng thủy điện; đảm bảo an toàn hồ đập; phối hợp chặt chẽ trong khai thác tài nguyên, khoáng sản gắn với bảo vệ tài nguyên, môi trường; tăng cường kiểm tra, thanh tra, nhất là việc khai thác vật liệu xây dựng thông thường; kiểm tra chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh của các nhà máy, cơ sở kinh doanh; đẩy mạnh thu hút đầu tư xây dựng hạ tầng thương mại; tăng cường quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị; phối hợp trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng; kiểm tra việc chấp hành Luật Lao động trong các nhà máy; nâng cao trách nhiệm trong triển khai các dự án…

Nguồn: baohagiang.vn