Trung tâm tư vấn và xúc tiến đầu tư tỉnh Hà Giang

UBND tỉnh họp phiên tháng 6

UBND tỉnh họp phiên tháng 6

Ngày 26.6, UBND tỉnh tổ chức phiên họp trực tuyến với các huyện, thành phố, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – XH 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm và xem xét, cho ý kiến vào các tờ trình. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp. Dự phiên họp có các đồng chí: Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH – HĐND – UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành. Tại các điểm cầu có lãnh đạo các huyện, thành phố.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại phiên họp.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại phiên họp.

Trong 6 tháng đầu năm, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP giá so sánh) ước đạt 5,03%. Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ Đông - Xuân đạt gần 116 nghìn ha; tổng sản lượng lương thực vụ Xuân ước đạt trên 134 nghìn tấn. Dịch tả lợn châu Phi xuất hiện tại 149 hộ/77 thôn/8 huyện, thành phố; tổng số lợn chết và tiêu hủy đến ngày 11.6.2019 là 1.230 con, trọng lượng 64,35 tấn. Nhân dân hiến trên 134 nghìn m2 đất, đóng góp trên 60 nghìn ngày công lao động; nâng cấp trên 188 km đường giao thông các loại; làm mới 51 km đường bê-tông nông thôn; cải tạo, xây dựng 34 phòng học, 5 nhà văn hóa thôn; phấn đấu 5 xã đạt chuẩn trong năm 2019. Chương trình Quy tụ dân cư hoàn thành di chuyển 1.944/3.269 hộ.

Giá trị sản xuất công nghiệp (giá thực tế) ước đạt trên 2.450 tỷ đồng, tăng 2,07% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện ước đạt gần 3.600 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt trên 8.450 tỷ đồng; trong đó, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt trên 883 tỷ đồng, tăng 6,0% so với cùng kỳ. Thương mại, dịch vụ, du lịch tăng trưởng khá. Cải cách hành chính được đẩy mạnh; các lĩnh vực văn hóa – xã hội được chú trọng; QP – AN được giữ vững… Kết quả, trong số 14/44 chỉ tiêu đánh giá thường kỳ, có 4/14 chỉ tiêu đạt 100% trở lên; 2/14 chỉ tiêu đạt từ 70% đến dưới 100%; 3/14 chỉ tiêu đạt từ 50% đến dưới 70%; 5/14 chỉ tiêu đạt dưới 50%; còn lại 30 chỉ tiêu đánh giá cuối năm.

Toàn cảnh phiên họp UBND tỉnh tháng 6
Toàn cảnh phiên họp UBND tỉnh tháng 6

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn, nhấn mạnh: Năm 2019 là năm “nước rút”, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. Do đó, các cấp, các ngành cần tiếp tục quán triệt, thực hiện Nghị quyết của T.Ư, của tỉnh về nhiệm vụ phát triển KT – XH; đẩy mạnh thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch của tỉnh; có giải pháp hiệu quả hoàn thành các chỉ tiêu đạt thấp. Trong đó, chú trọng đến tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách và giải ngân các nguồn vốn. Tập trung sản xuất vụ Mùa theo đúng khung thời vụ; có kế hoạch chủ động chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng khi có thiên tai xảy ra; đẩy mạnh phòng, trừ dịch bệnh, nhất là tránh lây lan dịch tả lợn châu Phi; đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, nâng quy mô gia trại, trang trại; đưa giống tốt vào trồng gắn với chăm sóc diện tích rừng; tập trung sản xuất các sản phẩm nông nghiệp chủ lực. Huy động cả hệ thống chính trị và nguồn lực để xây dựng Nông thôn mới; chú trọng nâng cao các tiêu chí đối với các xã đã đạt chuẩn, phấn đấu toàn tỉnh không có xã đạt dưới 9 tiêu chí Nông thôn mới; chỉ đạo hoàn thành công tác quy tụ dân cư năm 2019.

Kiểm tra đảm bảo an toàn hồ, đập; quản lý tốt quy trình xả lũ trong mùa mưa; phối hợp tìm giải pháp đẩy nhanh xuất khẩu và quan tâm đưa mặt hàng cam Sành vào danh mục hàng hóa xuất khẩu; triển khai nghiêm túc các giải pháp tiết kiệm chi thường xuyên, cắt giảm các khoản chi chưa cần thiết; rà soát các khoản thu theo từng sắc thuế; tăng cường thu nợ đọng; xây dựng phương án điều hành cân đối ngân sách; chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư công trên địa bàn; rà soát, kiện toàn các Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các huyện; tăng cường đối thoại, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các hợp tác xã; khuyến khích các thành phần kinh tế tư nhân; đẩy mạnh chương trình khởi nghiệp; có giải pháp tháo gỡ về thủ tục một số dự án đầu tư ngoài ngân sách; vào cuộc khắc phục tồn tại của các dự án sau thanh tra, kiểm toán; nâng cao trách nhiệm của hội đồng đền bù, giải phóng mặt bằng; đổi mới công tác quyết toán và chất lượng các công trình đầu tư xây dựng cơ bản; đổi mới, công khai thủ tục hành chính để người dân tiếp cận các chính sách; rà soát các tuyến đường cần sửa chữa; hoàn thiện đồ án quy hoạch chung của T.p Hà Giang và 4 huyện vùng cao phía Bắc; xây dựng bảng giá đất theo quy định phục vụ công tác bồi thường; tăng cường kiểm tra việc khai thác vật liệu xây dựng thông thường...

Phiên họp đã xem xét, cho ý kiến vào một số tờ trình về việc phê duyệt bộ đơn giá quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh; Đề án Nâng cao chất lượng và phát triển các lễ hội trên địa bàn tỉnh đến năm 2030; dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về ban hành chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh theo Nghị định 98 của Chính phủ; trình dự thảo quyết định của UBND tỉnh về hỗ trợ phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn theo Nghị định 52 của Chính phủ; dự thảo Đề án quản lý, đầu tư xây dựng hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh… Sau khi nghe các ý kiến, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan hoàn thiện nội dung tờ trình làm căn cứ tổ chức thực hiện.

Nguồn: baohagiang.vn