Trung tâm tư vấn và xúc tiến đầu tư tỉnh Hà Giang

UBND tỉnh họp phiên tháng 4

UBND tỉnh họp phiên tháng 4

Ngày 26.4, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 4, đánh giá tình hình phát triển KT – XH tháng 4; phương hướng, nhiệm vụ tháng 5 năm 2019 và xem xét, cho ý kiến vào các tờ trình. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp. Dự phiên họp có đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại phiên họp.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại phiên họp.

Trong tháng 4, nhân dân tập trung chăm sóc trên 9.200 ha lúa Xuân; toàn tỉnh trồng trên 34.200 ha ngô, trên 4.500 ha đậu tương, trên 5.800 ha lạc; gần 8.000 ha rau, đậu các loại; công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, đặc biệt là dịch tả lợn châu Phi được triển khai nghiêm túc; chuẩn bị trên 5,6 triệu cây giống để trồng rừng; Chương trình bố trí dân cư, lũy kế đã thực hiện 1.102 hộ/2.148 hộ (đợt 1); chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 12,63% so với tháng trước; giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh) ước đạt trên 255 tỷ đồng, tăng 15,27% so với tháng trước; thực hiện vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn Nhà nước do địa phương quản lý ước trên 108 tỷ đồng, tăng 17,1% so với tháng trước. Tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 981 tỷ đồng; tổng nguồn vốn hoạt động của các tổ chức tín dụng ước đạt gần 21.000 tỷ đồng; thương mại và dịch vụ tiếp tục duy trì ổn định; tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ ước đạt trên 862 tỷ đồng, tăng 1,99% so với tháng trước; chỉ số giá tiêu dùng chung toàn tỉnh giữ ở mức ổn định; tổng giá trị kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt trên 57 triệu USD, tăng 122,7% so với tháng trước; cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 9 dự án với tổng mức vốn đăng ký trên 1.184 tỷ đồng; cấp mới đăng ký kinh doanh cho 20 doanh nghiệp và 8 đơn vị trực thuộc với số vốn đăng ký trên 174 tỷ đồng; công tác an sinh xã hội, giảm nghèo,  giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững...

Toàn cảnh phiên họp.
Toàn cảnh phiên họp.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đề nghị các sở, ngành, địa phương bám sát chức năng, nhiệm vụ, quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10, ngày 22.4.2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; đôn đốc, kiểm tra thường xuyên và đột xuất công tác thực thi công vụ của các đơn vị; tập trung chăm sóc các loại cây trồng, vật nuôi; huy động nguồn lực đẩy nhanh tiến độ Chương trình bố trí dân cư; tập trung hoàn thành các tiêu chí Nông thôn mới đối với các xã đăng ký đạt chuẩn năm 2019; đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn; giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các dự án ngoài ngân sách; xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh; quan tâm chuyển đổi mô hình chợ; đẩy mạnh công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh; rà soát các khoản thu và biện pháp thu; đề xuất giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất, nhập khẩu; thu hút các nguồn vốn ngoài ngân sách đầu tư vào tỉnh; rà soát lại các kết luận và có biện pháp khắc phục các nội dung sau kiểm tra, thanh tra; quan tâm nâng cao tính chuyên cần của giáo viên và học sinh; chú trọng giải quyết việc làm; tăng cường quản lý lao động qua biên giới; đẩy mạnh công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chấn chỉnh công tác kinh doanh có điều kiện sau kiểm tra; tăng cường kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, đảm bảo an toàn giao thông…

Tại phiên họp, các đại biểu đã xem xét, cho ý kiến vào tờ trình về ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 14/2010/NQ-HĐND ngày 13.7.2010 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ lãi suất vay vốn đi xuất khẩu lao động tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Hà Giang đối với lao động không thuộc hộ nghèo, huyện nghèo trên địa bàn tỉnh; đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chế độ tiếp khách nước ngoài, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chế độ tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh; về việc ủy quyền cấp, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể dục, thể thao đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh… Sau khi nghe các ý kiến, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đề nghị các sở, ngành liên quan chỉnh sửa các tờ trình sao cho đầy đủ, chặt chẽ về mặt hình thức, bố cục, nội dung…

Nguồn: baohagiang.vn