Trung tâm tư vấn và xúc tiến đầu tư tỉnh Hà Giang

Triển khai kế hoạch phát triển KT - XH và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023

Sáng 16.12, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển KT - XH và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023. Các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lý Thị Lan, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Hà Giang; lãnh đạo các ban xây dựng đảng Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành và thường trực UBND các huyện, thành phố.

 

 

Chủ tịch UBND tinh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Chủ tịch UBND tinh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân nên KT - XH đạt nhiều kết quả tích cực: Hoàn thành đạt và vượt 29/36 chỉ tiêu kế hoạch. Tăng trưởng kinh tế vượt mục tiêu nghị quyết giao, đạt 7,62%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 13.790 tỷ đồng, tăng 17,9% so với năm 2021. Giá trị sản phẩm trồng trọt thu hoạch bình quân/ha đất canh tác đạt 59,5 triệu đồng, vượt 4,5 triệu đồng so với kế hoạch; thu hút khách du lịch tăng 146,7% so với nghị quyết; xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông có bước phát triển đột phá. Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh được chú trọng. Chương trình chuyển đổi số được triển khai đồng bộ. Lĩnh vực văn hoá, xã hội có nhiều tiến bộ, chất lượng giáo dục, khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ nhân dân được quan tâm. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế khi toàn tỉnh còn 7/36 chỉ tiêu không đạt kế hoạch.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long trình bày dự thảo Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long trình bày dự thảo Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh.

Hội nghị đã thông qua Quyết định của UBND tỉnh về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT - XH năm 2023, gồm có 36 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó, có 12 chỉ tiêu kinh tế, 19 chỉ tiêu xã hội và 5 chỉ tiêu môi trường. Quyết định giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2023; Quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2023. 
Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về các chỉ tiêu phát triển KT-  XH năm 2023, đề xuất các giải pháp về thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, phân bổ nguồn vốn sớm từ đầu năm để kịp thời triển khai các dự án đầu tư, công tác quy hoạch, triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia... 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh trình bày dự thảo Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH năm 2023.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh trình bày dự thảo Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH năm 2023.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh: Năm 2023, nền kinh tế tiếp tục phục hồi, phát triển nhanh và ổn định, Chương trình phục hồi và phát triển KT - XH được triển khai mạnh mẽ; dự án đường cao tốc Tuyên Quang – Hà Giang được khởi công xây dựng; Quy hoạch tỉnh Hà Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; các Chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai; hoạt động du lịch tiếp tục phát triển mạnh mẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho thu hút đầu tư. 

Chủ tịch UBND thành phố Hà Giang Nguyễn Danh Hùng thảo luận tại hội nghị.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Giang Nguyễn Danh Hùng thảo luận tại hội nghị.

Để thực hiện mục tiêu nhiệm kỳ 2021-2025, phấn đấu xây dựng Hà Giang là tỉnh phát triển về du lịch, thương mại, dịch vụ và nông nghiệp đặc trưng hàng hóa, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố quyết tâm chính trị cao, thống nhất trong tư tưởng và hành động, chủ động, sáng tạo, nắm bắt thời cơ, phấn đấu thực hiện cao nhất mục tiêu, nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực; trong đó, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: Xây dựng kế hoạch, chương trình hành động để khắc phục triệt để hạn chế, yếu kém năm 2022 và chương trình hành động triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu phát triển KT - XH năm 2023. UBND các huyện, thành phố tham mưu cho cấp uỷ và HĐND cấp huyện ban hành Nghị quyết lãnh đạo, triển khai, thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT - XH năm 2023 kịp thời, sát với tình hình thực tế của địa phương; giao chỉ tiêu KT - XH cụ thể cho các xã, phường, thị trấn; công bố và triển khai hiệu quả các nhiệm vụ Quy hoạch tỉnh Hà Giang sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; triển khai hiệu quả, đồng bộ Chương trình phục hồi và phát triển KT - XH; 3 chương trình mục tiêu quốc gia; đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang, giai đoạn 1; huy động nguồn lực, triển khai hiệu quả các chương trình hỗ trợ tín dụng, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, tổ chức kinh tế và người dân để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh. Thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT - XH năm 2023 đã đề ra trong các Nghị quyết của Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, Chỉ thị, Chương trình hành động của UBND tỉnh.

Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Tiến Dũng thảo luận về công tác quy hoạch của tỉnh.
Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Tiến Dũng thảo luận về công tác quy hoạch của tỉnh.

 

Nguồn: baohagiang.vn